Nieuws & Agenda

Concept Woonvisie 2021-2031

Het college van B&W heeft de concept Woonvisie 2021-2031 vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 8 april t/m woensdag 5 mei kan de concept Woonvisie worden ingezien en kunnen zienswijzen worden ingediend. De Woonvisie staat op www.losser.nl. Tevens kan de Woonvisie worden ingezien in ’t Lossers hoes tijdens openingstijden.

Woonvisie 2021-2031

De woningmarkt is voortdurend in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar woonbeleid van tijd tot tijd bijwerkt. In de nieuwe Woonvisie 2021-2031 staan nu de uitgangspunten, ambities en voornemens voor wonen in de gemeente Losser voor de komende 10 jaar beschreven.

Woonvisie is het resultaat van een uitgebreid participatieproces

De Woonvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In 2019 is door de Stec Groep het rapport ‘Woonbehoefte onderzoek en kwalitatief programmeren in de gemeente Losser’ opgesteld. Daaruit zijn de trends afgeleid. Daarna zijn de trends en behoeften in diverse bijeenkomsten besproken met woningmarktpartners: ondernemers, belangenorganisaties, zorginstellingen en inhoudelijk deskundigen zoals makelaars, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperatie Domijn en inwoners. Onder alle jongeren van 18 t/m 27 jaar uit de gemeente Losser is nog een speciaal onderzoek uitgevoerd naar hun woonwensen en huisvestingsbehoeften. Bovendien hebben leden van de gemeenteraad bij de diverse stappen hun inbreng geleverd: de gemeenteraad zelf hecht veel belang aan de woonvisie.

Korte samenvatting Woonvisie 2021-2031

Nieuwbouw

De komende 10 jaar zullen in de gemeente 665 woningen moeten worden gebouwd:

                                                                                        Primaire doelgroep                     Aantal huizen

 • Sociale huur (€ 752 of lager)                                Starters en senioren      15%              100
 • Middenhuur (Tussen € 753 en circa. € 1.000)      Senioren                         15%             100
 • Koop                                                                     Starters en senioren       20%             135
 • Koop rijtjeshuis circa < € 250.000                         Starters                          10%               65
 • Tweekappers onder NHG  € 325.000                   Gezinnen, starters          15%             100
 • Tweekappers boven NHG  € 325.000                   Gezinnen                       10%               65
 • Vrijstaand                                                              Gezinnen                       10%               65
 • Kavels                                                                   Gezinnen, starters           5%               35 

Losser

 • Het richtgetal voor Losser is de bouw van 360 woningen in de komende 10 jaar.
 • De gemeente legt een extra accent op de betaalbare woningen, die met name in de kerkdorpen niet realiseerbaar zijn.
 • Losser heeft nu nog onvoldoende bouwgrond. Er ligt dus een belangrijke opgave tijdig voldoende bouwgrond beschikbaar te maken.

Overdinkel

 • Het richtgetal voor de nieuwbouw in Overdinkel voor de komende 10 jaar is 120 woningen.
 • Overdinkel heeft met De Geurmeij nog betrekkelijk veel bouwgrond beschikbaar. 

De Lutte

 • De lokale behoefte voor de komende 10 jaar komt op 140 woningen.
 • Er is onvoldoende bouwgrond beschikbaar.
 • Het appartementengebouw Luttermolenveld is essentieel voor de vitaliteit van de woonwijk Luttermolenveld en dorp De Lutte. 

Beuningen

 • De behoefte bedraagt hier maximaal 25 woningen in de komende 10 jaar.
 • In de kern Beuningen is bouwgrond aanwezig voor 12 woningen. Noodzaak voor nieuwe bouwgrond.

Glane

 • In Glane worden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen voorzien. Dat wil niet zeggen dat hier of daar incidenteel geen toevoeging plaats kan vinden. Dat zal dan om maatwerk gaan.

