Gemeente

Classes: 
bg-dark-blue
URL: 
gemeente
Menü titel: 

Gemeente

Smiley: 
sweating
info node: 
5 109

Gemeente

Dit is het venster over de Gemeente Losser

Losser presenteert Voorjaarsnota 2024-2028

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2024-2028 gepresenteerd. In deze Voorjaarsnota rapporteert het college over de uitvoering van de begroting in 2024 en geeft het een doorkijk naar de komende vier jaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2024-2028 gepresenteerd. In deze Voorjaarsnota rapporteert het college over de uitvoering van de begroting in 2024 en geeft het een doorkijk naar de komende vier jaar.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Geef je mening over mobiliteit in de gemeente Losser

De gemeente Losser is gestart met het proces om te komen tot een mobiliteitsplan voor de gemeente Losser. Ook jij kunt je mening geven. Het kost je niet meer dan vijf minuten van je tijd! Klik op de link https://app.maptionnaire.com/q/6ga3vny9sy78

De gemeente Losser is gestart met het proces om te komen tot een mobiliteitsplan voor de gemeente Losser. Ook jij kunt je mening geven. Het kost je niet meer dan vijf minuten van je tijd! Klik op de link https://app.maptionnaire.com/q/6ga3vny9sy78

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Aloysiusschool wordt maatschappelijk en cultureel centrum

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. De afgelopen tijd is er een nieuwe invulling voor dit gebouw gezocht. Eerder gaf de gemeenteraad al een voorkeursscenario aan, het college heeft dit scenario nu samen met toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Het is nu aan de gemeenteraad om op 9 juli in te stemmen met deze uitwerking, het vereiste krediet beschikbaar te stellen en het college opdracht te geven om over te gaan tot de realisatiefase.

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. De afgelopen tijd is er een nieuwe invulling voor dit gebouw gezocht. Eerder gaf de gemeenteraad al een voorkeursscenario aan, het college heeft dit scenario nu samen met toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Het is nu aan de gemeenteraad om op 9 juli in te stemmen met deze uitwerking, het vereiste krediet beschikbaar te stellen en het college opdracht te geven om over te gaan tot de realisatiefase.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Veel belangstelling voor startersleningen in gemeente Losser

De gemeente Losser gaat door met het verstrekken van startersleningen, zodat nog meer starters de kans krijgen om een eigen huis te kopen. Omdat in het fonds op dit moment nog slechts € 61.000 zit, wil het college nu € 1.000.000 aan het fonds toevoegen. De gemeenteraad moet hierover een besluit nemen.

De gemeente Losser gaat door met het verstrekken van startersleningen, zodat nog meer starters de kans krijgen om een eigen huis te kopen. Omdat in het fonds op dit moment nog slechts € 61.000 zit, wil het college nu € 1.000.000 aan het fonds toevoegen. De gemeenteraad moet hierover een besluit nemen.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Start werkzaamheden aan historische Dorpsbleek Losser

Voor het project "Beken en Bleken" wordt een deel van het gezuiverde water uit de zuivering van Losser, via Wonen aan het Dinkeldal, Gildehauserweg, Tuinstraat onder Erve Kraesgenberg door, naar het zwembad gepompt. Daar wordt via warmtewisselaars, de restwarmte uit dit water gehaald voor de verwarming van het zwembad. Dat noemt men ook wel aquathermie. Nadat de restwarmte eruit gehaald is, stroomt het gezuiverde water van de zuivering via de historische Dorpsbleek naar de Dinkel. Zo wordt gezorgd dat de Dorpsbleek ook in droge periodes van water wordt voorzien. In eerste instantie zou het project eind juli gereed zijn. Door flora en fauna onderzoek werd vastgesteld dat er bijzondere beesten nestelden in en om de Bleek. Om hun broedseizoen niet te verstoren gaan de werkzaamheden pas in september van start en zijn begin november gereed.

Voor het project "Beken en Bleken" wordt een deel van het gezuiverde water uit de zuivering van Losser, via Wonen aan het Dinkeldal, Gildehauserweg, Tuinstraat onder Erve Kraesgenberg door, naar het zwembad gepompt. Daar wordt via warmtewisselaars, de restwarmte uit dit water gehaald voor de verwarming van het zwembad. Dat noemt men ook wel aquathermie. Nadat de restwarmte eruit gehaald is, stroomt het gezuiverde water van de zuivering via de historische Dorpsbleek naar de Dinkel. Zo wordt gezorgd dat de Dorpsbleek ook in droge periodes van water wordt voorzien. In eerste instantie zou het project eind juli gereed zijn. Door flora en fauna onderzoek werd vastgesteld dat er bijzondere beesten nestelden in en om de Bleek. Om hun broedseizoen niet te verstoren gaan de werkzaamheden pas in september van start en zijn begin november gereed.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Losser sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 880.075. De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust. Voor een bedrag van € 878.400 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor.

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 880.075. De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust. Voor een bedrag van € 878.400 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Effectief cameratoezicht bij ondergrondse afvalcontainers niet simpel

Burgerforum heeft maandag 20 mei een brief gestuurd aan het college van B&W over bijplaatsing van afval bij ondergrondse afvalcontainers. Het gaat dan met name over het afvalplein aan de Kloppenstraat en de parkeerplaats Langenkamp. Op 8 maart 2022 is een motie van Burgerforum, VVD en PvdA aangenomen waarin B&W opgedragen wordt : 1. te onderzoeken of het mogelijk is om camera’s te plaatsen bij ondergrondse afvalcontainers om de verloedering op deze plaatsen tegen te gaan; 2. de APV hierop eventueel aan te passen; 3. deze raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

Burgerforum heeft maandag 20 mei een brief gestuurd aan het college van B&W over bijplaatsing van afval bij ondergrondse afvalcontainers. Het gaat dan met name over het afvalplein aan de Kloppenstraat en de parkeerplaats Langenkamp. Op 8 maart 2022 is een motie van Burgerforum, VVD en PvdA aangenomen waarin B&W opgedragen wordt : 1. te onderzoeken of het mogelijk is om camera’s te plaatsen bij ondergrondse afvalcontainers om de verloedering op deze plaatsen tegen te gaan; 2. de APV hierop eventueel aan te passen; 3. deze raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

6 juni Europese Verkiezingen: wat moet u weten?

Donderdag 6 juni mogen we naar de stembus om te kiezen wie ons moet vertegenwoordigen in Europa. In totaal zijn er 20 partijen met verschillende programma’s en ideeën. Wie nog niet weet op wie te stemmen kan het beste een stemwijzer invullen. Dat geeft wat houvast. Dan moet u nog een paar dingen weten.

Donderdag 6 juni mogen we naar de stembus om te kiezen wie ons moet vertegenwoordigen in Europa. In totaal zijn er 20 partijen met verschillende programma’s en ideeën. Wie nog niet weet op wie te stemmen kan het beste een stemwijzer invullen. Dat geeft wat houvast. Dan moet u nog een paar dingen weten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

“Ik vind het belangrijk dat iedereen onze winkel kan bezoeken”

Een nieuwe invalidenparkeerplaats en een aanpassing in het glaswerk bij de ingang. Met die twee toevoegingen aan zijn winkel zorgde Raymond Kleine, eigenaar van de Welkoop in Losser, dat zij het certificaat “goud” krijgen in de MKB-toegankelijke route. Gisteren brachten de Losserse pro-ambassadeur van Ongehinderd, Jeanette Davina, en wethouder Marian Oosterbroek een bezoek aan de Welkoop om hen te bedanken voor hun acties.

Een nieuwe invalidenparkeerplaats en een aanpassing in het glaswerk bij de ingang. Met die twee toevoegingen aan zijn winkel zorgde Raymond Kleine, eigenaar van de Welkoop in Losser, dat zij het certificaat “goud” krijgen in de MKB-toegankelijke route. Gisteren brachten de Losserse pro-ambassadeur van Ongehinderd, Jeanette Davina, en wethouder Marian Oosterbroek een bezoek aan de Welkoop om hen te bedanken voor hun acties.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Bestuursovereenkomst noodopvang hotel Dinkeloord ondertekend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben vandaag de bestuursovereenkomst ondertekend die nodig is voor de tijdelijke noodopvang in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een voorwaarde om de vergunning te kunnen verstrekken. Het COA wil in hotel Dinkeloord een tijdelijke opvang bieden aan 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk en duurt maximaal 1 jaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben vandaag de bestuursovereenkomst ondertekend die nodig is voor de tijdelijke noodopvang in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een voorwaarde om de vergunning te kunnen verstrekken. Het COA wil in hotel Dinkeloord een tijdelijke opvang bieden aan 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk en duurt maximaal 1 jaar.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

CDA vraagt om oplossing tekort supermarkten in dorp Losser

De CDA-fractie in de gemeente Losser heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders betreffende het tekort aan supermarkten in het dorp Losser. Fractievoorzitter Paul Elferink uit namens de partij zijn bezorgdheid over het beperkte aanbod van supermarkten in Losser en de negatieve gevolgen die dit heeft voor de lokale economie en het milieu. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Duurzame energiemarkt op Erve Kraesgenberg

Buurkracht Losser, de gemeente Losser, het Energieloket van de gemeente Losser en het project Gasterug organiseren op 8 juni een duurzame energiemarkt op Erve Kraesgenberg te Losser.

Buurkracht Losser, de gemeente Losser, het Energieloket van de gemeente Losser en het project Gasterug organiseren op 8 juni een duurzame energiemarkt op Erve Kraesgenberg te Losser.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Uitgifte kavels 2e fase van De Geurmeij gaat binnenkort van start

De kavels van De Geurmeij worden in drie fasen uitgegeven. Fase 1 is op 1 kavel na verkocht en daarom kan worden gestart met fase 2. Vanuit de markt is er vraag naar deze kavels. Dit zal naar verwachting resulteren in een voorspoedige uitgifte van kavels voor woningbouw in De Geurmeij. In De Geurmeij (fase 2) is het mogelijk om zowel een vrijstaande woning als een 2-onder-1-kap te realiseren. 

De kavels van De Geurmeij worden in drie fasen uitgegeven. Fase 1 is op 1 kavel na verkocht en daarom kan worden gestart met fase 2. Vanuit de markt is er vraag naar deze kavels. Dit zal naar verwachting resulteren in een voorspoedige uitgifte van kavels voor woningbouw in De Geurmeij. In De Geurmeij (fase 2) is het mogelijk om zowel een vrijstaande woning als een 2-onder-1-kap te realiseren. 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Burgerforum stuurt brief aan 2e kamer over Duitse windmolens

Op 16 mei heeft Burgerforum een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer over de Duitse windmolens.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Asfaltonderhoud Lossersedijk

De Twentse weg- en waterbouw uit Borne voert dit jaar asfaltonderhoud uit op diverse wegen (of delen daarvan) binnen de gemeente. Eén van deze wegen is ook, een deel van, de Lossersedijk. Bij deze werkzaamheden wordt het asfalt vanaf het Binkhorsterkerkpad tot 100 meter na de Poortbultenbeek (Teussinksbrug) vervangen. Ook worden de bermen hersteld. De werkzaamheden starten op dinsdag 21 mei aanstaande en duren tot vrijdag 7 juni.

De Twentse weg- en waterbouw uit Borne voert dit jaar asfaltonderhoud uit op diverse wegen (of delen daarvan) binnen de gemeente. Eén van deze wegen is ook, een deel van, de Lossersedijk. Bij deze werkzaamheden wordt het asfalt vanaf het Binkhorsterkerkpad tot 100 meter na de Poortbultenbeek (Teussinksbrug) vervangen. Ook worden de bermen hersteld. De werkzaamheden starten op dinsdag 21 mei aanstaande en duren tot vrijdag 7 juni.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Zeven Koninklijke onderscheidingen in gemeente Losser

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden vanochtend op vrijdag 26 april in ’t Lossers hoes zeven inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zes inwoners van de gemeente Losser werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en éen inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Kok hun onderscheiding voor hun verdiensten als vrijwilliger.

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden vanochtend op vrijdag 26 april in ’t Lossers hoes zeven inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zes inwoners van de gemeente Losser werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en éen inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Kok hun onderscheiding voor hun verdiensten als vrijwilliger.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Werkzaamheden rioolputten Lutterstraat uitgesteld

De werkzaamheden aan de rioolputten in de Lutterstraat, die komende week zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld.

De werkzaamheden aan de rioolputten in de Lutterstraat, die komende week zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

CDA ook tegen keuze B&W "renovatie afvalbrengpunt"

Gisteren schreef Hallo Losser over het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders om vanaf 2025 de inwoners van Losser voor betaalde stromen zoals restafval, puin, B en C hout naar Enschede of Oldenzaal te sturen. Niet alleen Burgerforum is fel tegen ook het CDA. Het CDA ziet als oplossing een viertrapsraket.

