Update blog hoor en wederhoor

Update blog hoor en wederhoor

 Als laatste een reactie van Harry Heegen. Zodat alle partijen ook gehoord zijn.

 

Wij zijn als VVD werkelijk stomverbaasd over de reacties van de coalitiepartners van wethouder Hassing.

Alle informatie in ons blog is aantoonbaar juist. Daar zijn wij altijd heel zorgvuldig in. Hassing weigert iets te vertellen over de procedure maar roept dat men maar bij hem moet komen als iemand klachten heeft en komt met een paar percentages.

Wij kunnen ook aantonen dat de gemeente Losser  in Enschede  inkoopt terwijl dezelfde producten ook in Losser goedkoper kunnen worden ingekocht. Dat gaat om duizenden euro’s.

Helemaal merkwaardig is de reactie van Lies ter Haar van Burgerforum. Zij heeft juist aan Hassing gevraagd om een notitie waarin de procedure wordt uitgelegd. Het werd beloofd maar is nooit gekomen, Hassing weigerde dat later. Dat ze nu op deze wijze zo hardnekkig Hassing verdedigt begrijpen wij helemaal niets van.

Wij blijven er dus bij dat wethouder Hassink bewust geheim wil houden op welke wijze de gemeente Losser inkoopt en hoe de Losserse ondernemers in beeld komen. Het is ons een raadsel waarom hij dit buiten de openbaarheid willen houden.

Iedereen die hierover een verdere uitleg wil kan contact met ons opnemen en wij willen hierover ook met elke partij of met de wethouder in debat.

Met vriendelijke groet,

Harry Heegen

afbeelding van Harry Heegen

Door: Harry Heegen

Harry Heegen is fractievoorzitter van de VVD in Losser.