Nieuws & Agenda

Ontstaan van het Landschap van Twente

Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens.

Op Woensdag 13 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. 

Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd. 

Eerst was het vooral de natuur die het landschap bepaalde. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. 

In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. 

Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het marke-systeem, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. 

Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken…

Adres: Breedwijs Helmichstraat 42b Oldenzaal
Datum: woensdag 13 november van 19:30 tot 22:00
Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).  

De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelden op de website van IVN Oldenzaal-losser e.o.

https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/ontstaan-van-het-landschap-van-twente-13-nov-2019

Een reis door de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens.

Op Woensdag 13 november organiseert IVN Oldenzaal-Losser e.o. een lezing over het ontstaan van het huidige landschap. 

Erik Hurkens en Robert Arends nemen u mee terug in de tijd. 

Eerst was het vooral de natuur die het landschap bepaalde. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De IJstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. 

In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen. 

Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, het marke-systeem, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. 

Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken…

Adres: Breedwijs Helmichstraat 42b Oldenzaal
Datum: woensdag 13 november van 19:30 tot 22:00
Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50).  

De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelden op de website van IVN Oldenzaal-losser e.o.

https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/ontstaan-van-het-landschap-van-twente-13-nov-2019

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.