Nieuws & Agenda

Veel belangstelling voor Knarrenhof in De Lutte

Als er voldoende serieuze gegadigden zijn – en er in de voorbereidingsprocedure geen kinken in de kabel komen – zou er op z’n vroegst in 2020 kunnen worden begonnen met de bouw van een zogenaamde ‘Knarrenhof’ in De Lutte.

Dat zei kartrekker Peter Prak van de landelijke stichting Knarrenhof tijdens een drukbezochte informatieavond in het Lutters Kwartiertje.

Aan de belangstelling voor deze nieuwe woonvorm voor gelijkgestemde, zelfstandige (oudere) mensen op basis van ‘noaberschap’ lijkt het in De Lutte niet te liggen. Voorafgaand aan de informatieavond hadden zich – zonder noemenswaardige publiciteit – al 37 belangstellenden aangemeld bij de lokale initiatiefnemers Hendrike Herbrink en William Bunskoek. De informatieve bijeenkomst in het Lutters Kwartier trok maar liefst rond de 80 belangstellenden. Na een algemeen verhaal over het Knarrenhofconcept, dat nu in rap tempo over het land wordt uitgerold, ging Peter Prak wat nader in op de (on)mogelijkheden van een ‘hof’ in De Lutte.

De vooruitzichten zijn relatief gunstig. Er is al een beoogde locatie voor zo’n 20 woningen in een hofvorm  (achter Erve Boerigter), gemeentebestuur en ambtenaren van Losser staan positief tegenover het initiatief, evenals de woningbouwcorporatie. En er zijn dus veel belangstellenden. Gegadigden, die in aanmerking willen komen voor een woning in het toekomstige ‘Lutterhöfke’, dienen zich allereerst in te schrijven bij de landelijke stichting Knarrenhof en vervolgens bij een nog op te richten lokale vereniging. Op basis van de volgorde van inschrijving komen belangstellenden uiteindelijk in aanmerking voor een woning.

In Oldenzaal is al een dergelijke lokale vereniging actief (Noabershof Olnzl), met als doel het realiseren van een ‘noabershof’ in elke Oldenzaalse wijk. Momenteel worden door de landelijke stichting Knarrenhof, de gemeente en woningbouwvereniging WBO de mogelijkheden onderzocht van een eerste noabershof in de wijk De Thij.

Betaalbare mix

In De Lutte gaan alle betrokkenen nu dit traject in voor de locatie achter Erve Boerigter. Peter Prak wees er tijdens de informatiebijeenkomst met nadruk dat het Knarrenhofconcept er op gericht is om in een hof een mix van betaalbare woningen te realiseren in de segmenten koop, vrije huur en sociale huur. Of de koop- en vrije huurwoningen ook betaalbaar blijven voor mensen met een kleinere portemonnee hangt volgens  Prak mede af van de door de gemeente gehanteerde grondprijs. ‘Wij proberen daarom een gemeente te bewegen korting te geven op de grondprijs vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een Knarrenhof.’

Volgens Peter Prak is een Knarrenhof inmiddels niet meer enkel gericht op ouderen. Er zijn inmiddels plannen voor hoven met een gemengde samenstelling van bewoners, zoals een ‘meergeneratiehof’, waarvan ook jongeren (starters) deel uitmaken. ‘Dat zou ook heel goed iets voor De Lutte kunnen zijn’, aldus Prak. Die zich overigens ook nog liet ontvallen, dat De Lutte mogelijk Oldenzaal nog zou kunnen ‘inhalen’ bij het realiseren van een Knarrenhof.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash.

Als er voldoende serieuze gegadigden zijn – en er in de voorbereidingsprocedure geen kinken in de kabel komen – zou er op z’n vroegst in 2020 kunnen worden begonnen met de bouw van een zogenaamde ‘Knarrenhof’ in De Lutte.

Dat zei kartrekker Peter Prak van de landelijke stichting Knarrenhof tijdens een drukbezochte informatieavond in het Lutters Kwartiertje.

Aan de belangstelling voor deze nieuwe woonvorm voor gelijkgestemde, zelfstandige (oudere) mensen op basis van ‘noaberschap’ lijkt het in De Lutte niet te liggen. Voorafgaand aan de informatieavond hadden zich – zonder noemenswaardige publiciteit – al 37 belangstellenden aangemeld bij de lokale initiatiefnemers Hendrike Herbrink en William Bunskoek. De informatieve bijeenkomst in het Lutters Kwartier trok maar liefst rond de 80 belangstellenden. Na een algemeen verhaal over het Knarrenhofconcept, dat nu in rap tempo over het land wordt uitgerold, ging Peter Prak wat nader in op de (on)mogelijkheden van een ‘hof’ in De Lutte.

De vooruitzichten zijn relatief gunstig. Er is al een beoogde locatie voor zo’n 20 woningen in een hofvorm  (achter Erve Boerigter), gemeentebestuur en ambtenaren van Losser staan positief tegenover het initiatief, evenals de woningbouwcorporatie. En er zijn dus veel belangstellenden. Gegadigden, die in aanmerking willen komen voor een woning in het toekomstige ‘Lutterhöfke’, dienen zich allereerst in te schrijven bij de landelijke stichting Knarrenhof en vervolgens bij een nog op te richten lokale vereniging. Op basis van de volgorde van inschrijving komen belangstellenden uiteindelijk in aanmerking voor een woning.

In Oldenzaal is al een dergelijke lokale vereniging actief (Noabershof Olnzl), met als doel het realiseren van een ‘noabershof’ in elke Oldenzaalse wijk. Momenteel worden door de landelijke stichting Knarrenhof, de gemeente en woningbouwvereniging WBO de mogelijkheden onderzocht van een eerste noabershof in de wijk De Thij.

Betaalbare mix

In De Lutte gaan alle betrokkenen nu dit traject in voor de locatie achter Erve Boerigter. Peter Prak wees er tijdens de informatiebijeenkomst met nadruk dat het Knarrenhofconcept er op gericht is om in een hof een mix van betaalbare woningen te realiseren in de segmenten koop, vrije huur en sociale huur. Of de koop- en vrije huurwoningen ook betaalbaar blijven voor mensen met een kleinere portemonnee hangt volgens  Prak mede af van de door de gemeente gehanteerde grondprijs. ‘Wij proberen daarom een gemeente te bewegen korting te geven op de grondprijs vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een Knarrenhof.’

Volgens Peter Prak is een Knarrenhof inmiddels niet meer enkel gericht op ouderen. Er zijn inmiddels plannen voor hoven met een gemengde samenstelling van bewoners, zoals een ‘meergeneratiehof’, waarvan ook jongeren (starters) deel uitmaken. ‘Dat zou ook heel goed iets voor De Lutte kunnen zijn’, aldus Prak. Die zich overigens ook nog liet ontvallen, dat De Lutte mogelijk Oldenzaal nog zou kunnen ‘inhalen’ bij het realiseren van een Knarrenhof.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.