Nieuws

Themamiddag over het Losserse (politieke) beleid

SBL wil alle senioren van Losser (en overige belangstellenden), van harte uitnodigen voor de themamiddag over het Losserse beleid en de politiek. Deze thema-middag zal worden gehouden bij Hotel Marktzicht op 20 september van 14.00 – 16.30 uur. 

Deskundigen

Hiervoor worden een aantal deskundigen uitgenodigd om uitleg te geven over beleid binnen de gemeente Losser. Het betreft onderwerpen als zorg/WMO, sociale omgeving en veiligheid, wonen en vervoer. Men hoopt hieruit een aantal speerpunten te kunnen destilleren die ze vervolgens op schrift zetten om aan alle Losserse fracties mee te geven. Breng uw eigen punten in de discussie. Tijdens deze middag komen de senioren (en andere belangstellenden) en de deskundigen aan het woord.

 

Lokaal speelt er het nodige voor de leden, en andere senioren. Dat is gebleken toen de SBL een middag organiseerde in het gemeentehuis, op 22 maart jl. Hier kwamen  zo’n 40 leden op af, die veel vragen en opmerkingen richting de politiek hadden. Deze, verder informatieve middag (met burgemeester Sijbom, griffier Pikula en CDA-raadslid mw. Visschedijk) werd afgesloten met de belofte dat de SBL voor de verkiezingen nogmaals een middag zouden organiseren waarin alle senioren van Losser hun vragen en opmerkingen konden ventileren. En zodoende de politiek een signaal mee te geven vóór de verkiezingen en input voor hun verkiezingsprogramma.

Geluid

Senioren Belangen Losser (SBL), opgericht uit KBO-PCOB en niet georganiseerde senioren, vertegenwoordigen zij graag hun geluid. De afgelopen jaren hebben ze bijvoorbeeld van hen laten horen toen de parkeertarieven van het MST dreigden te worden afgewenteld op de patiënten en hun families/relaties.

Ook rondom het verdwijnen van de polikliniek functie in Losser zijn ze in de pen geklommen. Over de 8 jaar durende stapeling van kosten voor de senioren en daardoor een verlies aan koopkracht stuurden ze een brief aan alle fracties van de tweede Kamer. Gevolg van al deze acties waren bijvoorbeeld een uitnodiging voor een gesprek of een schriftelijke reactie met het onderkennen (meenemen) van de zorgen. Zij hebben zeker ook een signaalfunctie en dragen dat zoveel als mogelijk uit!

Voor de agenda

Voor uw agenda: er zal op 17 januari 2018 een forumdiscussie worden gehouden, waaraan ook u kunt deelnemen. De SBL zou het bijzonder op prijs stellen als u dan een gesprek zou willen aangaan met de uitgenodigde volksvertegenwoordigers (alle fracties zijn gevraagd om zich te laten vertegenwoordigen door één of enkele aanstaande raadsleden). Senioren/betrokkenen kunnen dan in gesprek over de diverse verkiezingsprogramma’s in het algemeen en de specifieke inhoud voor de oudere Lossenaar.


 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.