Veiligheid

voortgang Whatsapp Losser

Voortgang intergraal Whatsapp- systeem Gemeente Losser

Zoals enige tijd geleden al aangegeven wordt ook voor Losser de inzet van whats-app groepen ter voorkoming van o.a. inbraken voorbereid. Omdat we het in Losser graag goed willen opzetten zijn er op diverse momenten contacten geweest tussen de gemeentelijke veiligheidsfunctionaris en HalloLosser om e.e.a. nader af te stemmen. Zo is er gesproken b.v ;wijkindeling en de digitale infrastructuur.

 Omdat er bij diverse functionarissen die hierbij zijn betrokken een aantal projecten meer aandacht verdienden dan verwacht is het niet gelukt om de groepen voor de zomervakantie te laten starten.

Om het project een goed begin te geven is er in nader overleg voor gekozen om na de zomervakantie van start te gaan.

Tot zover even de stand van zaken. U wordt op de hoogte gehouden

Met vriendelijke groeten, namens alle gesprekspartners,

,

Han Heck
telefoon: 0535388364  
mobiel:  0630430745