Rond Wereld Parkinson Dag blog 4

Rond Wereld Parkinson Dag blog 4

Thema van deze week: De ziekte van Parkinson en Fysiotherapie

Rond Wereld Parkinson Dag publiceer ik wekelijks een artikel over de ziekte van Parkinson. Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser. Wij horen regelmatig dat er door onwetendheid van de samenleving veel onbegrip is ten aanzien van Parkinson. Daarom schrijf ik (in samenwerking met mijn collega’s) de komende weken enkele artikelen over onze ervaringen in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Mochten er na het lezen van de artikelen vragen zijn dan kunt U contact opnemen via: g.savonije@zorggroepsintmaarten en/of m.nijland@zorggroepsintmaarten.nl

Tevens willen we, als hier animo voor is, een tijdstip plannen om eens ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar: als lotgenoot; mantelzorger of familie van gedachten wisselen.

Bewegen

Voor iemand met de ziekte van Parkinson is het bewegen niet meer zo vanzelfsprekend. Het is begrijpelijk dat u onzeker bent over uw mogelijkheden om te bewegen. U kunt problemen hebben met dagelijkse bewegingen zoals lopen, omdraaien in bed, opstaan uit een stoel en fietsen. Begeleiding door een therapeut kan daarom zinvol zijn. Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Bewegen heeft een positieve uitwerking op uw klachten.Een therapeutische behandeling dient niet als vervanging van medicijnen of een operatie. Nadat een neuroloog bij u de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kunt u een doorverwijzing naar de therapeut krijgen.

Er is aanleiding voor doorverwijzing naar een fysiotherapeut als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten kunnen ook een goede reden zijn. Of mogelijk bent u het afgelopen jaar meerdere malen gevallen en bent u hierdoor geneigd om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op het ziektebeloop en de algehele gezondheid.

Zelfstandigheid

Uw fysiotherapeut helpt u om weer gemakkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt hij of zij bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. U leert uw mogelijkheden beter kennen en uw zelfvertrouwen groeit. Verder kan de therapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse

activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt ook goede voorlichting. Op die manier kunt u ook op langere termijn en zonder uw therapeut actief blijven. Het doel is het verbeteren en/ of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Binnen onze gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de ziekte van Parkinson hebben we in de afgelopen 15 jaar vele mensen met Parkinson/ Parkinsonisme voorbij zien komen. Mensen die hetzelfde ziektebeeld hebben maar toch allemaal heel verschillend zijn. We merken in de begeleiding dat deze expertise  heel waardevol voor ons zelf, maar vooral ook voor onze cliënten is. Zodra wij als begeleiders Welzijn merken dat bewegingen/ handelingen van onze cliënten moeizamer gaan kunnen wij direct een beroep doen op GertJan, onze fysiotherapeut die dagelijks bij ons in de huiskamer komt.

De fysiotherapeuten van Maartje zijn aangesloten bij * ParkinsonNet. Door de onderlinge samenwerking en verdieping in de verschillende vormen van Parkinson hebben zij zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met deze ziekte.

Zoals hierboven beschreven heeft bewegen een positieve invloed op Uw klachten. Daarom zijn we binnen onze dagvoorziening continu bezig met ons lichaam in beweging te houden. Ieder naar eigen kunnen. Morgens na de koffie beginnen we met de warming up. Voor zover mogelijk staan we met ons allen rondom de tafel en op vrolijke muziek worden allerlei oefeningen met armen en benen gedaan. Op zulke momenten wordt er ook heel wat afgelachen. En een mooie, welkome bijkomstigheid is dat er door lachen en je goed voelen extra Dopamine wordt aangemaakt.

Voor cliënten die kunnen en willen staan er hometrainers in de huiskamer.

U kunt gebruik maken van de Psygo Acoustic Sound stoel. Dit is een relaxstoel waar d.m.v een computer geluidsgolven in gang  worden gezet. Afhankelijk van het programma heeft het een ontspannende of stimulerende werking op het lichaam.

Of U wordt gehaald en gebracht door Uw fysiotherapeut die voor ons altijd binnen handbereik is. Mocht U op dat moment in een OFF fase zitten dan kan er meestal worden uitgeweken naar een ander tijdstip waardoor U toch Uw therapie kunt krijgen.

Wanneer er na de maaltijd en een eventueel middagdutje nog energie over is dan zijn we bij mooi weer regelmatig in de beweegtuin te vinden. Voor de een is de wandeling er naar toe al een hele klus terwijl een ander nog graag wat oefeningen daar doet.

Op vrijdagmorgen gaan we naar zwembad Brilmansdennen in Losser waar onder begeleiding van Parkinson geschoold personeel allerlei oefeningen in het water worden gedaan. Oefeningen voor kracht en conditie.

Onze Parkinsondagvoorziening is er op maandag, woensdag en vrijdag. De huiskamer, genaamd de Bleek, bevindt zich in het souterrain van Oldenhove aan de Luttestraat in Losser. Mocht U naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig zijn geworden kom gerust rond 10 uur eens binnenlopen voor een  kopje koffie. Wij zullen U graag te woord staan.

*ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. Bijna 3000 gespecialiseerde zorgverleners ( o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Gert-Jan Hoezen Fisiotherapeut

 

Waarom is er een ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn maar ook de behandeling goed op elkaar afstemmen.

Volgende week; De ziekte van Parkinson en Ergotherapie

afbeelding van Marja Nijland

Door: Marja Nijland

Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije ben ik ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser.