Natuur Recreatie

Sport en Hobby

Zeldzame dwergstern waargenomen op de Oelemars

Zeldzame dwergstern waargenomen op de Oelemars

Na de trektelling op zondagmorgen 24 juni op telpost Oelemars begaven de tellers zich naar de kijkhut aan de Grensweg en ontdekten daar tussen de honderden ganzen en eenden een zomertaling. Dit is een wat minder algemene eendensoort en dus de moeite waard om andere leden van de vogelwerkgroep te informeren, zodat zij ook de zomertaling konden bekijken. Een uur later wisten enkele belangstellenden die op de zomertaling af waren gekomen niet wat ze zagen.

Een kleine snel rondvliegende stern draaide rondjes boven het water van de Oelemars, op zoek naar kleine visjes. Aan de gele snavel en het witte voorhoofd wist men meteen dat dit een dwergstern moest zijn. Dit kleine sterntje is in Nederland als broedvogel langs de kust al behoorlijk zeldzaam, maar zover van zee af in het binnenland bij Losser mag wel als super zeldzaam worden gekenmerkt.

Dat blijkt ook wel als men de website www.waarneming.nl uitpluist op waarnemingen van de dwergstern in Twente. In de laatste 100 jaar is deze soort maar zes keer in Twente waargenomen. De eerste was op 4 mei 1997 in de Engbertsdijksvenen. Daarna waren er nog waarnemingen in 1998 in de Domelaar bij Markelo en in 2010 in het Wierdense Veld. Opmerkelijk is dat van de zes waarnemingen er drie op de Oelemars in Losser zijn verricht: een groep van vijf in 2005, 1 in 2015 en nu recent 1 op 24 juni.

Eens te meer blijkt de Oelemars als een magneet kustgebonden soorten aan te trekken. De enorme bergen zand en de vele slikvelden trekken allerlei zeevogels aan, die op reis naar hun broed- of overwinteringsgebieden de Oelemars aanzien voor strand en duinen en daardoor als goede plek om onderweg even wat te snacken. Nadat de dwergstern een uur lang op de Oelemars aanwezig was, is de vogel daarna weggevlogen, waarschijnlijk  naar zijn overwinteringsgebied in Afrika.

Meer weten over Vogelwerkgroep Losser? Kijk eens op de website www.vwglosser.nl om te zien welke activiteiten er allemaal zijn.

De foto’s zijn van Hans Verhoeven, Wim v.d. Woning en Johan Verloop.

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.