Gezondheidszorg

MTH Team Maartje

MTH Team Maartje regio Twente.

Specialistische verpleegkundige zorg in de thuis situatie

 

Maartje beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen die 7 keer 24 uur beschikbaar zijn om specialistische verpleegkundige zorg in de thuis situatie te verlenen.

De verpleegkundigen beschikken hiervoor over een goed uitgeruste auto met materialen voor spoedsituaties.

Naast de gewone verpleegkundige zorg zijn onze medewerkers extra geschoold op het gebied van risicovolle handelingen

als infuustherapie,

subcutane pijnbestrijding

en sondevoeding.

Hierdoor kan de zorg ook bij complexe situaties thuis verantwoord gegeven worden.

Ons verpleegkundig team verricht Medisch Technisch Handelen (MTH team) onder verantwoordelijkheid van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde en Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT zorg) onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Vergoeding specialistische verpleging thuis

Er bestaan twee vormen van specialistische verpleging thuis:

MTH (medisch technisch handelen), het gaat hierbij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw huisarts de opdrachtgever is.

Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met alle verzekeraars afspraken gemaakt.

De kosten worden dan ook direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

MSVT (medisch specialistische verpleging thuis);

het gaat hier bij om specialistische verpleging door onze verpleegkundigen in uw thuissituatie waarbij uw medisch specialist de opdrachtgever is.

Met betrekking tot de vergoeding van deze zorg hebben wij met zorgverzekeraars afspraken gemaakt.

Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier.

Heeft uw verzekeraar geen overeenkomst met ons afgesloten en u wilt toch gebruik maken van onze zorg dan kan dat natuurlijk.

Wij sturen dan de factuur naar u en deze declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar.

In de meeste gevallen krijgt u dan maximaal het door de overheid vastgestelde tarief vergoed.

Hebt u vragen of uw hulp vergoed wordt? Neem dan contact met ons op of vraag dit na bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ons team is bereikbaar 7 keer 24 uur via 053 537 55 55. Of rechtstreeks op 06 21 58 62 01.

Een aanvraag kan ook ingediend worden per mail via MTHteam@zorggroepsintmaarten.nl.

Klik hier voor een uitvoeringsverzoek aanmelding MSVT of MTH zorg

De volgende hoog complexe handelingen zijn mogelijk:

Inzetten/starten medicatietoediening via een pomp

Toedienen of aansluiten intraveneuze medicatie

Inbrengen perifere katheter

Aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie per infuus

Aansluiten en afkoppelen infuuspomp

Aanprikken PAC

Afsluiten medicatie, flushen, heparine slot

Verzorging insteekplaats TPV aan en afkoppelen

Bereiden medicatie

Uitzuigen trachea en mondkeelholte

Verwisselen buitencanule tracheastoma

Drainage maag

De volgende laag complexe handelingen worden door ons bij u thuis uitgevoerd:

Wondzorg

Aanleggen druk/steunverbanden

VAC therapie

Spoelen van drain/katheter

Compressief zwachtelen

Stomazorg Inbrengen en verwisselen PEG sonde Subcutane injecties

Vensters: 

Contactgegevens

Regio Twente
Telefoon: 
dienstdoende mth verpleegkundige 0621 586 201
Fax: 
0541-510070

Contactpersoon

Brenda Spenkelink
Teamleidster