Veiligheid

Buurt WhatsApp Gemeente Losser binnenkort operationeel

Stand van zaken WhatsApp buurtpreventie project gemeente Losser 17 November 2016 - 19:45.

Op 31 oktober zijn we met het project buurtpreventie middels WhatsApp gestart. Via de website www.hallolosser.nl kunnen inwoners van de gemeente Losser hun mobiele telefoonnummer en adresgegevens doorgeven. U wordt dan door de beheerder aan de resp. wijkdeelnemers toegevoegd.

Om een en ander goed te laten verlopen is er inmiddels een "regiegroep WhatsApp Gemeente Losser" opgericht. Hierin hebben zitting: vier vrijwilligers van HalloLosser en een gemeentelijk veiligheidsadviseur. Op 16 november vond er een bijeenkomst plaats in het Gemeentehuis waarin een groot aantal beheerders (20 personen) zijn geïnformeerd over de inhoud van het beheerder- schap en zijn er afspraken gemaakt over de grootte van de diverse buurtgroepen.

Binnenkort organiseren we een tweede bijeenkomst voor diegenen die op de eerste avond verhinderd waren; uitnodiging volgt.

Wat is ook alweer een BuurtWhatsApp?

Een Buurt -WhatsApp is een groep mensen in een wijk en//of straat die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in uw eigen woonomgeving. Dit initiatief van HalloLosser dient als een moderne vorm van buurtwacht. Het doel hiervan is het zorgen voor meer ogen, samen met Politie en andere toezichthouders.

De wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet overal aanwezig zijn! Met het melden van verdachte situaties worden andere buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij verdachte situaties mede in de gaten houden. Indien nodig kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In diverse dorpen en steden in Nederland is deze werkwijze inmiddels al een groot succes gebleken! Het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald met 60 %!

P.S.

Voor alle duidelijkheid: Het betreft hier geen activiteit van “Nextdoor”. Op dit moment hebben zich binnen onze gemeente meer dan 458 deelnemers inwoners aangemeld voor deelname. Een mooi aantal maar toch nog te weinig om een goede spreiding te realiseren in uw straat/wijk.

Daarom ons vriendelijk verzoek, u alsnog aan te melden via www.hallolosser. nl.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

We houden u van de voortgang op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Regiegroep WhatsApp Losser