Nieuws & Agenda

Uitvoeringsprogramma Centrumplan Losser van start

Tijdens een bijeenkomst op maandag 4 februari in ’t Lossers hoes, gaf gedeputeerde Monique van Haaf  € 110.000 euro vrij vanuit de regeling Stadsbeweging van de provincie. Vervolgens openden wethouders Nijhuis en Wildschut het Projectbureau Centrumplan Losser in de voormalige Aloysiusschool. 

Stadsbeweging en Projectbureau

In het Projectbureau zit onder andere het bouwteam dat zich bezighoudt met de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langenkamp. Nadat de Raad in december 2017 het Parapluplan heeft vastgesteld, gaan nu de eerste projecten dus in uitvoering.

Centrumplan Losser

Sinds 2014 werkt de gemeente Losser samen met CML, Platform Losser, inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van het centrumplan Losser. De insteek is om het centrum van Losser te versterken en toekomstbestendig te maken. Ook worden kansen benut op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Na een uitgebreid proces van plannen maken, informatiebijeenkomsten en inspraak heeft de Raad in december 2017 de overkoepelende visie op het centrum van Losser vastgesteld. Deze visie, ook wel “Parapluplan” genoemd, is gebaseerd op vier pijlers: de ontwikkellocaties (zoals bijvoorbeeld Aloysiuslocatie), de openbare ruimte, ondernemerschap en gevels en puien. Er wordt nadrukkelijk dus niet alleen in ‘stenen’ geïnvesteerd. De visie vormde de basis voor de verdere uitwerking in deelprojecten. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma in het leven geroepen waar alle projecten onderdeel van uitmaken.

In 2018 is gewerkt aan de voorbereidingen van de eerste deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma. Dat zijn: het ontwikkelen van de detailhandelsvisie, de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de voorbereidingen voor de herinrichting van de Gronausestraat Noord, de Langenkamp en de Brinkstraat. Daarnaast is samen met de provincie Overijssel en CML gewerkt aan een “Centrumarrangement Losser”.

Centrumarrangement Losser 2019-2020

Het programma Stadsbeweging ondersteunt de stads- en dorpscentra in Overijssel bij hun proces om de centra weer vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarnaast levert het programma een financiële bijdrage. Samen met de gemeente Losser draagt de Stadsbeweging bij aan projecten als een aantrekkelijke ruimte voor de winkelpui (Brinkstraat), het terugdringen van de leegstand in het centrum van Losser, de transformatie Martinusplein en de herstructurering winkelcentrum de Brink.

Via het “Centrumarrangement Losser” hebben gemeente, provincie en CML afspraken gemaakt voor de komende twee jaar om de centrum-ontwikkelingen verder te stimuleren en te werken aan een vitaal en leefbaar centrum. Met het centrumarrangement is een bedrag gemoeid van € 150.000. De provincie stelt € 110.000 beschikbaar en de gemeente Losser draagt (naast alle andere investeringen) € 40.000 bij. CML krijgt belangrijke taken op het gebied van stimuleren ondernemerschap.

Projectbureau Centrumplan Losser

Nu het uitvoeringsprogramma van start gaat, is er een projectbureau voor het Centrumplan  ingericht. Het projectbureau bevindt zich in de voormalige Aloysiusschool. U vindt daar informatie over het Centrumplan, de onderliggende projecten, de nieuwste tekeningen en stand van zaken.

Verder is het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, Langenkamp, Brinkstraat” ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer, Anacon Infra en de gemeente Losser. We nodigen alle geïnteresseerden om eens een kijkje te nemen. U kunt daar op iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang over het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

Tijdens een bijeenkomst op maandag 4 februari in ’t Lossers hoes, gaf gedeputeerde Monique van Haaf  € 110.000 euro vrij vanuit de regeling Stadsbeweging van de provincie. Vervolgens openden wethouders Nijhuis en Wildschut het Projectbureau Centrumplan Losser in de voormalige Aloysiusschool. 

Stadsbeweging en Projectbureau

In het Projectbureau zit onder andere het bouwteam dat zich bezighoudt met de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langenkamp. Nadat de Raad in december 2017 het Parapluplan heeft vastgesteld, gaan nu de eerste projecten dus in uitvoering.

Centrumplan Losser

Sinds 2014 werkt de gemeente Losser samen met CML, Platform Losser, inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van het centrumplan Losser. De insteek is om het centrum van Losser te versterken en toekomstbestendig te maken. Ook worden kansen benut op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Na een uitgebreid proces van plannen maken, informatiebijeenkomsten en inspraak heeft de Raad in december 2017 de overkoepelende visie op het centrum van Losser vastgesteld. Deze visie, ook wel “Parapluplan” genoemd, is gebaseerd op vier pijlers: de ontwikkellocaties (zoals bijvoorbeeld Aloysiuslocatie), de openbare ruimte, ondernemerschap en gevels en puien. Er wordt nadrukkelijk dus niet alleen in ‘stenen’ geïnvesteerd. De visie vormde de basis voor de verdere uitwerking in deelprojecten. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma in het leven geroepen waar alle projecten onderdeel van uitmaken.

In 2018 is gewerkt aan de voorbereidingen van de eerste deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma. Dat zijn: het ontwikkelen van de detailhandelsvisie, de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de voorbereidingen voor de herinrichting van de Gronausestraat Noord, de Langenkamp en de Brinkstraat. Daarnaast is samen met de provincie Overijssel en CML gewerkt aan een “Centrumarrangement Losser”.

Centrumarrangement Losser 2019-2020

Het programma Stadsbeweging ondersteunt de stads- en dorpscentra in Overijssel bij hun proces om de centra weer vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarnaast levert het programma een financiële bijdrage. Samen met de gemeente Losser draagt de Stadsbeweging bij aan projecten als een aantrekkelijke ruimte voor de winkelpui (Brinkstraat), het terugdringen van de leegstand in het centrum van Losser, de transformatie Martinusplein en de herstructurering winkelcentrum de Brink.

Via het “Centrumarrangement Losser” hebben gemeente, provincie en CML afspraken gemaakt voor de komende twee jaar om de centrum-ontwikkelingen verder te stimuleren en te werken aan een vitaal en leefbaar centrum. Met het centrumarrangement is een bedrag gemoeid van € 150.000. De provincie stelt € 110.000 beschikbaar en de gemeente Losser draagt (naast alle andere investeringen) € 40.000 bij. CML krijgt belangrijke taken op het gebied van stimuleren ondernemerschap.

Projectbureau Centrumplan Losser

Nu het uitvoeringsprogramma van start gaat, is er een projectbureau voor het Centrumplan  ingericht. Het projectbureau bevindt zich in de voormalige Aloysiusschool. U vindt daar informatie over het Centrumplan, de onderliggende projecten, de nieuwste tekeningen en stand van zaken.

Verder is het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, Langenkamp, Brinkstraat” ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer, Anacon Infra en de gemeente Losser. We nodigen alle geïnteresseerden om eens een kijkje te nemen. U kunt daar op iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang over het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid