Welzijn

Gezondheidszorg

Parkinson blog 5

Parkinson blog 6

Rond Wereld Parkinson Dag publiceer ik wekelijks een artikel over de ziekte van Parkinson. Ik ben Marja Nijland en samen met mijn collega Gea Savonije  ruim 15 jaar werkzaam op de gespecialiseerde dagvoorziening voor mensen met de Ziekte van Parkinson in Losser. Wij horen regelmatig dat er door onwetendheid van de samenleving veel onbegrip is ten aanzien van Parkinson. Daarom schrijf ik (in samenwerking met een aantal collega’s) de komende weken enkele artikelen over onze ervaringen in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme.

Week 6

De ziekte van Parkinson en Ergotherapie

Ergotherapie ondersteunt mensen op een praktische manier waardoor het uitvoeren van activiteiten langer mogelijk blijft of weer mogelijk wordt. Dankzij ergotherapie kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en blijven doen wat zij belangrijk vinden. Denk hierbij aan huishoudelijke taken, de persoonlijke verzorging, mobiliteitsproblemen (lopen, fietsen), activiteiten ter ontspanning of bij problemen op het werk.  

De ergotherapeut werkzaam op de dagvoorziening van Zorggroep Sint Maarten is aangesloten bij Parkinsonnet en heeft mede door jarenlange ervaring veel tips en hulpmiddelen paraat om met u naar Uw probleem te kijken en samen met u te zoeken welke oplossingsrichting voor u geschikt zou kunnen zijn.

Rondom het slapen bij de ziekte van Parkinson is al veel bekend. Vaak is men bekend met slaapstoornissen. Het in slaap vallen en het in slaap blijven gaat moeilijk. Bovendien kan de stijfheid van de spieren ook in bed een probleem zijn. Misschien droomt u ook vaak en intensief en hebt u wel eens te kampen gehad met het fenomeen slaapwandelen.

Het in en uit bed gaan is vaak een onderschat probleem, als ook het draaien in bed. Veel mensen denken dat dit bij de ziekte hoort en dat er geen oplossingen voor zijn, durven hier soms niet eens over te praten. Echter de ergotherapeut is bij uitstek de persoon die u kan helpen om ook de zelfstandigheid in bed te behouden. Door samen met u te kijken waar het probleem ligt.

Sommige mensen hebben doordat ze verminderde spierkracht in de buikspieren hebben een andere manier van draaien nodig om toch te kunnen gaan verliggen. Weer anderen mensen hebben het gevoel dat ze aan de matras blijven “plakken” waardoor ze niet kunnen draaien.

Fictief praktijkvoorbeeld 

Bennie heeft de laatste tijd steeds meer problemen om zijn benen in bed te krijgen, zijn vrouw moet steeds vaker zijn benen in bed tillen wat voor haar rug belastend is, maar wat Bennie ook vervelend vind omdat hij haar dan ’s nachts wakker moet maken voor hulp.

Samen met de fysiotherapeut is er gekeken naar mogelijkheden om zijn benen toch in bed te krijgen; anders op de rand van het bed gaan zitten, het in bed gaan in stappen opdelen, anders aan komen lopen bij het bed. Dit hielp allemaal onvoldoende.

Uiteindelijk is ergotherapeut Marielle Hammer erbij geroepen. Tijdens het observeren bleek dat Bennie steun miste om zijn benen in bed te krijgen, op het moment dat er geen steun was viel Bennie achterover op bed. Er is gekeken naar een andere manier om in bed te kunnen komen, maar die werkten ook onvoldoende. Als mogelijke oplossing werd een beugel bij het bed geopperd en samen is er een bedbeugel uitgeprobeerd. Deze bedbeugel zorgt ervoor dat Bennie zich goed vast kan houden op het moment dat hij op de rand van het bed ging zitten, daarnaast bewerkstelligde dit ook dat Bennie op een vaste plek ging zitten en genoeg ruimte had bij het in bed tillen van zijn benen. De bedbeugel lijkt te helpen.

Volgende week; De ziekte van Parkinson en Logopedie.

Mochten er na het lezen van de artikelen vragen zijn dan kunt U contact opnemen via: g.savonije@zorggroepsintmaarten.NL en/of m.nijland@zorggroepsintmaarten.nl. Tevens willen we, als hier animo voor is, een tijdstip plannen om eens ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar: als lotgenoot, mantelzorger of familie van gedachten wisselen.

afbeelding van Marielle Hammer

Door: Marielle Hammer

In samenwerking met Marielle Hammer. Gespecialiceerd ergotherapeut bij Behandelcentrum Maartje aan de Luttestraat in Losser.