Nieuws & Agenda

Centrumplan en de gekapte bomen (vervolg)

Op 29 maart heeft Hallo Losser bericht dat er minimaal 10 grote bomen gekapt zijn langs de Gronausestaat in het kader van het Centrumplan (deelproject 1b : Gronausestraat Noord). Donderdagavond 4 april was er een informatieavond in de Projectbureau dat is gevestigd in de Aloysiusschool.

 

Hallo Losser heeft op de informatieavond gesproken met de projectleider en navraag gedaan naar de redenen waarom de 11 grote bomen moesten wijken. Uit de kapvergunning blijkt namelijk dat er veel meer gekapt is : 11 bomen met een stamdiameter van 40 cm of meer. Daarnaast 28 stuks boomhazelaar, 9x esdoorn, 4x acacia, 4x linde, 3x eik, 1 sierkers, 1 kastanje, 1 taxus, 1 ceder, 1 kornoelje en 1 moeraseik.

Parkeerplaats bij Jumbo

Onder deze parkeerplaats wordt een bassin aangelegd om bij grote regenval het water tijdelijk te kunnen bergen (met noodoverloop naar riool). Dit moet een grote overstroming zoals in 2018 voorkomen. Door deze werkzaamheden moesten de 4 bomen wijken. Na de werkzaamheden wordt er in het midden een grote boom met stamomvang van minimaal 30 cm gepland en een aantal kleinere bomen langs de rand van de parkeerplaats.

3 Bomen tegenover Wolters

Het betrof 3 turkse hazelaars, die ook bij het Spoortje stonden en een paar jaar geleden spontaan dood gingen. Deze bomen zijn dus "preventief geruimd". Deze worden ruim vervangen.

4 bomen bij Primera / Apotheek

Hier worden zowel aan de winkelzijde en plantsoen parkeerplaatsen aangelegd. Voor het kappen van deze bomen waren er 2 overwegingen : het aantal parkeerplaatsen wat men wilde realiseren en de bomen pasten niet in "het boombeeld dat de gemeente wilde realiseren". Het lijkt er op sterk op dat de bomen het "blik" in de weg stonden.

Boom bij de Maria Geboorte kerk

Bij de ingang van de kerk bij het parochiehuis stond een hele grote boom. Het bleek echter dat onder deze boom veel bekabeling en riolering liep die tijdens de werkzaamheden vervangen / verlegd moesten worden. Na veel wikken en wegen door de projectleiding is deze boom alsnog gesneuveld. Hier worden wel de nodige vervangende bomen geplant.

Klimaatbomen

Een klimaatboom blijkt bij navraag een boom die gepland wordt in goede grond waarbij de wortels, ook in de toekomst veel ruimte krijgen en door plastic zodanig toe te passen dat het water niet zo snel wegzakt in de grond. Verder worden veel meer verschilllende bomen geplant (met name minder eiken) ter bestrijding van de eikenprocessierups.  

Informatie Centrumproject

Het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, Langenkamp, Brinkstraat” is ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer, Anacon Infra en de gemeente Losser. U kunt daar op iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang over het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

Op 29 maart heeft Hallo Losser bericht dat er minimaal 10 grote bomen gekapt zijn langs de Gronausestaat in het kader van het Centrumplan (deelproject 1b : Gronausestraat Noord). Donderdagavond 4 april was er een informatieavond in de Projectbureau dat is gevestigd in de Aloysiusschool.

 

Hallo Losser heeft op de informatieavond gesproken met de projectleider en navraag gedaan naar de redenen waarom de 11 grote bomen moesten wijken. Uit de kapvergunning blijkt namelijk dat er veel meer gekapt is : 11 bomen met een stamdiameter van 40 cm of meer. Daarnaast 28 stuks boomhazelaar, 9x esdoorn, 4x acacia, 4x linde, 3x eik, 1 sierkers, 1 kastanje, 1 taxus, 1 ceder, 1 kornoelje en 1 moeraseik.

Parkeerplaats bij Jumbo

Onder deze parkeerplaats wordt een bassin aangelegd om bij grote regenval het water tijdelijk te kunnen bergen (met noodoverloop naar riool). Dit moet een grote overstroming zoals in 2018 voorkomen. Door deze werkzaamheden moesten de 4 bomen wijken. Na de werkzaamheden wordt er in het midden een grote boom met stamomvang van minimaal 30 cm gepland en een aantal kleinere bomen langs de rand van de parkeerplaats.

3 Bomen tegenover Wolters

Het betrof 3 turkse hazelaars, die ook bij het Spoortje stonden en een paar jaar geleden spontaan dood gingen. Deze bomen zijn dus "preventief geruimd". Deze worden ruim vervangen.

4 bomen bij Primera / Apotheek

Hier worden zowel aan de winkelzijde en plantsoen parkeerplaatsen aangelegd. Voor het kappen van deze bomen waren er 2 overwegingen : het aantal parkeerplaatsen wat men wilde realiseren en de bomen pasten niet in "het boombeeld dat de gemeente wilde realiseren". Het lijkt er op sterk op dat de bomen het "blik" in de weg stonden.

Boom bij de Maria Geboorte kerk

Bij de ingang van de kerk bij het parochiehuis stond een hele grote boom. Het bleek echter dat onder deze boom veel bekabeling en riolering liep die tijdens de werkzaamheden vervangen / verlegd moesten worden. Na veel wikken en wegen door de projectleiding is deze boom alsnog gesneuveld. Hier worden wel de nodige vervangende bomen geplant.

Klimaatbomen

Een klimaatboom blijkt bij navraag een boom die gepland wordt in goede grond waarbij de wortels, ook in de toekomst veel ruimte krijgen en door plastic zodanig toe te passen dat het water niet zo snel wegzakt in de grond. Verder worden veel meer verschilllende bomen geplant (met name minder eiken) ter bestrijding van de eikenprocessierups.  

Informatie Centrumproject

Het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, Langenkamp, Brinkstraat” is ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer, Anacon Infra en de gemeente Losser. U kunt daar op iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang over het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.