Gezondheidszorg

Verlof regeling

Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof

 

Welke soorten verlof er zijn vindt u hier -zwangerschaps - of bevallingsverlof -kraamverlof voor partners -ouderschapsverlof -kortdurend zorgverlof -langdurend zorgverlof -calamiteitenverlof -adoptie - of pleegzorgverlof Toegankelijkheid Bij de realisatie van de website besteedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. doel is om alle informatie zo aan te bieden, dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Web richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Vensters: 

Contactgegevens