Nieuws & Agenda

Zwerfvuil grootste ergernis in gemeente Losser blijkt uit VVD enquête.

Onlangs heeft de VVD in Losser een enquête gehouden via internet en gevraagd aan de inwoners van Losser om hun grootste ergernissen kenbaar te maken. Deze enquête is door 98 inwoners ingevuld.

Op nummer één van de ergernissen staat het weggooien van zwerfvuil. Ook vindt men het belangrijk dat er tijdens de haal- en brengtijden van scholen door Boa’s wordt gekeken naar de veiligheid en overtreders worden aangepakt. Hondenpoep staat op nummer drie.

Zie voor de resultaten onderstaand schema.

De VVD is van mening dat er in Losser in beperkte mate Boa’s moeten worden ingezet. Mede ook omdat vele handhavende zaken niet meer tot het takenpakket van de politie behoren en de politie er ook niet meer aan toekomt. De VVD zal dit binnenkort in de gemeenteraad inbrengen. Zij willen € 20.000,- per jaar hiervoor vrijmaken. Voor dat geld kan er gemiddeld één dag per week een Boa aan het werk in de gemeente en is er nog 100 uur per jaar over om op verzoek een Boa in te zetten bij bijvoorbeeld festiviteiten. 
Het is niet zo dat zij willen dat de goedwillende burger die een keer een foutje maakt op de bon wordt geslingerd maar vinden dat notoire overtreders moeten worden aangepakt. Nu is dat niet mogelijk want er wordt in Losser helemaal niet handhavend opgetreden. Dat gebeurt nooit. 
Zie hieronder de resultaten, de woonplaats van de respondent en de reacties. 
De grootste ergernissen in de gemeente Losser:

  Zeer Belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk
1. Afval weggooien 57% 23% 12% 8%
2.Onveiligheid scholen 51% 24% 14% 10%
3. Hondenpoep 46% 29% 15% 10%
4. Te hoge snelheden 33% 38% 12% 17%
5. Vuurwerkoverlast 26% 21% 33% 20%
6. Foutparkeerders centrum 25% 33% 23% 19%
7. Gedrag uitgaansleven 22% 42% 19% 18%
8. Plakken en kladden 22% 29% 30% 18%
9. Naleving Drank- en Horecawet 20% 24% 36% 20%
10. Foutparkeerders wijken 16% 22% 35% 27%
11. Foutparkeerders buitendorpen 9% 21% 36% 34%

 

Reacties n.a.v. VVD-enquête over ergernissen in Losser (juni 2016)

 1. Er moeten minimaal 10 man in de plaats Losser en 5 in elke andere plaats binnen de gemeente continue patrouilleren op die hondenoverlast, anders betaal ik gewoon helemaal geen belasting meer!
 2. Jaja hierbij je de gewonen burger mee. Ik mis de drugshandel. Avonds op de parkeerplaatsen bij de voetbalvelden. Maar dan zijn die boa's er vast niet. Al die bovenstaande dingen vallen hard mee in Losser . Gaat straks alleen maar weer om geld binnen te halen.
 3. Er is op veel zaken momenteel geen of weinig overlast.
 4. Besteed het geld eens een keer nuttig!
 5. Alle aandacht gaat naar hondenbezitters ( zeg ik als niet hondenbezitter ) ivm wel of niet opruimen van hondenpoep maar ik heb last van loslopende katten die alles onderplassen en poepen in je tuin en die zelfs bij je binnen komen als de deur openstaat.. Zwaar irritant !!
 6. Losser en omgeving is prachtig en goed leefbaar. Notoire asocialen durft of kan de overheid doorgaans niet effectief aanpakken. Terwijl structureel asociaal gedrag juist hard aangepakt moet worden. Echter bereik je met boa's juist dat de doorgaans brave burger maar een enkele keer een regeltje licht overtreed gepakt gaat worden. Wat alleen maar tot irritatie gaat leiden en hey volledig afschuiven van normale sociale controle van de gemeenschap op de overheid.
 7. Losser wil alle peilers richten op Toerisme, heel goed en ook zeker een goede kans van slagen, helaas wordt het dorp steeds minder fraai door beeldbepalende gebouwen in het centrum te verwijderen en er weer modern voor terug te plaatsen of op te pimpen of nieuw te bouwen, iedereen weet dat de consumptie krimpende is en dan nog bijbouwen, terwijl er al leegstand is. Dit is kapitaalvernietiging , over het Kulturhus hoef je dan niet te spreken dat is een persoonlijk gewin van ene wethouder.....
 8. Vooral handhaving van verkeersregels: bv rotonde Broekhoekweg, Gronausestraat. En handhaving snelheid (max. 15 km/uur) in centrum Losser (stadserf!).
 9. Liever meer echt blauw op straat als dat niet kan is de VIA een oplosding
 10. Door het, van wege personeels gebrek,terug lopend toezicht van de politie, is er veel voor te zeggen boa's in te zetten op de ontstane hiaten. De kosten kunnen worden bestreden uit de opbrengst van de hondenbelasting en de reinigingsheffing. Beiden doelheffing van maken.
 11. Er zijn geen structurele problemen op genoemde punten en bij incidenten gewone politie-inzet. Svp geen geld besteden aan deze 'scheidsrechters'...
 12. Al 3 jaar parkeert bij ons in de straat een auto op een t-spliting, half op de stoep en half op de weg. De politie doet hier NIETS aan, te gek voor woorden gezien een waarschuwing voldoende kan zijn gezien er 20 meter verder parkeerplaatsen zijn en dat vooral ten goede komt van de verkeersveiligheid.
 13. Vooral de hondenpoep is bij mij een doorn in het oog. En het niet aan de lijn houden in de bebouwde kom.
 14. Handhaving openbare orde en veiligheid is een zaak van de politie. Inzetten van BOA"s is m.i. volstrekt overbodig. Losser is een hele veilige gemeente. Inzet van de politie op specifieke punten (bv. vuurwerkoverlast en horecaproblemen) is voldoende. Inzet van BOA's creëert het aantonen van hun "eigen noodzakelijkheid" en schijnveiligheid.
 15. Controle op het onverlicht fietsen in het donker.
 16. vreemde vraagstelling.
 17. Verlichting fietsers; zwerfvuil in buitengebied ; illegaal storten (huis)vuil en snoeihout in buitengebied.
 18. Maar alsjeblieft geen toezicht via BOA's, maar meer inzetten op mentaliteitsverandering van de mensen zelf. Laten we de problemen niet groter maken dan ze zijn!
 19. Ergenis ondeskundigheid gemeente poltiek. Paraplu plan een grote ergenis voor ondernemers. Besluitvaardigheid B en W. Men kijkt te veel naar dorpen waarvan men DENKT dat het BV auto luwe aanslaat.
 20. Vrachtverkeer in dorpskernen (Glane)
 21. Gemeente Losser is wel toe aan BOA's
 22. Goed dit meten. Succes met het vertalen en het zoeken naar publiciteit!
 23. Racebaan Nitertweg zijn we ( 40 aanwonende gezinnen)al jaren mee bezig politie en politiek doen er niets mee
 24. Snelheid, negeren parkeerverbod in de straat en negeren eenrichtingsverkeer op de Luttermolen in De Lutte
 25. Die nepagenten wekt alleen maar agressie op.
 26. BOA's inzetten geeft geen oplossing, maar kost alleen gemeenschapsgeld
 27. Boa 's in losser lachertje er is al niks te doen in losser dan ook nog een paar van die boa s er bij totaal niet nodig
 28. Veel foutparkeerders bij geldautomaat ABN-bank op trottoirs bij o.a. AH, Gronausestraat vanaf Rabo naar kruispunt Het Spoortje racebaan waar voor de oprit naar verlengde Gronausestraat ook nog eens wordt ingehaald. Veel fietsers op de trottoirs aan ditzelfde stuk Gronausestraat.
 29. Wij hebben met een groot aantal buren al een tijd lang last van 2 blaffende honden van een gezin in de buurt (het ene moment erger dan het andere). Dit zou een BOA of vergelijkbare functionaris prima kunnen oppakken (gevolgd door consequenties voor de veroorzaker!).
 30. Jammer juist het honden verhaal aangekaart word terwijl de gemeente daar jaren belasting voor geint heeft maar nooit voorzieningen getroffen heeft.

 

 

Onlangs heeft de VVD in Losser een enquête gehouden via internet en gevraagd aan de inwoners van Losser om hun grootste ergernissen kenbaar te maken. Deze enquête is door 98 inwoners ingevuld.

Op nummer één van de ergernissen staat het weggooien van zwerfvuil. Ook vindt men het belangrijk dat er tijdens de haal- en brengtijden van scholen door Boa’s wordt gekeken naar de veiligheid en overtreders worden aangepakt. Hondenpoep staat op nummer drie.

Zie voor de resultaten onderstaand schema.

De VVD is van mening dat er in Losser in beperkte mate Boa’s moeten worden ingezet. Mede ook omdat vele handhavende zaken niet meer tot het takenpakket van de politie behoren en de politie er ook niet meer aan toekomt. De VVD zal dit binnenkort in de gemeenteraad inbrengen. Zij willen € 20.000,- per jaar hiervoor vrijmaken. Voor dat geld kan er gemiddeld één dag per week een Boa aan het werk in de gemeente en is er nog 100 uur per jaar over om op verzoek een Boa in te zetten bij bijvoorbeeld festiviteiten. 
Het is niet zo dat zij willen dat de goedwillende burger die een keer een foutje maakt op de bon wordt geslingerd maar vinden dat notoire overtreders moeten worden aangepakt. Nu is dat niet mogelijk want er wordt in Losser helemaal niet handhavend opgetreden. Dat gebeurt nooit. 
Zie hieronder de resultaten, de woonplaats van de respondent en de reacties. 
De grootste ergernissen in de gemeente Losser:

  Zeer Belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk
1. Afval weggooien 57% 23% 12% 8%
2.Onveiligheid scholen 51% 24% 14% 10%
3. Hondenpoep 46% 29% 15% 10%
4. Te hoge snelheden 33% 38% 12% 17%
5. Vuurwerkoverlast 26% 21% 33% 20%
6. Foutparkeerders centrum 25% 33% 23% 19%
7. Gedrag uitgaansleven 22% 42% 19% 18%
8. Plakken en kladden 22% 29% 30% 18%
9. Naleving Drank- en Horecawet 20% 24% 36% 20%
10. Foutparkeerders wijken 16% 22% 35% 27%
11. Foutparkeerders buitendorpen 9% 21% 36% 34%

 

Reacties n.a.v. VVD-enquête over ergernissen in Losser (juni 2016)

 1. Er moeten minimaal 10 man in de plaats Losser en 5 in elke andere plaats binnen de gemeente continue patrouilleren op die hondenoverlast, anders betaal ik gewoon helemaal geen belasting meer!
 2. Jaja hierbij je de gewonen burger mee. Ik mis de drugshandel. Avonds op de parkeerplaatsen bij de voetbalvelden. Maar dan zijn die boa's er vast niet. Al die bovenstaande dingen vallen hard mee in Losser . Gaat straks alleen maar weer om geld binnen te halen.
 3. Er is op veel zaken momenteel geen of weinig overlast.
 4. Besteed het geld eens een keer nuttig!
 5. Alle aandacht gaat naar hondenbezitters ( zeg ik als niet hondenbezitter ) ivm wel of niet opruimen van hondenpoep maar ik heb last van loslopende katten die alles onderplassen en poepen in je tuin en die zelfs bij je binnen komen als de deur openstaat.. Zwaar irritant !!
 6. Losser en omgeving is prachtig en goed leefbaar. Notoire asocialen durft of kan de overheid doorgaans niet effectief aanpakken. Terwijl structureel asociaal gedrag juist hard aangepakt moet worden. Echter bereik je met boa's juist dat de doorgaans brave burger maar een enkele keer een regeltje licht overtreed gepakt gaat worden. Wat alleen maar tot irritatie gaat leiden en hey volledig afschuiven van normale sociale controle van de gemeenschap op de overheid.
 7. Losser wil alle peilers richten op Toerisme, heel goed en ook zeker een goede kans van slagen, helaas wordt het dorp steeds minder fraai door beeldbepalende gebouwen in het centrum te verwijderen en er weer modern voor terug te plaatsen of op te pimpen of nieuw te bouwen, iedereen weet dat de consumptie krimpende is en dan nog bijbouwen, terwijl er al leegstand is. Dit is kapitaalvernietiging , over het Kulturhus hoef je dan niet te spreken dat is een persoonlijk gewin van ene wethouder.....
 8. Vooral handhaving van verkeersregels: bv rotonde Broekhoekweg, Gronausestraat. En handhaving snelheid (max. 15 km/uur) in centrum Losser (stadserf!).
 9. Liever meer echt blauw op straat als dat niet kan is de VIA een oplosding
 10. Door het, van wege personeels gebrek,terug lopend toezicht van de politie, is er veel voor te zeggen boa's in te zetten op de ontstane hiaten. De kosten kunnen worden bestreden uit de opbrengst van de hondenbelasting en de reinigingsheffing. Beiden doelheffing van maken.
 11. Er zijn geen structurele problemen op genoemde punten en bij incidenten gewone politie-inzet. Svp geen geld besteden aan deze 'scheidsrechters'...
 12. Al 3 jaar parkeert bij ons in de straat een auto op een t-spliting, half op de stoep en half op de weg. De politie doet hier NIETS aan, te gek voor woorden gezien een waarschuwing voldoende kan zijn gezien er 20 meter verder parkeerplaatsen zijn en dat vooral ten goede komt van de verkeersveiligheid.
 13. Vooral de hondenpoep is bij mij een doorn in het oog. En het niet aan de lijn houden in de bebouwde kom.
 14. Handhaving openbare orde en veiligheid is een zaak van de politie. Inzetten van BOA"s is m.i. volstrekt overbodig. Losser is een hele veilige gemeente. Inzet van de politie op specifieke punten (bv. vuurwerkoverlast en horecaproblemen) is voldoende. Inzet van BOA's creëert het aantonen van hun "eigen noodzakelijkheid" en schijnveiligheid.
 15. Controle op het onverlicht fietsen in het donker.
 16. vreemde vraagstelling.
 17. Verlichting fietsers; zwerfvuil in buitengebied ; illegaal storten (huis)vuil en snoeihout in buitengebied.
 18. Maar alsjeblieft geen toezicht via BOA's, maar meer inzetten op mentaliteitsverandering van de mensen zelf. Laten we de problemen niet groter maken dan ze zijn!
 19. Ergenis ondeskundigheid gemeente poltiek. Paraplu plan een grote ergenis voor ondernemers. Besluitvaardigheid B en W. Men kijkt te veel naar dorpen waarvan men DENKT dat het BV auto luwe aanslaat.
 20. Vrachtverkeer in dorpskernen (Glane)
 21. Gemeente Losser is wel toe aan BOA's
 22. Goed dit meten. Succes met het vertalen en het zoeken naar publiciteit!
 23. Racebaan Nitertweg zijn we ( 40 aanwonende gezinnen)al jaren mee bezig politie en politiek doen er niets mee
 24. Snelheid, negeren parkeerverbod in de straat en negeren eenrichtingsverkeer op de Luttermolen in De Lutte
 25. Die nepagenten wekt alleen maar agressie op.
 26. BOA's inzetten geeft geen oplossing, maar kost alleen gemeenschapsgeld
 27. Boa 's in losser lachertje er is al niks te doen in losser dan ook nog een paar van die boa s er bij totaal niet nodig
 28. Veel foutparkeerders bij geldautomaat ABN-bank op trottoirs bij o.a. AH, Gronausestraat vanaf Rabo naar kruispunt Het Spoortje racebaan waar voor de oprit naar verlengde Gronausestraat ook nog eens wordt ingehaald. Veel fietsers op de trottoirs aan ditzelfde stuk Gronausestraat.
 29. Wij hebben met een groot aantal buren al een tijd lang last van 2 blaffende honden van een gezin in de buurt (het ene moment erger dan het andere). Dit zou een BOA of vergelijkbare functionaris prima kunnen oppakken (gevolgd door consequenties voor de veroorzaker!).
 30. Jammer juist het honden verhaal aangekaart word terwijl de gemeente daar jaren belasting voor geint heeft maar nooit voorzieningen getroffen heeft.

 

 

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.