Gisteren schreef Hallo Losser over het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders om vanaf 2025 de inwoners van Losser voor betaalde stromen zoals restafval, puin, B en C hout naar Enschede of Oldenzaal te sturen. Niet alleen Burgerforum is fel tegen ook het CDA. Het CDA ziet als oplossing een viertrapsraket.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Stimuleren leesvaardigheid één van de speerpunten onderwijs in Losser

Dinsdag ondertekenden wethouder Jan Engels, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser de 'Lokale Samenwerkingsagenda onderwijs (LSA) 2023-2029'. Hiermee zetten ze samen de ambities voor het onderwijs voor de komende jaren in gang. Jaarlijks bepalen ze in een uitvoeringsagenda waar ze dat jaar extra aandacht aan besteden. Dit jaar ligt de focus onder andere op het verbeteren van de overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Daarnaast werken ze aan het realiseren van een bibliotheek alle scholen. 

Dinsdag ondertekenden wethouder Jan Engels, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser de 'Lokale Samenwerkingsagenda onderwijs (LSA) 2023-2029'. Hiermee zetten ze samen de ambities voor het onderwijs voor de komende jaren in gang. Jaarlijks bepalen ze in een uitvoeringsagenda waar ze dat jaar extra aandacht aan besteden. Dit jaar ligt de focus onder andere op het verbeteren van de overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Daarnaast werken ze aan het realiseren van een bibliotheek alle scholen. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Losser verleent € 16.778 aan incidentele subsidies

Ook in 2024 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. In deze eerste ronde van 2024 heeft het college voor een totaalbedrag van € 16.778 aan incidentele subsidies verleend aan 17 verschillende organisaties.

Ook in 2024 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. In deze eerste ronde van 2024 heeft het college voor een totaalbedrag van € 16.778 aan incidentele subsidies verleend aan 17 verschillende organisaties.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Losser tegen eenzaamheid: weekafsluiter bij ouderen thuis

De gemeente Losser start samen met stichting Goal met een nieuw initiatief: de VrijMiGoal. Veel bedrijven sluiten de week af door vrijdagmiddag met elkaar bij te kletsen en het weekend in te luiden. Vanaf september ruilen diverse bedrijven deze weekafsluiter op kantoor om voor de ‘VrijMiGoal’. Bedrijven maken vaste koppels die zo’n vier keer per jaar op bezoek gaan bij een lokale oudere die behoefte heeft aan meer sociale contacten. De bedrijven nemen een VrijMiGoal-tas mee met lekkere hapjes. En natuurlijk ook een boel gezelligheid en aandacht.

De gemeente Losser start samen met stichting Goal met een nieuw initiatief: de VrijMiGoal. Veel bedrijven sluiten de week af door vrijdagmiddag met elkaar bij te kletsen en het weekend in te luiden. Vanaf september ruilen diverse bedrijven deze weekafsluiter op kantoor om voor de ‘VrijMiGoal’. Bedrijven maken vaste koppels die zo’n vier keer per jaar op bezoek gaan bij een lokale oudere die behoefte heeft aan meer sociale contacten. De bedrijven nemen een VrijMiGoal-tas mee met lekkere hapjes. En natuurlijk ook een boel gezelligheid en aandacht.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Rondleiding door De Lutte in het kader van Twentse Waterweken

Van 29 april tot en met 12 mei worden in de Meivakantie door heel Twente op allerlei locaties leuke activiteiten georganiseerd rondom het thema water. Van rondleidingen en excursies tot fietstochten en open dagen. Voor iedereen is er wel iets te beleven. Het bouwteam Bouwen aan De Lutte vertelt je op 29 april graag meer over de ontwikkelingen in het centrum van De Lutte en het Kerkebos. Zo is in het bos het riool naast het openluchttheater verbeterd voor een betere doorstroming van het hemelwater. Ook plaatsten ze stuwen om grote hoeveelheden water geleidelijk weer terug te brengen naar de sloot.

Van 29 april tot en met 12 mei worden in de Meivakantie door heel Twente op allerlei locaties leuke activiteiten georganiseerd rondom het thema water. Van rondleidingen en excursies tot fietstochten en open dagen. Voor iedereen is er wel iets te beleven. Het bouwteam Bouwen aan De Lutte vertelt je op 29 april graag meer over de ontwikkelingen in het centrum van De Lutte en het Kerkebos. Zo is in het bos het riool naast het openluchttheater verbeterd voor een betere doorstroming van het hemelwater. Ook plaatsten ze stuwen om grote hoeveelheden water geleidelijk weer terug te brengen naar de sloot.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Met je grof vuil naar Enschede of Oldenzaal?

