Nieuws & Agenda

Herontwikkeling met woningbouw oude locatie restaurant Pan

Het college van B&W van Losser stemt in met en werkt mee aan de herontwikkeling van de locatie Bentheimerstraat 9 in De Lutte. Plan is om op de betreffende locatie twee ruime woningen met bijgebouwen te realiseren. Daarnaast komt er een permanente parkeerplaats voor 15 auto’s voor bezoekers van het achterliggende wandelgebied.

Restaurant Pan

Op de betreffende locatie was Restaurant Pan gevestigd. Dit is in 2012 afgebrand. De restanten zijn afgevoerd, maar aanwezig zijn nog steeds de begane grond vloer, de funderingen, keermuren en de verhardingen rondom, waaronder de parkeerterreinen.

Herbouw van een horecagelegenheid in de vorm van een zalencentrum was niet reëel. Plan van de ontwikkelaar is nu om er twee reguliere woningen te bouwen met bijgebouwen.

Oorspronkelijke landschapswaarden

Wethouder Joop Hassink: “na vijf jaar wordt deze lelijke plek eindelijk weer op kwalitatief hoogwaardige wijze ingericht. Zo komt er rondom de nieuwe woningen bloemrijk grasland en worden nieuwe bomen geplant. De oorspronkelijke landschapswaarden worden hersteld.”

Naast een volledige sanering, herstel van het reliëf en een goede landschappelijke inpassing wordt ook voorzien in een permanente parkeervoorziening voor 15 auto’s. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bezoekers van het achterliggende (wandel)gebied.

Herontwikkeling met woningbouw oude locatie restaurant Pan

Herontwikkeling met woningbouw oude locatie restaurant Pan

Het college van B&W van Losser stemt in met en werkt mee aan de herontwikkeling van de locatie Bentheimerstraat 9 in De Lutte. Plan is om op de betreffende locatie twee ruime woningen met bijgebouwen te realiseren. Daarnaast komt er een permanente parkeerplaats voor 15 auto’s voor bezoekers van het achterliggende wandelgebied.

Restaurant Pan

Op de betreffende locatie was Restaurant Pan gevestigd. Dit is in 2012 afgebrand. De restanten zijn afgevoerd, maar aanwezig zijn nog steeds de begane grond vloer, de funderingen, keermuren en de verhardingen rondom, waaronder de parkeerterreinen.

Herbouw van een horecagelegenheid in de vorm van een zalencentrum was niet reëel. Plan van de ontwikkelaar is nu om er twee reguliere woningen te bouwen met bijgebouwen.

Oorspronkelijke landschapswaarden

Wethouder Joop Hassink: “na vijf jaar wordt deze lelijke plek eindelijk weer op kwalitatief hoogwaardige wijze ingericht. Zo komt er rondom de nieuwe woningen bloemrijk grasland en worden nieuwe bomen geplant. De oorspronkelijke landschapswaarden worden hersteld.”

Naast een volledige sanering, herstel van het reliëf en een goede landschappelijke inpassing wordt ook voorzien in een permanente parkeervoorziening voor 15 auto’s. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bezoekers van het achterliggende (wandel)gebied.

Herontwikkeling met woningbouw oude locatie restaurant Pan

Herontwikkeling met woningbouw oude locatie restaurant Pan

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.