Nieuws & Agenda

’t Lossers hoes

Is de naam die het Kulturhus in Losser heeft gekregen. Een prachtige benaming, gestoeld op natuurlijk los hoes. 

Los hoes

Een los hoes (meervoud: los huze(n)) is een type boerderij van het hallenhuistype dat vooral in Twente en de Achterhoek voorkwam. Los hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden samen onder een dak, in dezelfde ruimte. Echter, voor de onthulling van deze naam werd het publiek dat zich in groten getale had verzameld in de raadszaal, toegesproken door de wethouder Jan Martin van Rees. Oud burgemeester Michael Sijbom bevond zich ook onder de gasten. Jan Martin gaf aan bijzonder trots te zijn op het gerealiseerde kulturhus.

 

Duurzamer

Het is duurzamer gemaakt dan het voor de verbouwing was. Er is ledverlichting die schakelt op aanwezigheidssensoren, een warmtepomp en veel grote ramen zijn vervangen Hr++glas. Tijdens de verbouwing kwamen er veel onverwachte zaken. De bekabeling was op sommige punten een nauwelijks te ontwarren knoop. De kabelgoten waren overvol. Op de 2e verdieping ontbraken aardlekschakelaars. Er werd onverwacht asbest aangetroffen. Zelfs in de kit van de ramen in de raadszaal. Dit leverde extra werk. Op de aanneemsom is zeker 20% meer werk geleverd door de betrokken partijen. Hiervoor gaf Jan Martin een groot compliment. Men is binnen de planning en het budget gebleven. Van het budget bleef zelfs één euro over. Deze werd gekscherend aan de wethouder financiën Joop Hassink overhandigd.Ton Kremer

Namens de partners van het kulturhus deed Ton Kremer, voorzitter van de Stichting Leergeld het woord. Ton citeerde Jan Kristen die in en rond Zwolle rond het jaar 2000 diverse keren gevraagd werd hoe een kulturhus te realiseren: “Voorwaarde is dat verschillende instellingen die onderdak vinden in een kulturhus moeten samenwerken. Er moet voorkomen worden dat iedereen zich in het gebouw weer achter de eigen deur terugtrekt. Een kulturhus is geen mooie doos, het gaat niet om het construeren van een fraai gebouw waar men binnenloopt en “oh”en “ah” roept. Nee, het is slechts een jas. Comfortabel en het liefst naar de nieuwste snit. Een plek van ontmoeting, een vindplaats van informatie, of dat nu boeken zijn, info van overheidsdiensten, welzijn of zorg.

The sky is the limit.” Ton gaf verder aan het jammer te vinden dat de gemeente op de 2e verdieping een gesloten inrichting was. Maar zei ook dat de weg van de 2e naar de lagere etages wel gemakkelijk gevonden werd. Hij verheugde zich op het feit dat één afdeling zich aan de 2e verdieping heeft onttrokken. Dit betreft de afdeling WIJZ, werk, inkomen, jeugd en zorg. Op Wikipedia had Ton onder andere de volgende verklaring over partners gevonden. De persoon of entiteit met wie men op een andere manier samenwerkt. Hij besloot met: “Nou, beste entiteiten, van harte proficiat, want we werken voortaan op een andere manier samen en als je het kulturhus als een soort van huishouden ziet, dan delen we dat ook samen. En laat ik afsluiten met de kreet waarmee ik begonnen ben, The sky is the limit.”

Cadeau

Door Kleissen houdbare huisvesting werd een cadeau aangeboden. Het cadeau bestond uit twee schilderijen vervaardigd door mensen met andere begaafdheden.Cia Kroon

Cia opende haar toespraak met: “Hoe zijn we aan de naam gekomen?” Maar liefst 201 inzendingen waren op voor 1 januari 2018 ingediend. De jury heeft deze in 6 categorieën ingedeeld. Een groep Dinkel, dorp, Losser, noaber, ons en samen. Daarnaast waren er creatieve inzendingen als Prik en Prak, schatkamer en schietspoel. Uiteindelijk is besloten de naam ’t Lossers hoes te nemen, onder andere vanwege de hierboven aangehaalde relatie tot Twente.

De jury bestond uit Ans Dijkhuis (Fundament), Astrid ter Horst (Carintreggeland), Jan Martin van Rees (gemeente Losser), Jean Paul van Gebben (burgemeester) en een cliënt van Aveleijn. Vervolgens ging het gehele gezelschap naar buiten en werd de naam aan de voorgevel onthuld. Mevrouw van Agten en mevrouw Haverkate hadden beide de winnende naam ingediend.