Als het aan het college ligt, wordt het huidige gemeentelijke afvalbrengpunt in Losser omgevormd tot een kringloopplein en wordt voor het innemen van grof restafval samengewerkt met de gemeenten Enschede en Oldenzaal. Het huidige afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg voldoet niet meer aan de wetgeving. Dit afvalbrengpunt is al tientallen jaren in gebruik zonder bouwkundige vernieuwingen. In de huidige staat is het niet meer toekomstbestendig. Knelpunten zijn onder meer de trage doorstroming van bezoekers (vaak opstoppingen), het ontbreken van een weeginstallatie en beperkte inzamelvoorzieningen. Op de huidige locatie is te weinig ruimte om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren om wel aan de eisen te kunnen voldoen. In de (nabije) toekomst zal deze situatie niet verbeteren.

Als het aan het college ligt, wordt het huidige gemeentelijke afvalbrengpunt in Losser omgevormd tot een kringloopplein en wordt voor het innemen van grof restafval samengewerkt met de gemeenten Enschede en Oldenzaal. Het huidige afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg voldoet niet meer aan de wetgeving. Dit afvalbrengpunt is al tientallen jaren in gebruik zonder bouwkundige vernieuwingen. In de huidige staat is het niet meer toekomstbestendig. Knelpunten zijn onder meer de trage doorstroming van bezoekers (vaak opstoppingen), het ontbreken van een weeginstallatie en beperkte inzamelvoorzieningen. Op de huidige locatie is te weinig ruimte om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren om wel aan de eisen te kunnen voldoen. In de (nabije) toekomst zal deze situatie niet verbeteren.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Dinkelland wil vlak bij Beuningen 172 asielzoekers vestigen in nieuw AZC

Tubantia meldt dat Dinkelland een nieuw AZC wil bouwen aan de zuidrand van Denekamp, tussen de Foksweg en de Scandinaviëroute, met een ontsluiting via de Foksweg. De bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Het azc blijft maximaal tien jaar in bedrijf, zo is de bedoeling. Hiermee voldoet Dinkelland straks in een keer aan de taakstelling want Dinkelland moet volgens de spreidingswet 172 asielzoekers opvangen.

Tubantia meldt dat Dinkelland een nieuw AZC wil bouwen aan de zuidrand van Denekamp, tussen de Foksweg en de Scandinaviëroute, met een ontsluiting via de Foksweg. De bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Het azc blijft maximaal tien jaar in bedrijf, zo is de bedoeling. Hiermee voldoet Dinkelland straks in een keer aan de taakstelling want Dinkelland moet volgens de spreidingswet 172 asielzoekers opvangen.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Tijdelijke opvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

De gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend. 

De gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend. 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

B&W en politie vinden kruising Gronausestraat-Muchteweg veilig

Burgerforum heeft het college van Burgemeester en Wethouders 3 vragen gesteld over de kruising Gronausestraat-Muchtweg naar aanleiding van een ernstig ongeval. Uit de antwoorden valt op te maken dat zowel het college van B&W als de politie de kruising veilig vinden. Het is nu de vraag of de gemeenteraad genoegen neemt met de antwoorden of toch tot actie overgaat.

Onderstaand de vragen van Burgerforum en de antwoorden van B&W.

Burgerforum heeft het college van Burgemeester en Wethouders 3 vragen gesteld over de kruising Gronausestraat-Muchtweg naar aanleiding van een ernstig ongeval. Uit de antwoorden valt op te maken dat zowel het college van B&W als de politie de kruising veilig vinden. Het is nu de vraag of de gemeenteraad genoegen neemt met de antwoorden of toch tot actie overgaat.

Onderstaand de vragen van Burgerforum en de antwoorden van B&W.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Wethouder Jan Engels, de nieuwe wethouder in Losser

Jan Engel neemt de plaats in van Jaimi van Essen, die naar Deventer is vertrokken. Op dinsdag 4 april gaf hij een interview aan ondergetekende.

Jan Engel neemt de plaats in van Jaimi van Essen, die naar Deventer is vertrokken. Op dinsdag 4 april gaf hij een interview aan ondergetekende.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.

26 sollicitanten voor burgemeestersambt Losser

Vier vrouwen en tweeëntwintig mannen hebben bij de commissaris van de Koning Andries Heidema gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Losser. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 35 en 65 jaar. Het merendeel van hen heeft nu al een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

Vier vrouwen en tweeëntwintig mannen hebben bij de commissaris van de Koning Andries Heidema gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Losser. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 35 en 65 jaar. Het merendeel van hen heeft nu al een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Bouwteam voor schoolgebouw en dorpshuis Beuningen van start

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Pagina's