Gezondheidszorg

Losser vreest voor sluiting polikliniek

Met dit recente stukje in het dagblad Tubantia van eind maart wordt de aandacht van de Lossenaren gericht op het sluiten van de polikliniek. Een polikliniek die, zo zegt het MST, niet goed loopt (er maken maar 3000 mensen per jaar gebruik van), veel geld kost ( er moet geld bij) en waar de specialisten niet kunnen doen wat ze willen. 

Oldenzaal is verbouwd en helemaal klaar voor de patiënten uit Losser. Dat is wat de huisartsen en ook de wethouder te horen kregen op een bijeenkomst met het MST, die enkele weken daarvoor plaats vond. Natuurlijk, er was nog geen beslissing gevallen, dat Losser sluit. Het MST wil het graag in goed overleg doen, die sluiting. Want dat de poli in deze vorm niet kan blijven bestaan is wel al heel lang duidelijk. Die discussie speelt al meer dan 10-15 jaar.

Een korte update van de historie
In Losser bevond zich het Dinkelziekenhuis. Dat was lang een van de kleinste ziekenhuizen in Nederland. Het is opgegeven op 31 dec. 1983. Ontstaan vanuit het Sint Bernardus Gesticht, gebouwd in 1916. Een lang bestaan tot 1984 en werd gevolgd door een verpleeghuis en een buitenpoli van het MST. Heel veel specialismen en specialisten waren toen aanwezig en de poli floreerde. Echter in de loop der jaren nam het aantal specialisten langzaam maar zeker af. De oogarts ging, de huidarts, de uroloog en er kwamen geen nieuwe. Spreekuren werden ingekort. Regelmatig was er contact met de huisartsen maar het MST dicteerde. Anno 2017 lijkt de discussie weer op te laaien. Losser dicht. De patiënten moeten toch naar Enschede of Oldenzaal. Dat is zoals het MST het ziet. Achter ons de grens met Duitsland, een ander land met een ander zorgsysteem. Wel EU, maar nog lang niet heel erg toegankelijk. Dus Losser kan/moet sluiten in de ogen van het MST, nog niet zo uitgesproken, maar het zit er aan te komen. De discussie van inmiddels een aantal jaren.

Behoefte aan ouderenzorg
Losser heeft behoefte aan ouderenzorg, volgens Lars Wormgoor, de communicatie woordvoerder van het MST. Onderzoek heeft dat uitgewezen, zegt hij. Welk onderzoek is mij niet duidelijk. Ik ken hier geen onderzoek over. Wellicht een intern onderzoek binnen het MST? Waar Losser behoefte aan heeft kan alleen Losser duidelijk maken. Als langst werkende Losserse huisarts heb ik er een duidelijk mening over. Losser heeft mijns inziens behoefte aan kwalitatief goede zorg van diverse medische specialisten, dicht bij huis. Specialisten die het fijn vinden om hier te werken (Ze zijn er nu ook al.) Bereikbaar voor een snel groter wordende groep ouderen, die minder mobiel en soms erg kwetsbaar zijn. Dat is geen ouderenzorg ook al lijkt het misschien wel zo. Zorg van specialisten die hier graag komen en dicht bij de mensen (patiënten en huisartsen) staan. 

Zo kan het ook
Of die allemaal uit het ziekenhuis in Enschede moeten komen is niet helemaal vanzelfsprekend. Om een voorbeeld te geven: al bijna 4 jaar is onze praktijk de gastheer van de huidarts, die uit Doetinchem komt, een hele dag per week spreekuur doet en een korte wachttijd heeft. De patiënten komen nu al uit Oldenzaal en Enschede hier naar toe. Zo kan het ook. Ik denk dat de huisartsen samen met de mensen uit Losser/Overdinkel moeten gaan kijken welke zorg er nodig is en welke zorgaanbieders hiervoor zijn. Het zou mij niet verbazen als we dan weer een hele mooie poli in Losser krijgen. Maar voorwaarde is wel dat de bevolking mee praat. Alleen wethouder van Rees is daarvoor niet genoeg. Het zal breed gedragen moeten worden binnen de bevolking. Zo niet dan rest ons de gang naar Oldenzaal of Enschede. Met de inzet van velen is een goede zorgvoorziening in Losser te behouden of te creëren.

Vensters: 
afbeelding van Ton Boermans

Door: Ton Boermans

Ton Boermans is huisarts in Losser.