Gezondheidszorg

Onderzoek naar de injecteerbare pleister

professor Marcel Karperien gastspreker over het onderzoek naar de injecteerbare pleister

Onderzoek naar de injecteerbare pleister

Dinsdagavond 16 mei was, op uitnodiging van de Reumavereniging Oldenzaal, Dinkelland en Losser, professor Marcel Karperien gastspreker over het onderzoek naar de injecteerbare pleister voor mensen met artrose, zoals die op de Universiteit Twente wordt ontwikkeld, mede met geld vanuit het Reumafonds. Iedereen is altijd van harte welkom op deze voorlichtingsavonden, waarvan er jaarlijks 4 tot 5 worden georganiseerd. Bij een goede opkomst zijn er meestal tussen de 30 en 60 belangstellenden in café de Boom in Oldenzaal. Dit onderzoek bleek echter zo aan te spreken, dat er meer dan 200 mensen op af gekomen waren. Helaas konden een aantal bezoekers geen plek meer kunnen krijgen in de zaal. Dit hoge aantal bezoekers had het Bestuur niet voorzien. Maar met een beetje inschikken hebben ruim 170 man tot het einde toe een zeer duidelijke uitleg gekregen van de professor over dit, voor veel mensen, belangrijke onderzoek.

Tweecomponenten lijm

In het gedeelte voor de pauze werd helder uiteen gezet de behandeling, in de met artrose beschadigde knie. Aan de hand van een filmpje, waarbij paarden met deze injecteerbare pleister behandeld werden, konden men zien dat de paarden al drie dagen (!) na de ingreep weer in de wei liepen. De professor hoopt dat eind volgend jaar, of begin 2019, ook echt begonnen kan worden met het onderzoek bij mensen met een ( beginnende) artrose in de knie. De knie wordt bij een kijkoperatie geïnjecteerd met, wat de professor omschreef als een soort "tweecomponenten" lijm. Bestaande uit lichaamseigen stoffen ( suikers). Hierdoor wordt niet alleen een laagje gelegd over het beschadigde kraakbeen, maar ook wordt nieuwe celgroei bevorderd. Bij de proefdieren, paarden dus, bleek dat al na een week of twee nieuwe cellen begonnen te groeien en na drie maanden deze groei was doorgezet. Veel belovende ontwikkelingen dus. De hoop bestaat dat, na deze injectie, de patiënt heel lang ( levenslang?) hiermee gebaat is. Echt duidelijkheid hierover bestaat pas over ongeveer 20 jaar na het volgen van de eerste patiënten, die hier mee geholpen gaan worden.

Vragen

Na een korte pauze heeft de professor veel vragen vanuit het publiek proberen te beantwoorden. Veel vragen gingen ook over andere gewrichten met artrose. Voorlopig richt men zich op de Universiteit echter alleen op de knie met artrose.

Ook wilde men weten waar men zich op kon geven als proefpersoon. Door de professor werd benadrukt dat de samenwerking met orthopedische specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten van het grootste belang is. Nu wordt vaak zo lang mogelijk gewacht met behandelen, omdat een knieprothese maar 15 tot 20 jaar mee gaat. Bij deze behandeling is echter van belang de artrose zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen om de schade beperkt te houden en het proces van aanmaak van nieuwe cellen te bevorderen. Hij hoopt dus via dit traject patiënten doorverwezen te krijgen. Ook werd gevraagd of ook, als je al een prothese hebt, deze behandeling toch nog ingezet kan worden. Het antwoord was helaas, dat dit niet mogelijk is, omdat er bij een kunstknie geen kraakbeen meer aanwezig is. Zo werden er nog tal van vragen gesteld, ook vanuit eigen situaties van aanwezigen. Professor Karperien nam ruim de tijd om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Overwogen wordt, nadat enige ervaring is opgedaan, de professor nog eens uitnodigen om de bevindingen te delen.

Volgende bijeenkomst

Onze volgende bijeenkomst is op 12 september as. Ook weer in café de Boom in Oldenzaal om 19.30 uur. Deze keer wordt een zeer mooie documentaire/film vertoond over hoe men in de achterliggende 90 jaar dacht over Reuma en hoe ingrijpend de veranderingen zijn in de behandelingen. Echt de moeite waard. Verder verwacht men in oktober Eddy Oude Voshaar met een avondvullend programma met veel fotomateriaal en de nodige anekdotes over het stroomgebied van de Dinkel en zijn/ haar bewoners.

Meer informatie is te vinden op de

website www.reumaverenigingoosttwente.nl Reuma Patiënten Vereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser. Hieronder ressorteren de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

De vereniging is opgericht in 1977 en telt thans 160 leden. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt ondersteund door het Reuma Fonds. Doelstelling Werkzaam zijn in het belang van de reumapatiënt in de ruimste zin door:

· reumapatiënten te activeren

 · regelmatig bijeenkomsten te houden waar deskundigen worden uitgenodigd om over medische en andere onderwerpen voorlichting te geven en waardoor het onderlinge contact bevorderd wordt;

· therapeutische oefengroepen te organiseren;

· zelfwerkzaamheid en mondigheid van de patiënt te stimuleren;

· samen te werken met andere organisaties en instellingen wanneer dit voor de vereniging en de leden nuttig is, zoals met:

· Hydrotherapie-groepen Deze therapie staat open voor alle leden. In een zwembad met extra verwarmd water (32 0 C) worden op zaterdagochtend gedurende een uur oefeningen gedaan onder (bege)leiding van een fysiotherapeut. Men hoeft niet te kunnen zwemmen om hieraan deel te nemen.

Op dit moment is er een oefengroep in zwembad Dorper Esch te Denekamp op zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur en een oefengroep in zwembad Brilmansdennen op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur. Bechterew-oefengroep Deze is alleen bestemd voor Bechterew patiënten. Zij komen elke woensdagavond gedurende twee uur bij elkaar voor groepsoefentherapie bij De Losserhof te Losser. De therapie bestaat uit (grond)oefeningen in een sportzaal, sport en spel, en vervolgens Hydrotherapie in een zwembad met extra verwarmd water om het proces van verstijving proces tegen te gaan. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bij deelname aan één van de beide oefengroepen is, naast de verenigingscontributie, van €20, - per jaar, een oefengroep bijdrage verschuldigd. Per 2018 wordt deze € 25, -

Voor de oefengroepen in Oldenzaal en Denekamp is dat € 25,- per kwartaal en voor De Losserhof € 45,- per kwartaal.

Voor meer informatie kan men contact op met het secretariaat van de Reuma Patiënten Vereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser:

Mevr. T. Bonte- de Bruijn 

Vensters: 

Contactgegevens

7582 CL Losser
7582 CL Losser
Losser
Telefoon: 
053- 5382488.

Contactpersoon

Mevr. T. Bonte- de Bruijn