Nieuws & Agenda

Aanvraag omgevingsvergunning niet altijd helemaal duidelijk

Leest u wel eens de pagina's met mededelingen van de gemeente Losser in de "Week van Losser"? Is dan ook duidelijk waarvoor vergunning wordt aangevraagd?

Bekendmaking 25 maart

Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.

Beschrijving

Inrichting Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Navraag bij de gemeente Losser

Bij navraag bij de afdeling Communicatie van de gemeente Losser blijkt het volgende:

De aanvraag inrichting Losserse Elsbeek betreft een aanvraag van het Waterschap Vechtstromen

De Elsbeek wordt volgens de principes van de Kader Richtlijn Water natuurlijker ingericht. Een van de maatregelen is het vervangen van een stukje naaldbos door loofbomen. Gaat wel om flink aantal (700 stuks), maar het hele perceel wordt wel nieuw ingeplant met Zwarte Els, Wintereik en Zachte Berk. Toestemming hiervoor van de provincie is al gegeven. De maatregel valt namelijk ook onder de Wet Natuurbescherming omdat het meer dan 0,1 ha bos is.

Wellicht is het een idee om in het vervolg wat meer tijd te besteden aan een toelichting op dit soort cryptische aanvragen voor een omgevingsvergunning. Een korte toelichting voorkomt vragen. Bovendien weten dan de omwonenden, die de moeite nemen om de gemeentelijke pagina's te lezen, wat er gaat gebeuren.    

Leest u wel eens de pagina's met mededelingen van de gemeente Losser in de "Week van Losser"? Is dan ook duidelijk waarvoor vergunning wordt aangevraagd?

Bekendmaking 25 maart

Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.

Beschrijving

Inrichting Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Navraag bij de gemeente Losser

Bij navraag bij de afdeling Communicatie van de gemeente Losser blijkt het volgende:

De aanvraag inrichting Losserse Elsbeek betreft een aanvraag van het Waterschap Vechtstromen

De Elsbeek wordt volgens de principes van de Kader Richtlijn Water natuurlijker ingericht. Een van de maatregelen is het vervangen van een stukje naaldbos door loofbomen. Gaat wel om flink aantal (700 stuks), maar het hele perceel wordt wel nieuw ingeplant met Zwarte Els, Wintereik en Zachte Berk. Toestemming hiervoor van de provincie is al gegeven. De maatregel valt namelijk ook onder de Wet Natuurbescherming omdat het meer dan 0,1 ha bos is.

Wellicht is het een idee om in het vervolg wat meer tijd te besteden aan een toelichting op dit soort cryptische aanvragen voor een omgevingsvergunning. Een korte toelichting voorkomt vragen. Bovendien weten dan de omwonenden, die de moeite nemen om de gemeentelijke pagina's te lezen, wat er gaat gebeuren.    

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.