Nieuws & Agenda

Voorzitter gezocht

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen, te weten: de Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en de welzijnsorganisatie Stichting Cluster.

Fundament is voornemens over te gaan tot de instelling van een Raad van Toezicht en zoekt daarop vooruitlopende een (nieuwe) voorzitter.

                                                       

Collectieve verantwoordelijkheid

Zowel het huidige stichtingsbestuur als de toekomstige RvT opereren vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en de Governance code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Uw kenmerken:

U heeft werkervaring en zo mogelijk bestuurservaring in het Sociaal Domein en bent voldoende beschikbaar

U heeft affiniteit met de genoemde werksoorten

U beschikt over analytisch en kritisch denkvermogen op HBO/WO- niveau

Ervaring als voorzitter en/of in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol is een pré

U beschikt over een breed netwerk

Procedure

De selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het huidige bestuur en directie zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht komen.Voor meer informatie kunt u na 8 januari een informatiepakket aanvragen of kunt u contact opnemen met één van de directieleden: de heer T. van Veen tel. 053 5369404 of mevr. A. Dijkhuijs tel 053 5384711 of met dhr. A. Brunger tel. 0541-580350 namens het bestuur.

Interesse

Uw motivatiebrief met CV t.a.v. Stichting Fundament dhr. T. van Veen ontvangen men graag voor 23 januari 2017 per mail t.a.v. t.vanveen@stichtingfundament.nl onder vermelding van “vacature voorzitter”

Stichting Fundament zoekt tevens een onbezoldigd notulist(e) voor haar bestuursvergaderingen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot T. van Veen tel. 053 536404 of per email t.vanveen@stichtingfundament.nl

 

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen, te weten: de Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en de welzijnsorganisatie Stichting Cluster.

Fundament is voornemens over te gaan tot de instelling van een Raad van Toezicht en zoekt daarop vooruitlopende een (nieuwe) voorzitter.

                                                       

Collectieve verantwoordelijkheid

Zowel het huidige stichtingsbestuur als de toekomstige RvT opereren vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en de Governance code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Uw kenmerken:

U heeft werkervaring en zo mogelijk bestuurservaring in het Sociaal Domein en bent voldoende beschikbaar

U heeft affiniteit met de genoemde werksoorten

U beschikt over analytisch en kritisch denkvermogen op HBO/WO- niveau

Ervaring als voorzitter en/of in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol is een pré

U beschikt over een breed netwerk

Procedure

De selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het huidige bestuur en directie zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht komen.Voor meer informatie kunt u na 8 januari een informatiepakket aanvragen of kunt u contact opnemen met één van de directieleden: de heer T. van Veen tel. 053 5369404 of mevr. A. Dijkhuijs tel 053 5384711 of met dhr. A. Brunger tel. 0541-580350 namens het bestuur.

Interesse

Uw motivatiebrief met CV t.a.v. Stichting Fundament dhr. T. van Veen ontvangen men graag voor 23 januari 2017 per mail t.a.v. t.vanveen@stichtingfundament.nl onder vermelding van “vacature voorzitter”

Stichting Fundament zoekt tevens een onbezoldigd notulist(e) voor haar bestuursvergaderingen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot T. van Veen tel. 053 536404 of per email t.vanveen@stichtingfundament.nl

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid