Nieuws & Agenda

Lancering Klimaatatlas Twente

Klimaateffecten voor hitte, droogte en wateroverlast ook voor Losser in beeld.

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

Wethouder Jaimi van Essen: “Vanaf 16 november kan iedereen de klimaatlas online bekijken en kun je zien wat de mogelijke gevolgen zijn van de klimaatveranderingen. Dat kan per dorp, wijk, straat anders uitpakken. Daarom vinden we het als gemeente ook belangrijk om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan en te bepalen of het noodzakelijk is dat we acties gaan ondernemen. Als we gezamenlijk vinden dat de gevolgen een dermate gevaar opleveren dat maatregelen noodzakelijk zijn, kunnen we daar nu op tijd plannen voor ontwikkelen. Die gesprekken, de zogenaamde klimaatdialogen, gaan we volgend jaar met de inwoners van Losser voeren.”

Johan Effing

Hallo Losser weerman Johan Effing is ook blij met de atlas. Dit schrijft hij erover op de website van zijn Weerstation Losser:

"Klimaatatlas gemeente Losser

Gisteren zagen we in Tubantia berichten over een klimaatatlas van het Twentse land. Opmerkelijk is dat de weerstations uit Twente niet werden genoemd.  Een van de stations heeft zelfs een neerslagreeks 1867 op de site staan.  De Twentse reeks van het KNMI gaat maar terug tot begin jaren vijftig van de 20e eeuw.  Hierdoor geen volledig beeld van het Twentse weer in het verleden. De klimaatatlas is te vinden onder deze link. https://www.losser.nl/Inwoners/Openbare_ruimte/Klimaatatlas".

Waarom is de klimaatatlas ontwikkeld?

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is. Zo weten we in welke wijk, welke straat en bij welke huizen maatregelen nodig zijn.

Klimaatdialoog

Komend jaar gaan de gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin we afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen. 

Storymap en klimaatatlas

De achtergronden van klimaatverandering en de gevolgen die dat voor Losser kan hebben kunt u vinden op www.losser.nl/klimaatatlas. Hierin vindt u ook een link naar de klimaatatlas.

Klimaateffecten voor hitte, droogte en wateroverlast ook voor Losser in beeld.

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

Wethouder Jaimi van Essen: “Vanaf 16 november kan iedereen de klimaatlas online bekijken en kun je zien wat de mogelijke gevolgen zijn van de klimaatveranderingen. Dat kan per dorp, wijk, straat anders uitpakken. Daarom vinden we het als gemeente ook belangrijk om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan en te bepalen of het noodzakelijk is dat we acties gaan ondernemen. Als we gezamenlijk vinden dat de gevolgen een dermate gevaar opleveren dat maatregelen noodzakelijk zijn, kunnen we daar nu op tijd plannen voor ontwikkelen. Die gesprekken, de zogenaamde klimaatdialogen, gaan we volgend jaar met de inwoners van Losser voeren.”

Johan Effing

Hallo Losser weerman Johan Effing is ook blij met de atlas. Dit schrijft hij erover op de website van zijn Weerstation Losser:

"Klimaatatlas gemeente Losser

Gisteren zagen we in Tubantia berichten over een klimaatatlas van het Twentse land. Opmerkelijk is dat de weerstations uit Twente niet werden genoemd.  Een van de stations heeft zelfs een neerslagreeks 1867 op de site staan.  De Twentse reeks van het KNMI gaat maar terug tot begin jaren vijftig van de 20e eeuw.  Hierdoor geen volledig beeld van het Twentse weer in het verleden. De klimaatatlas is te vinden onder deze link. https://www.losser.nl/Inwoners/Openbare_ruimte/Klimaatatlas".

Waarom is de klimaatatlas ontwikkeld?

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is. Zo weten we in welke wijk, welke straat en bij welke huizen maatregelen nodig zijn.

Klimaatdialoog

Komend jaar gaan de gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin we afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen. 

Storymap en klimaatatlas

De achtergronden van klimaatverandering en de gevolgen die dat voor Losser kan hebben kunt u vinden op www.losser.nl/klimaatatlas. Hierin vindt u ook een link naar de klimaatatlas.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.