Nieuws & Agenda

Domijn, gemeente en Huurderskoepel tekenen prestatieafspraken 2017

Wettelijk verplichte prestatieafspraken

Samen werken aan het prettig wonen in Losser. Dinsdagmiddag 20 december tekenden directeur Ineke Buursink van Domijn, wethouder Jan Martin van Rees van de gemeente Losser en Lambert van Strik van de Huurderskoepel Domijn de prestatieafspraken voor het komende jaar. De wettelijk verplichte prestatieafspraken gaan over thema’s als voldoende betaalbare woningen, fijne buurten en wijken, begeleiding van nieuwe huurders, wonen & zorg en duurzaamheid. Door afspraken te maken, zorgen de drie partijen ervoor dat ze een gezamenlijke bijdrage leveren aan het prettig wonen in Losser.

De prestatieafspraken sluiten aan op de woonvisie van de gemeente Losser. Ook wordt erin beschreven welke verplichtingen de gemeente en Domijn hebben naar huurders, woningen en wijken. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015, zijn huurdersverenigingen een volwaardige partij bij het maken van de prestatieafspraken. Daarom was de Huurderskoepel Domijn actief betrokken bij het uitwerken van de prestatieafspraken voor het komende jaar.

Voldoende betaalbare woningen

Directeur Ineke Buursink: “Wij vinden het, net als de gemeente, belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen in Losser zijn. Daarom hebben we daar afspraken over gemaakt. Want iedereen heeft recht op een fijn huis. Nu, maar ook in de toekomst.” Bij het maken van de afspraken is rekening gehouden met de regelgeving vanuit de Woningwet, waarmee de corporatie te maken heeft. Om ervoor te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven, staat onder meer duurzaamheid hoog op de agenda. “Want duurzamere woningen zijn, naast goed voor het wooncomfort en milieu, ook beter voor de portemonnee.” aldus Ineke.Extra aandacht voor jongeren en ouderen

Wethouder Jan Martin van Rees: “Het komende jaar besteden we extra aandacht aan jongeren en ouderen. Zo voert Domijn in 2017 een proef uit, waarin jongeren bij een aantal woningen in Losser voorrang krijgen. Daarnaast brengen wij samen met Domijn, het komende jaar het ‘langer zelfstandig thuis wonen’ nadrukkelijk onder de aandacht bij ouderen in de gemeente Losser. De diverse mogelijkheden die er vanuit beide partijen zijn, worden met de ouderen besproken. Want wij vinden het belangrijk dat inwoners van Losser zo lang mogelijk, thuis in hun vertrouwde omgeving, zelfstandig kunnen wonen.”

Fijne buurten & wijken

Een huis is pas een thuis, als de buurt of wijk waarin je woont ook prettig is. Daarom zetten de gemeente en Domijn zich daar, samen met andere partners, voor in. De gemeente zorgt voor goed onderhoud van de openbare ruimte, Domijn zorgt voor het onderhoud aan de woningen. In geval van woonoverlast werken de partijen samen met de politie, zodat overlastmeldingen snel en goed aangepakt kunnen worden. Samen met wijkraden en buurtcommissies ondersteunen de gemeente en Domijn zoveel mogelijk initiatieven uit de buurt. Lambert van Strik van de Huurderskoepel Domijn: “Deze initiatieven dragen bij aan een prettige leefomgeving, daarom vinden we het belangrijk dat we zoveel mogelijk samenwerken. Zodat Losser een fijne plek blijft om te wonen!”

Begeleiding nieuwe huurders Losser

Wanneer je in een nieuwe omgeving komt te wonen, wil je je zo snel mogelijk thuis voelen. De gemeente Losser en Domijn dragen daar graag hun steentje aan bij. Daarom zetten zij zich, waar zij kunnen, in om nieuwe inwoners te begeleiden. De gemeente op het gebied van begeleiding naar werk en Domijn biedt, als het even tegenzit, hulp bij het tijdig betalen van de huur. Ook voor asielzoekers met een verblijfsvergunning bieden de gemeente en Domijn extra inzet, samen met andere partners zoals Stichting Palet.

Wettelijk verplichte prestatieafspraken

Samen werken aan het prettig wonen in Losser. Dinsdagmiddag 20 december tekenden directeur Ineke Buursink van Domijn, wethouder Jan Martin van Rees van de gemeente Losser en Lambert van Strik van de Huurderskoepel Domijn de prestatieafspraken voor het komende jaar. De wettelijk verplichte prestatieafspraken gaan over thema’s als voldoende betaalbare woningen, fijne buurten en wijken, begeleiding van nieuwe huurders, wonen & zorg en duurzaamheid. Door afspraken te maken, zorgen de drie partijen ervoor dat ze een gezamenlijke bijdrage leveren aan het prettig wonen in Losser.

De prestatieafspraken sluiten aan op de woonvisie van de gemeente Losser. Ook wordt erin beschreven welke verplichtingen de gemeente en Domijn hebben naar huurders, woningen en wijken. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015, zijn huurdersverenigingen een volwaardige partij bij het maken van de prestatieafspraken. Daarom was de Huurderskoepel Domijn actief betrokken bij het uitwerken van de prestatieafspraken voor het komende jaar.

Voldoende betaalbare woningen

Directeur Ineke Buursink: “Wij vinden het, net als de gemeente, belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen in Losser zijn. Daarom hebben we daar afspraken over gemaakt. Want iedereen heeft recht op een fijn huis. Nu, maar ook in de toekomst.” Bij het maken van de afspraken is rekening gehouden met de regelgeving vanuit de Woningwet, waarmee de corporatie te maken heeft. Om ervoor te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven, staat onder meer duurzaamheid hoog op de agenda. “Want duurzamere woningen zijn, naast goed voor het wooncomfort en milieu, ook beter voor de portemonnee.” aldus Ineke.Extra aandacht voor jongeren en ouderen

Wethouder Jan Martin van Rees: “Het komende jaar besteden we extra aandacht aan jongeren en ouderen. Zo voert Domijn in 2017 een proef uit, waarin jongeren bij een aantal woningen in Losser voorrang krijgen. Daarnaast brengen wij samen met Domijn, het komende jaar het ‘langer zelfstandig thuis wonen’ nadrukkelijk onder de aandacht bij ouderen in de gemeente Losser. De diverse mogelijkheden die er vanuit beide partijen zijn, worden met de ouderen besproken. Want wij vinden het belangrijk dat inwoners van Losser zo lang mogelijk, thuis in hun vertrouwde omgeving, zelfstandig kunnen wonen.”

Fijne buurten & wijken

Een huis is pas een thuis, als de buurt of wijk waarin je woont ook prettig is. Daarom zetten de gemeente en Domijn zich daar, samen met andere partners, voor in. De gemeente zorgt voor goed onderhoud van de openbare ruimte, Domijn zorgt voor het onderhoud aan de woningen. In geval van woonoverlast werken de partijen samen met de politie, zodat overlastmeldingen snel en goed aangepakt kunnen worden. Samen met wijkraden en buurtcommissies ondersteunen de gemeente en Domijn zoveel mogelijk initiatieven uit de buurt. Lambert van Strik van de Huurderskoepel Domijn: “Deze initiatieven dragen bij aan een prettige leefomgeving, daarom vinden we het belangrijk dat we zoveel mogelijk samenwerken. Zodat Losser een fijne plek blijft om te wonen!”

Begeleiding nieuwe huurders Losser

Wanneer je in een nieuwe omgeving komt te wonen, wil je je zo snel mogelijk thuis voelen. De gemeente Losser en Domijn dragen daar graag hun steentje aan bij. Daarom zetten zij zich, waar zij kunnen, in om nieuwe inwoners te begeleiden. De gemeente op het gebied van begeleiding naar werk en Domijn biedt, als het even tegenzit, hulp bij het tijdig betalen van de huur. Ook voor asielzoekers met een verblijfsvergunning bieden de gemeente en Domijn extra inzet, samen met andere partners zoals Stichting Palet.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.