Is de naam die het Kulturhus in Losser heeft gekregen. Een prachtige benaming, gestoeld op natuurlijk los hoes. 

Los hoes

Een los hoes (meervoud: los huze(n)) is een type boerderij van het hallenhuistype dat vooral in Twente en de Achterhoek voorkwam. Los hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden samen onder een dak, in dezelfde ruimte. Echter, voor de onthulling van deze naam werd het publiek dat zich in groten getale had verzameld in de raadszaal, toegesproken door de wethouder Jan Martin van Rees. Oud burgemeester Michael Sijbom bevond zich ook onder de gasten. Jan Martin gaf aan bijzonder trots te zijn op het gerealiseerde kulturhus.

 

Duurzamer

Het is duurzamer gemaakt dan het voor de verbouwing was. Er is ledverlichting die schakelt op aanwezigheidssensoren, een warmtepomp en veel grote ramen zijn vervangen Hr++glas. Tijdens de verbouwing kwamen er veel onverwachte zaken. De bekabeling was op sommige punten een nauwelijks te ontwarren knoop. De kabelgoten waren overvol. Op de 2e verdieping ontbraken aardlekschakelaars. Er werd onverwacht asbest aangetroffen. Zelfs in de kit van de ramen in de raadszaal. Dit leverde extra werk. Op de aanneemsom is zeker 20% meer werk geleverd door de betrokken partijen. Hiervoor gaf Jan Martin een groot compliment. Men is binnen de planning en het budget gebleven. Van het budget bleef zelfs één euro over. Deze werd gekscherend aan de wethouder financiën Joop Hassink overhandigd.Ton Kremer

Namens de partners van het kulturhus deed Ton Kremer, voorzitter van de Stichting Leergeld het woord. Ton citeerde Jan Kristen die in en rond Zwolle rond het jaar 2000 diverse keren gevraagd werd hoe een kulturhus te realiseren: “Voorwaarde is dat verschillende instellingen die onderdak vinden in een kulturhus moeten samenwerken. Er moet voorkomen worden dat iedereen zich in het gebouw weer achter de eigen deur terugtrekt. Een kulturhus is geen mooie doos, het gaat niet om het construeren van een fraai gebouw waar men binnenloopt en “oh”en “ah” roept. Nee, het is slechts een jas. Comfortabel en het liefst naar de nieuwste snit. Een plek van ontmoeting, een vindplaats van informatie, of dat nu boeken zijn, info van overheidsdiensten, welzijn of zorg.

The sky is the limit.” Ton gaf verder aan het jammer te vinden dat de gemeente op de 2e verdieping een gesloten inrichting was. Maar zei ook dat de weg van de 2e naar de lagere etages wel gemakkelijk gevonden werd. Hij verheugde zich op het feit dat één afdeling zich aan de 2e verdieping heeft onttrokken. Dit betreft de afdeling WIJZ, werk, inkomen, jeugd en zorg. Op Wikipedia had Ton onder andere de volgende verklaring over partners gevonden. De persoon of entiteit met wie men op een andere manier samenwerkt. Hij besloot met: “Nou, beste entiteiten, van harte proficiat, want we werken voortaan op een andere manier samen en als je het kulturhus als een soort van huishouden ziet, dan delen we dat ook samen. En laat ik afsluiten met de kreet waarmee ik begonnen ben, The sky is the limit.”

Cadeau

Door Kleissen houdbare huisvesting werd een cadeau aangeboden. Het cadeau bestond uit twee schilderijen vervaardigd door mensen met andere begaafdheden.Cia Kroon

Cia opende haar toespraak met: “Hoe zijn we aan de naam gekomen?” Maar liefst 201 inzendingen waren op voor 1 januari 2018 ingediend. De jury heeft deze in 6 categorieën ingedeeld. Een groep Dinkel, dorp, Losser, noaber, ons en samen. Daarnaast waren er creatieve inzendingen als Prik en Prak, schatkamer en schietspoel. Uiteindelijk is besloten de naam ’t Lossers hoes te nemen, onder andere vanwege de hierboven aangehaalde relatie tot Twente.

De jury bestond uit Ans Dijkhuis (Fundament), Astrid ter Horst (Carintreggeland), Jan Martin van Rees (gemeente Losser), Jean Paul van Gebben (burgemeester) en een cliënt van Aveleijn. Vervolgens ging het gehele gezelschap naar buiten en werd de naam aan de voorgevel onthuld. Mevrouw van Agten en mevrouw Haverkate hadden beide de winnende naam ingediend.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.