Nieuws & Agenda

St.Martinuskerk Losser een cultureel centrum?

Afgelopen woensdag 24 mei is er voorlichtingsavond belegt voor omwonenden van de Martinuskerk. Deze avond is georganiseerd door André Winkelman en Harry Bloemen samen vormen ze de Stichting Martinuskerk.

Jammer van zo'n mooi ruimte

Er worden de ambitieuze plannen bekend gemaakt aan de bewoners rondom de kerk. André Winkelman neemt als eerste het woord. Heet alle aanwezigen hartelijk welkom en begint zijn verhaal.In 2016 zitten Harry en André gezellig bij elkaar en komt de sluiting van de Martinuskerk ter sprake. “Het is toch jammer van zo’n mooie ruimte dat dit nu leeg komt te staan” en zo ontstaat langzaam een nieuwe toekomst voor de kerk. In 2015 schreef Rob Wegdam een blog voor HalloLosser over dit onderwerp. Klik hier om het nog eens na te lezen.

Het is immers een prachtige ruimte om vele activiteiten te gaan ontplooien. De akoestiek is prima en het vloeroppervlak is ook niet mis. Daarnaast zijn er nog een aantal ruimtes die wat kleiner zijn, deze zijn uitstekend te gebruiken door bijvoorbeeld een kaartclub of te gebruiken als lesruimte-vergaderruimte.Het is de wens van veel voormalig parochianen en de gemeente Losser dat de Martinuskerk een functie krijgt met een maatschappelijk karakter. Hieraan denken de beide mannen te kunnen voldoen.Wat en hoe

Harry legt uit dat het plan zal gedragen moeten worden door de Losserse bevolking. Het zou mooi zijn als vele Lossenaren gebruik kunnen-willen maken van de kerk.De kosten voor een verbouwing worden geraamd op 350.000 euro. Door obligaties te gaan verkopen wil de stichting Martinus het geld bij elkaar krijgen. Als koper van een obligatie wordt je een economische mede eigenaar van het pand.

Door deze constructie hopen de mannen op een groot draagvlak onder de Losserse bevolking, dit is voor het project een must. Harry en André vinden het heel belangrijk dat de Lossenaar hier achter staat. Natuurlijk hoopt de stichting dat grote partijen (denk aan bedrijven) die ook een steentje willen bijdragen.
Het is niet de bedoeling dat het culturele hart van Losser een concurrent gaat worden. Er wordt zoveel mogelijk naar samenwerking gezocht bijvoorbeeld met het Openluchttheater Brilmansdennen en de Losserse Horeca.

Voor wie

Het is de bedoeling dat de kerk gebruikt gaat worden door iedereen uit de gemeente Losser en daarbuiten die daar behoefte aan heeft. Ze kunnen zich gaan melden bij de stichting info@martinuskerk.nl  De stichting heeft zelf al diverse partijen benaderd. Denk aan de Gaffel Aöskes (voor de gala avonden) Toneelvereniging de Rommelpot, de muziekschool Losser, Muziekfederatie, Carmel college (examenruimte)Vanaf volgende week zal er een brief rondgaan naar zoveel mogelijke organisaties die een belang bij dit mooie plan kunnen hebben.

Gemeente Losser

Op deze avond is de gemeente Losser vertegenwoordigt door wethouder Hassing.Deze vertelt dat de gemeente de plannen niet in de weg zal staan. Hij ziet de kracht van het project omdat het van binnenuit de bevolking komt. De gemeente zal de aankleding van het parkeerterrein faciliteren zodat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden zal zijn. Het bestemmingsplan zoals het er nu ligt,ook niet aangepast hoeven worden. Er zal zowiezo geen woningbouw plaats vinden.

Vragen van omwonenden

Na deze uitleg kunnen er vragen worden gesteld. Deze gaan over het parkeren en geluidsoverlast. Door de verbouwing zal het geluid binnen de daarvoor geldende normen gaan vallen. De huidige parkeerplaats zal worden aangepast en bij grote evenementen zal er een parkeerplaats buiten het dorp worden gezocht en middels pendeldiensten worden de bezoekers vervoerd.Na afloop van de avond zijn er positieve reacties te horen.

