Blog

30 maart 2023, 19:13
Leo Wijering: Druilerig winterweer

De Losserse natuurfotograaf Leo Wijering heeft weer een mooie serie foto's gestuurd. 

23 maart 2023, 14:14
Windmolens

De zienswijze van Burgerforum op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau RES 2.0 provincie Overijssel. De NRD is de voorloper van de MER (Milieu Effectrapportage) RES 2.0 en daarna volgen de MER’s van de projectplannen. Burgerforum heeft in haar zienswijze een aantal bezwaren geuit en zijn benieuwd naar de antwoorden.

Door: Bert Bos
22 maart 2023, 13:13
Ladada

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 20 t/m 26 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist :https://open.spotify.com/playlist/368mD5ryEKpwR59o5Ngi5B?si=9fed933e64b2401f

22 maart 2023, 10:38
Windturbines spandoek

Door de Stichting Tegenwind Noordoost Twente (STNOT) is deze week een zeer uitgebreide Zienswijze ingediend bij zowel de Provincie Overijssel als de RES Twente. De Zienswijze heeft betrekking op de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD). In de NRD komen besluitvorming en procedures met betrekking tot de voorgenomen plannen voor windturbines uitgebreid aan de orde. Reden voor STNOT hier uitgebreid op te reageren. De Zienswijze is medeondertekend door enkele andere organisaties elders in Twente die zich verzetten tegen windturbines.

Door: Bert Bos
14 maart 2023, 18:37
Snelle - 5 voor 12

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 13 t/m 19 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist : https://open.spotify.com/playlist/1URTbFku7D4COPK4ge00GJ?si=174c9ec75dd64ad8

 

Door: Bert Bos
8 maart 2023, 12:44
Arjon Oostrom

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 6 t/m 12 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist https://open.spotify.com/playlist/2lphplDvJDnEYxVaijtDGE?si=ae36a83bc60c413c

Door: Bert Bos
1 maart 2023, 12:57
Maan en Goldband

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 27 februari t/m 5 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist https://open.spotify.com/playlist/1HsfJ5de0oolWUaAscs55e?si=96b5f6e048b7496a

23 februari 2023, 11:23
Windmolens

De Stichting Tegenwind Noordoost Twente heeft de gemeenten en provincie Overijssel opgeroepen, met het oog op de weerstand tegen de gigantische hoge windturbines, gekoppeld aan de onzekerheid over de eisen van de Milieu Effecten Rapportage, de opgave voor de opwek van duurzame energie veel meer te realiseren door zonne-energie op daken.

Door: Bert Bos
22 februari 2023, 13:51
Robert van Hemert

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 20 t/m 26 februari. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist https://open.spotify.com/playlist/6o5YzJl7fLsm1tXaH0Lmiq?si=e7f920724f0742db

19 februari 2023, 12:16
Kim van Huizen: Carnaval in Losser

De Losserse fotograaf Kim van Huizen heeft prachtige beelden gemaakt tijdens de grote carnavalsoptocht die zaterdag 18 februari door het centrum van Losser trok. In dit artikel kun je mee genieten van de mooie foto's van Kim.

Pagina's