Nieuws & Agenda

Losser kiest voor bredere inzet regeling huishoudelijk hulp

Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers

In 2015 kunnen inwoners van de gemeente Losser die vanuit de WMO een indicatie hebben voor huishoudelijke ondersteuning, gebruik maken van de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT regeling). Zij kunnen extra uren inkopen voor € 8,75 per uur, in de vorm van dienstencheques. Mensen met een indicatie die per 1 januari 2015 is ingegaan, kunnen maximaal 52 dienstencheques per jaar kopen (omgerekend 1 per week). Is de indicatie later ingegaan dan is het aantal te kopen dienstencheques minder. Eén dienstencheque staat voor één uur aanvullende huishoudelijke ondersteuning.

Het beschikbare budget voor de regeling die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt maakt het mogelijk om meer doelgroepen gebruik te laten maken van de regeling. 

Bredere inzet regeling
De gemeente Losser heeft daarom besloten om deze regeling voor meer mensen open te stellen. Vanaf 1 augustus kan een bredere groep mantelzorgers van deze regeling gebruik maken. Dit geldt ook voor vrijwilligers die aangemeld zijn bij het vrijwilligerssteunpunt. Wethouder Jan Martin van Rees: ‘Ik ben erg verheugd dat we met dit besluit mantelzorgers en vrijwilligers, mensen die ondertussen belangrijke pilaren zijn in onze maatschappij een steuntje in de rug kunnen bieden. ’

Voor wie is de regeling bedoeld?
Bent u mantelzorger of vrijwilliger en komt u door deze werkzaamheden amper toe aan uw eigen huishouden? Dan is het nu ook voor u mogelijk om een dienstencheque te kopen voor € 8,75 per uur. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het zorgloket, telefonisch spreekuur iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur, nr. 053-5377400, of bezoekadres: Raadhuisplein 1, iedere werkdag van 10.00-12.30 uur. 

 

Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers

In 2015 kunnen inwoners van de gemeente Losser die vanuit de WMO een indicatie hebben voor huishoudelijke ondersteuning, gebruik maken van de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT regeling). Zij kunnen extra uren inkopen voor € 8,75 per uur, in de vorm van dienstencheques. Mensen met een indicatie die per 1 januari 2015 is ingegaan, kunnen maximaal 52 dienstencheques per jaar kopen (omgerekend 1 per week). Is de indicatie later ingegaan dan is het aantal te kopen dienstencheques minder. Eén dienstencheque staat voor één uur aanvullende huishoudelijke ondersteuning.

Het beschikbare budget voor de regeling die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt maakt het mogelijk om meer doelgroepen gebruik te laten maken van de regeling. 

Bredere inzet regeling
De gemeente Losser heeft daarom besloten om deze regeling voor meer mensen open te stellen. Vanaf 1 augustus kan een bredere groep mantelzorgers van deze regeling gebruik maken. Dit geldt ook voor vrijwilligers die aangemeld zijn bij het vrijwilligerssteunpunt. Wethouder Jan Martin van Rees: ‘Ik ben erg verheugd dat we met dit besluit mantelzorgers en vrijwilligers, mensen die ondertussen belangrijke pilaren zijn in onze maatschappij een steuntje in de rug kunnen bieden. ’

Voor wie is de regeling bedoeld?
Bent u mantelzorger of vrijwilliger en komt u door deze werkzaamheden amper toe aan uw eigen huishouden? Dan is het nu ook voor u mogelijk om een dienstencheque te kopen voor € 8,75 per uur. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het zorgloket, telefonisch spreekuur iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur, nr. 053-5377400, of bezoekadres: Raadhuisplein 1, iedere werkdag van 10.00-12.30 uur. 

 

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.