Voor de complete Woonvisie klik hier.

 

Het college van B&W heeft de concept Woonvisie 2021-2031 vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 8 april t/m woensdag 5 mei kan de concept Woonvisie worden ingezien en kunnen zienswijzen worden ingediend. De Woonvisie staat op www.losser.nl. Tevens kan de Woonvisie worden ingezien in ’t Lossers hoes tijdens openingstijden.

Woonvisie 2021-2031

De woningmarkt is voortdurend in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar woonbeleid van tijd tot tijd bijwerkt. In de nieuwe Woonvisie 2021-2031 staan nu de uitgangspunten, ambities en voornemens voor wonen in de gemeente Losser voor de komende 10 jaar beschreven.

Woonvisie is het resultaat van een uitgebreid participatieproces

De Woonvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In 2019 is door de Stec Groep het rapport ‘Woonbehoefte onderzoek en kwalitatief programmeren in de gemeente Losser’ opgesteld. Daaruit zijn de trends afgeleid. Daarna zijn de trends en behoeften in diverse bijeenkomsten besproken met woningmarktpartners: ondernemers, belangenorganisaties, zorginstellingen en inhoudelijk deskundigen zoals makelaars, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperatie Domijn en inwoners. Onder alle jongeren van 18 t/m 27 jaar uit de gemeente Losser is nog een speciaal onderzoek uitgevoerd naar hun woonwensen en huisvestingsbehoeften. Bovendien hebben leden van de gemeenteraad bij de diverse stappen hun inbreng geleverd: de gemeenteraad zelf hecht veel belang aan de woonvisie.

Korte samenvatting Woonvisie 2021-2031

Nieuwbouw

De komende 10 jaar zullen in de gemeente 665 woningen moeten worden gebouwd:

                                                                                        Primaire doelgroep                     Aantal huizen

 • Sociale huur (€ 752 of lager)                                Starters en senioren      15%              100
 • Middenhuur (Tussen € 753 en circa. € 1.000)      Senioren                         15%             100
 • Koop                                                                     Starters en senioren       20%             135
 • Koop rijtjeshuis circa < € 250.000                         Starters                          10%               65
 • Tweekappers onder NHG  € 325.000                   Gezinnen, starters          15%             100
 • Tweekappers boven NHG  € 325.000                   Gezinnen                       10%               65
 • Vrijstaand                                                              Gezinnen                       10%               65
 • Kavels                                                                   Gezinnen, starters           5%               35 

Losser

 • Het richtgetal voor Losser is de bouw van 360 woningen in de komende 10 jaar.
 • De gemeente legt een extra accent op de betaalbare woningen, die met name in de kerkdorpen niet realiseerbaar zijn.
 • Losser heeft nu nog onvoldoende bouwgrond. Er ligt dus een belangrijke opgave tijdig voldoende bouwgrond beschikbaar te maken.

Overdinkel

 • Het richtgetal voor de nieuwbouw in Overdinkel voor de komende 10 jaar is 120 woningen.
 • Overdinkel heeft met De Geurmeij nog betrekkelijk veel bouwgrond beschikbaar. 

De Lutte

 • De lokale behoefte voor de komende 10 jaar komt op 140 woningen.
 • Er is onvoldoende bouwgrond beschikbaar.
 • Het appartementengebouw Luttermolenveld is essentieel voor de vitaliteit van de woonwijk Luttermolenveld en dorp De Lutte. 

Beuningen

 • De behoefte bedraagt hier maximaal 25 woningen in de komende 10 jaar.
 • In de kern Beuningen is bouwgrond aanwezig voor 12 woningen. Noodzaak voor nieuwe bouwgrond.

Glane

 • In Glane worden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen voorzien. Dat wil niet zeggen dat hier of daar incidenteel geen toevoeging plaats kan vinden. Dat zal dan om maatwerk gaan.

Voor de complete Woonvisie klik hier.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.