Afgelopen woensdag 24 mei is er voorlichtingsavond belegt voor omwonenden van de Martinuskerk. Deze avond is georganiseerd door André Winkelman en Harry Bloemen samen vormen ze de Stichting Martinuskerk.

Jammer van zo'n mooi ruimte

Er worden de ambitieuze plannen bekend gemaakt aan de bewoners rondom de kerk. André Winkelman neemt als eerste het woord. Heet alle aanwezigen hartelijk welkom en begint zijn verhaal.In 2016 zitten Harry en André gezellig bij elkaar en komt de sluiting van de Martinuskerk ter sprake. “Het is toch jammer van zo’n mooie ruimte dat dit nu leeg komt te staan” en zo ontstaat langzaam een nieuwe toekomst voor de kerk. In 2015 schreef Rob Wegdam een blog voor HalloLosser over dit onderwerp. Klik hier om het nog eens na te lezen.

Het is immers een prachtige ruimte om vele activiteiten te gaan ontplooien. De akoestiek is prima en het vloeroppervlak is ook niet mis. Daarnaast zijn er nog een aantal ruimtes die wat kleiner zijn, deze zijn uitstekend te gebruiken door bijvoorbeeld een kaartclub of te gebruiken als lesruimte-vergaderruimte.Het is de wens van veel voormalig parochianen en de gemeente Losser dat de Martinuskerk een functie krijgt met een maatschappelijk karakter. Hieraan denken de beide mannen te kunnen voldoen.Wat en hoe

Harry legt uit dat het plan zal gedragen moeten worden door de Losserse bevolking. Het zou mooi zijn als vele Lossenaren gebruik kunnen-willen maken van de kerk.De kosten voor een verbouwing worden geraamd op 350.000 euro. Door obligaties te gaan verkopen wil de stichting Martinus het geld bij elkaar krijgen. Als koper van een obligatie wordt je een economische mede eigenaar van het pand.

Door deze constructie hopen de mannen op een groot draagvlak onder de Losserse bevolking, dit is voor het project een must. Harry en André vinden het heel belangrijk dat de Lossenaar hier achter staat. Natuurlijk hoopt de stichting dat grote partijen (denk aan bedrijven) die ook een steentje willen bijdragen.
Het is niet de bedoeling dat het culturele hart van Losser een concurrent gaat worden. Er wordt zoveel mogelijk naar samenwerking gezocht bijvoorbeeld met het Openluchttheater Brilmansdennen en de Losserse Horeca.

Voor wie

Het is de bedoeling dat de kerk gebruikt gaat worden door iedereen uit de gemeente Losser en daarbuiten die daar behoefte aan heeft. Ze kunnen zich gaan melden bij de stichting info@martinuskerk.nl  De stichting heeft zelf al diverse partijen benaderd. Denk aan de Gaffel Aöskes (voor de gala avonden) Toneelvereniging de Rommelpot, de muziekschool Losser, Muziekfederatie, Carmel college (examenruimte)Vanaf volgende week zal er een brief rondgaan naar zoveel mogelijke organisaties die een belang bij dit mooie plan kunnen hebben.

Gemeente Losser

Op deze avond is de gemeente Losser vertegenwoordigt door wethouder Hassing.Deze vertelt dat de gemeente de plannen niet in de weg zal staan. Hij ziet de kracht van het project omdat het van binnenuit de bevolking komt. De gemeente zal de aankleding van het parkeerterrein faciliteren zodat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden zal zijn. Het bestemmingsplan zoals het er nu ligt,ook niet aangepast hoeven worden. Er zal zowiezo geen woningbouw plaats vinden.

Vragen van omwonenden

Na deze uitleg kunnen er vragen worden gesteld. Deze gaan over het parkeren en geluidsoverlast. Door de verbouwing zal het geluid binnen de daarvoor geldende normen gaan vallen. De huidige parkeerplaats zal worden aangepast en bij grote evenementen zal er een parkeerplaats buiten het dorp worden gezocht en middels pendeldiensten worden de bezoekers vervoerd.Na afloop van de avond zijn er positieve reacties te horen.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid