Wonen

Belangrijke informatie voor de huurders

Belangrijke informatie voor de huurders

Lies ter Haar van Burgerforum geeft in dit blog een overzicht van belangrijke informatie voor huurders in de gemeente Losser.

WOON Twente

Allereerst aandacht voor de oproep van WOON Twente (de samenwerking tussen de vijftien Twentse wooncorporaties) aan huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen om zich snel te melden. De corporaties willen dan samen kijken naar een oplossing zodat er geen huurachterstand wordt opgebouwd. Schroom niet en neem contact op zou ik willen zegge

Door de coronacrisis is een bericht van de Woonbond (een belangenvereniging voor huurders) begrijpelijkerwijs een beetje in de vergeethoek geraakt. Toch is het voor veel mensen -juist in deze tijd- belangrijk. Volgens de Woonbond kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen.

Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder. De Woonbond heeft afgelopen december met de koepel van woningcorporaties Aedes het Sociaal Woonakkoord gesloten. Daarin spraken zij af dat deze groep huurders gecompenseerd moet worden voor de forse huurverhogingen van afgelopen jaren. "Voor de grootste groep gaat het om een bevriezing van de huur", zegt een woordvoerder van de Woonbond.

Wil je weten of je mogelijk voor een verlaging of bevriezing in aanmerking komen, kijk dan op de site van de woonbond https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020

Daar is naast uitgebreide informatie ook een modelbrief te vinden voor de huurverlaging. Binnenkort ook voor de huurbevriezing. 

Wie kan huurbevriezing vragen?

In 2020 gaat het om 2 groepen huurders van sociale huurwoningen:

Groep 1

Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Groep 2

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen. Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?

 • Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
 • Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
 • Lager dan €15.500 als je alleen woont 
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. De rekenhuur is de kale huur plus maximaal 48 euro aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is.

Zodra de nieuwe huur bekend is (eind april) kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing. U kunt daarvoor de modelbrief gebruiken en naar de woningcorporatie sturen.  Huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar omhoog met 5,1% (voor lagere inkomens) en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger.  Met deze check https://checkhuurverhoging.nl/perjuli2020/ controleert u of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2020 voldoet aan de wettelijke eisen. 

Alle informatie is ook te vinden op onze website https://www.burgerforum.com onder nieuws, onderdeel “informatie voor huurders”. En mocht u er niet uitkomen, aarzel dan niet en bel, wij helpen u graag. Onze telefoonnummers zijn daar ook te vinden.

Vensters: 
afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.