Nieuws & Agenda

“Geen windmolens in het Twents landschap” zegt SBTL

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Losser om windmolens te plaatsen sprak Hallo Losser met Thom Weterings, voorzitter van de Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL). Deze stichting is een bezorgde burgerinitiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente. Zij zien dat het Twents landschap bedreigd wordt door o.a. het verdwijnen van de karakteristieke houtwallen en plannen voor het plaatsen van windmolens.

Stand van zaken duurzame energie

In de raadsvergadering van 4 februari 2020 heeft de raad zich verbonden aan de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente), waarmee Twente invulling geeft aan de afspraken van het Klimaatakkoord. In dit rapport is Losser onderdeel van Noord-Oost Twente (samen met Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal). Uiterlijk in 2030 zou in dit gebied 20% van de daken voorzien moeten zijn van zonnepanelen, 100 hectare zonnevelden, 12 dorpsmolens en 18 windturbines. Wethouder Jaimi van Essen gaf onlangs tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota aan dat hij er vanuit gaat dat er in Losser 6 of 7 windmolens geplaatst worden.

Nationaal landschap Noordoost Twente

Thom Weterings stelt dat de SBTL het zorgelijk vindt dat er de laatste tijd geluiden weerklinken die de beschermende status Nationaal Landschap van Noordoost Twente eraf willen halen om ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelen van het Nationaal Landschap, zoals plaatsing van windmolens, mogelijk te maken. In het RES Twente wordt aangegeven dat er ”wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleid voor windenergie”. Opvallend daarbij is dat er niet alleen wordt gesproken over grote windturbines, maar ook over zgn. “dorpsmolens”. Dat klinkt vriendelijk , er staat zelfs een foto bij van een ouderwetse Hollandse molen, maar ook hier gaat het om (12) molens van meer dan 100 meter hoogte. En: “De ambitie voor windenergie vergt een beleidswijziging bij de Provincie Overijssel dat nu via de verordening wind in Nationale landschappen volledig uitsluit”.

Wat zijn de bezwaren van SBTL tegen windmolens?

 • Het plaatsen van windmolens is een zware aantasting van het Nationaal Landschap.
 • Twente is minder geschikt voor windmolens vanwege het feit dat het veel minder waait dan in het westen van Nederland. Als ze dan toch geplaatst worden zou je kunnen kiezen voor locaties zoals het Bedrijvenpark XXL bij Almelo.
 • Windmolens zijn een gevaar voor veel dieren zoals roofvogels, vleermuizen en insecten.
 • Voor de direct omwonenden is een windmolen geen pretje.

Als we niet kiezen voor windmolens, wat is het alternatief in Noordoost Twente?

Thom Weterings geeft aan dat de eerste winst is te behalen met grootschalige isolatie, waarmee je de energiebehoefte sterk verkleint. Uit onderzoek van Deloitte in 2018 (Zie https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/data-analytics/articles/zonnepanelen.html) blijkt dat er totaal 892 km2 geschikte daken in Nederland zijn voor zonnepanelen en dat we daarmee 50% van onze elektriciteitsbehoefte opwekken. Voor huishoudens geldt dat de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen 98% dekt van de elektriciteitsbehoefte van huishoudens. Hieruit blijkt dat we alleen met zonnepanelen op daken van woningen al heel ver komen in de richting van de opdracht in het kader van de RES Twente voor 2023. Tellen we de dak capaciteit van de ca. 7000 geschikte daken van (agrarische) bedrijven, kantoren e.d. daarbij, dan is het duidelijk dat we met alleen zonnepanelen al in belangrijke mate de opdracht kunnen halen. Daarnaast moeten we ook kijken naar andere alternatieve energiebronnen die ook in het RES Twente rapport genoemd worden, zoals biomassa en biogas, zoals de boeren in Beuningen al exploiteren.

Hoe gaat de politiek er mee om?

Losser heeft haar fiat gegeven aan een zonneveld Kronos van 21 hectare in Overdinkel. Dit soort zonnevelden zijn ook een aantasting van het landschap. Dit terwijl de gemeente Losser sterk stuurt op het belang van toerisme, tasten dit soort “parken” het landschap aan. Overigens heeft Enexis de capaciteit van het trafostation op De Pol uitgebreid i.v.m. Kronos, maar de capaciteit is nu niet zodanig dat hier windmolens op aangesloten kunnen worden.

SBTL heeft sterke aanwijzingen dat de gemeente allerlei voorbereidende acties onderneemt om windmolens te kunnen plaatsen in De Lutte in de buurt van de Zandhuizerweg

 • Het lijkt er op dat er een principe akkoord is met Prowind. Om de windmolens operationeel te maken moet er een kabel aangelegd worden naar Oldenzaal of Dinkelland. Om dit rendabel te maken moeten er toch zeker 4 windmolens geplaatst worden. Tevens heeft Prowind al met diverse boeren heeft gesproken over plaatsing van een windmolen.
 • De provincie Overijssel is aan het schuiven met haar verbod op windmolens in een Nationaal landschap.
 • De militaire laagvliegroute over De Lutte is “plotseling” opgeheven.
 • Ook Losser kent nu “groene leges”. “Voor grootschalige initiatieven, zoals het realiseren van zonneparken of windturbines, geldt in de nieuwe regeling een maximum bedrag aan terug te geven leges: € 51.750”.

In het RES Twente rapport wordt ook “Draagvlak onder de bevolking” als een belangrijk element genoemd?

Thom Weterings van SBTL geeft aan dat een bedrijf als Prowind loyaliteit koopt bij de bevolking. De boeren krijgen ruime (gesubsidieerde) vergoedingen. De gemeenteraad van Losser heeft op 4 februari 2020 via een motie al aangegeven dat het college moet onderzoeken of Losser zich kan ontpoppen als energieleverancier. Daarnaast ontvangt de gemeente via de WOZ het nodige.

In 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest in De Lutte en daar is een vervolg op beloofd. Het lijkt er nu sterk op dat de bevolking pas informatie krijgt als alles in kannen en kruiken is.

Petitie tegen windmolens in Noordoost Twente

SBTL is onlangs een petitie gestart tegen plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap van Noordoost Twente

https://behoudtwentslandschap.petities.nl/

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Losser om windmolens te plaatsen sprak Hallo Losser met Thom Weterings, voorzitter van de Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL). Deze stichting is een bezorgde burgerinitiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente. Zij zien dat het Twents landschap bedreigd wordt door o.a. het verdwijnen van de karakteristieke houtwallen en plannen voor het plaatsen van windmolens.

Stand van zaken duurzame energie

In de raadsvergadering van 4 februari 2020 heeft de raad zich verbonden aan de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente), waarmee Twente invulling geeft aan de afspraken van het Klimaatakkoord. In dit rapport is Losser onderdeel van Noord-Oost Twente (samen met Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal). Uiterlijk in 2030 zou in dit gebied 20% van de daken voorzien moeten zijn van zonnepanelen, 100 hectare zonnevelden, 12 dorpsmolens en 18 windturbines. Wethouder Jaimi van Essen gaf onlangs tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota aan dat hij er vanuit gaat dat er in Losser 6 of 7 windmolens geplaatst worden.

Nationaal landschap Noordoost Twente

Thom Weterings stelt dat de SBTL het zorgelijk vindt dat er de laatste tijd geluiden weerklinken die de beschermende status Nationaal Landschap van Noordoost Twente eraf willen halen om ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelen van het Nationaal Landschap, zoals plaatsing van windmolens, mogelijk te maken. In het RES Twente wordt aangegeven dat er ”wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleid voor windenergie”. Opvallend daarbij is dat er niet alleen wordt gesproken over grote windturbines, maar ook over zgn. “dorpsmolens”. Dat klinkt vriendelijk , er staat zelfs een foto bij van een ouderwetse Hollandse molen, maar ook hier gaat het om (12) molens van meer dan 100 meter hoogte. En: “De ambitie voor windenergie vergt een beleidswijziging bij de Provincie Overijssel dat nu via de verordening wind in Nationale landschappen volledig uitsluit”.

Wat zijn de bezwaren van SBTL tegen windmolens?

 • Het plaatsen van windmolens is een zware aantasting van het Nationaal Landschap.
 • Twente is minder geschikt voor windmolens vanwege het feit dat het veel minder waait dan in het westen van Nederland. Als ze dan toch geplaatst worden zou je kunnen kiezen voor locaties zoals het Bedrijvenpark XXL bij Almelo.
 • Windmolens zijn een gevaar voor veel dieren zoals roofvogels, vleermuizen en insecten.
 • Voor de direct omwonenden is een windmolen geen pretje.

Als we niet kiezen voor windmolens, wat is het alternatief in Noordoost Twente?

Thom Weterings geeft aan dat de eerste winst is te behalen met grootschalige isolatie, waarmee je de energiebehoefte sterk verkleint. Uit onderzoek van Deloitte in 2018 (Zie https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/data-analytics/articles/zonnepanelen.html) blijkt dat er totaal 892 km2 geschikte daken in Nederland zijn voor zonnepanelen en dat we daarmee 50% van onze elektriciteitsbehoefte opwekken. Voor huishoudens geldt dat de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen 98% dekt van de elektriciteitsbehoefte van huishoudens. Hieruit blijkt dat we alleen met zonnepanelen op daken van woningen al heel ver komen in de richting van de opdracht in het kader van de RES Twente voor 2023. Tellen we de dak capaciteit van de ca. 7000 geschikte daken van (agrarische) bedrijven, kantoren e.d. daarbij, dan is het duidelijk dat we met alleen zonnepanelen al in belangrijke mate de opdracht kunnen halen. Daarnaast moeten we ook kijken naar andere alternatieve energiebronnen die ook in het RES Twente rapport genoemd worden, zoals biomassa en biogas, zoals de boeren in Beuningen al exploiteren.

Hoe gaat de politiek er mee om?

Losser heeft haar fiat gegeven aan een zonneveld Kronos van 21 hectare in Overdinkel. Dit soort zonnevelden zijn ook een aantasting van het landschap. Dit terwijl de gemeente Losser sterk stuurt op het belang van toerisme, tasten dit soort “parken” het landschap aan. Overigens heeft Enexis de capaciteit van het trafostation op De Pol uitgebreid i.v.m. Kronos, maar de capaciteit is nu niet zodanig dat hier windmolens op aangesloten kunnen worden.

SBTL heeft sterke aanwijzingen dat de gemeente allerlei voorbereidende acties onderneemt om windmolens te kunnen plaatsen in De Lutte in de buurt van de Zandhuizerweg

 • Het lijkt er op dat er een principe akkoord is met Prowind. Om de windmolens operationeel te maken moet er een kabel aangelegd worden naar Oldenzaal of Dinkelland. Om dit rendabel te maken moeten er toch zeker 4 windmolens geplaatst worden. Tevens heeft Prowind al met diverse boeren heeft gesproken over plaatsing van een windmolen.
 • De provincie Overijssel is aan het schuiven met haar verbod op windmolens in een Nationaal landschap.
 • De militaire laagvliegroute over De Lutte is “plotseling” opgeheven.
 • Ook Losser kent nu “groene leges”. “Voor grootschalige initiatieven, zoals het realiseren van zonneparken of windturbines, geldt in de nieuwe regeling een maximum bedrag aan terug te geven leges: € 51.750”.

In het RES Twente rapport wordt ook “Draagvlak onder de bevolking” als een belangrijk element genoemd?

Thom Weterings van SBTL geeft aan dat een bedrijf als Prowind loyaliteit koopt bij de bevolking. De boeren krijgen ruime (gesubsidieerde) vergoedingen. De gemeenteraad van Losser heeft op 4 februari 2020 via een motie al aangegeven dat het college moet onderzoeken of Losser zich kan ontpoppen als energieleverancier. Daarnaast ontvangt de gemeente via de WOZ het nodige.

In 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest in De Lutte en daar is een vervolg op beloofd. Het lijkt er nu sterk op dat de bevolking pas informatie krijgt als alles in kannen en kruiken is.

Petitie tegen windmolens in Noordoost Twente

SBTL is onlangs een petitie gestart tegen plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap van Noordoost Twente

https://behoudtwentslandschap.petities.nl/

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.