Werk Economie

Gemeente Losser en de economische factor

Gemeente Losser en de economische factor

In de serie verkiezingsitems besteden wij deze week aandacht aan ondernemen en werkgelegenheid. Natuurlijk stuurt een gemeente met een omvang zoals Losser deze activiteiten niet direct aan. Maar zij kunnen wel de werkgelegenheid en het ondernemen in eigen omgeving ondersteunen en bevorderen. Hoe staat dat ervoor in Losser, wat is de toekomstvisie en welke plannen zijn er? En wat zijn de wensen van de ondernemers? 

Huidige situatie

Uit een gemeentelijk rapport uit 2015 lees je dat er een enorme afname is van de werkgelegenheid sinds 2000 als wij naar de werkgelegenheid kijken in de industrie en de landbouwsector. Groei zie je daarin tegen in de sectoren handel, zakelijke diensten, toerisme, recreatie & horeca. De sectoren waar werkgelegenheid door de gemeente gestimuleerd kan worden.  

Over het algemeen zien de winkelkernen in onze gemeente er goed uit. In verhouding met andere gelijkwaardige plaatsen kennen we weinig leegstand. Vele boodschappen kunnen zelfs in de kerkdorpen nog goed worden gedaan. Als de plannen voor Losser en De Lutte klaar zijn, zal ook de uitstraling geoptimaliseerd zijn. Het zijn overigens vooral de speciaalzaken in Losser die succesvol winkelende bezoekers van buiten de gemeente trekken.

Ook de nieuwe industrieterreinen, o.a. van die in De Lutte zien er verzorgd uit. De Pol en de Zoeker Esch in Losser daarentegen kunnen een opknapbeurt gebruiken. Ondanks de positieve economie is daar nog veel leegstand en liggen er bouwterreinen braak.

Toerisme en recreatie is misschien wel het belangrijkste economische speerpunt in Losser. Een speerpunt dat vraagt om veel aandacht.

Inventarisatie van punten welke per sector mogelijk aandacht en actie nodig hebben.

Industrie:

 1. Veel ondernemers missen een ondernemersloket.  In bijna alle gelijkwaardige gemeenten is een ondernemersloket aanwezig. Een plek waar snel informatie kan worden verkregen over bijvoorbeeld drank en horecavergunningen, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, inkoop en aanbesteding, mogelijkheden voor duurzaam investeren, subsidies voor (startende) ondernemers of het aankopen van bedrijfsgrond.
 2. Een andere belangrijke wens van de vele ondernemers is de normalisering van het woud aan regels.
 3. Grote behoefte aan een betaalbaar breedbandinternet.
 4. Meer transparantie over de opdrachten van lokale overheid aan haar ondernemers.  
 5. De ondernemers van het Industrieterrein de Pol in Losser uiten hun zorgen over de uitstraling van dit park. Maar ook over de verkeersveiligheid en het plan om een fietspad aan de Dinkelzijde aan te leggen die in hun ogen de beoogde verkeersveiligheid niet bevordert.

Toerisme, recreatie:

Geef de Parel van Twente voor de toerist een meer herkenbare inhoud te geven. Denk hierbij aan het het uitbreiden van verbindende fietspaden in en aan onze gemeentegrenzen. Of het verder ontwikkelen van de lokale fiets en wandelApp. Om een grote doelgroep uit Enschede voor een bezoek aan Losser te enthousiasmeren is een fietsvriendelijk route over het Hoge Boekel een goede morgelijkheid.

Horeca:

 1. Ontwikkel Het Martinusplein na tientallen jaren van overleg en plannen nu daadwerkelijk als horecaplein.  
 2. Kom tot een werkbaar evenementenbeleid.  Gezien de steeds toenemende regels vanuit de overheid voor het organiseren van evenementen en het ontbreken van de deskundigheid bij vele organisaties is een deskundige functionaris gewenst. Deze zou deels door de overheid en de organisaties betaald kunnen worden.  

Winkelen:

 1. Ontwikkel samen een plan van aanpak tegen leegstand. Bijvoorbeeld door het bevorderen van het vestigen van speciaalzaken. Er zijn andere plaatsen waar dit succesvol is gerealiseerd. Belangrijk hierbij is stimuleren dat de inwoners van onze gemeente begrijpen dat een gezonde middenstand de leefbaarheid van je woonomgeving zondermeer bevordert.
 2. Het parkeerbeleid in balans houden ten opzichte van de wens van het winkelend publiek.

Agrarische sector:

 1. Zorg voor voldoende ruimte voor brede nevenactiviteiten. Mogelijkheden als bijvoorbeeld een SRV-camping.
 2. Belangrijk is ook dat wij in onze eigen omgeving het circulaire delen gaan stimuleren. Met andere woorden de regionaal geproduceerde producten toegankelijke maken voor de lokale markt. De voedselketen verkorten heeft voor alle partijen op vele gebieden voordelen.

ZZP’ers:

Deze groep is volgens velen niet zichtbaar. Een communicatieplan waar de consument in Losser snel en duidelijk zichtbaar krijgt wie wat voor hem of haar kan betekenen zou zeer wenselijk zijn.

Arbeidsmarkt:

In de nieuwe gemeentelijke situatie in Nederland heeft de plaatselijke overheid een grote  verantwoordelijk voor de werkloze en moeilijk plaatsbare werkzoekende medebewoners. De vraag is hoe maakt de gemeente het stimuleren en het vinden van een baan in het Losserse netwerk zichtbaar en hoe worden de plaatselijk ondernemers maar ook wij als burgers meer bij dit vraagstuk betrokken.

De poll voor Werken in Losser

Klik hier voor de tussenstand.


Bekijk de reacties op Facebook en reageer zelf ook:

Vensters: 
afbeelding van Rob Wegdam

Door: Rob Wegdam

Mijn naam is Rob Wegdam. Samen met mijn vrouw woon ik na ruim 47 jaar in Losser te hebben gewoond nu in Enschede. Na mijn werkzame leven ben ik mij gaan inzetten voor onze gemeenschap. Een van die activiteiten is Hallo Losser. Ik geloof namelijk dat goed communiceren de smeerolie is