Nieuws & Agenda

Gouden gemeentespeld voor Henk Filipsen

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces in ’t Lossers hoes ontving de heer Henk Filipsen op 12 juli 2022 een gouden gemeentespeld. De waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok overhandigde de speld en sprak waardering uit voor de jarenlange vrijwillige verdiensten van de heer Filipsen voor de Losserse gemeenschap.

De heer Henk Filipsen nam actief deel in bestuursfuncties bij Midwinterhoorngroep “Adventbloasers Losser”, concertvereniging Sempre Crescendo, volleybalvereniging Volley ’68 en de Nierstichting, afdeling Overdinkel. Hij bemiddelde ook als adviseur bij de overname van Stichting Steenfabriek De Werklust. Daarnaast was hij vanaf 2012 actief binnen de lokale partij Burgerforum.

De heer Filipsen zet zich al vele jaren in als vrijwilliger in de muziek en als adviseur, bemiddelaar en coördinator bij diverse organisaties.

 Adventbloasers

 Vanaf 1977 is de heer Filipsen actief als vrijwilliger, instructeur, jurylid en begeleider van de adventbloasers. Al sinds 1977 is de heer Filipsen actief in de Midwinterhoorngroep van Losser: de
“Adventbloasers Losser”. Al ruim 20 jaar maakt hij hier deel uit van het bestuur in diverse functies. Vele avonden heeft hij besteed aan het begeleiden van de jeugdige bloasers, 3 à 4 avonden per week kwam hij naar de treffens. Zijn streven was de traditie in zijn meest “pure” vorm over te brengen op de nieuwe generatie. Hij is in de periode vanaf 2001 afwisselend penningmeester of “voorman”. Als voorman zit je namens een buurtschap in de Raad van Advies. Dit orgaan valt onder de Stichting en ziet erop toe, dat regelgeving m.b.t. het blazen gehandhaafd wordt. De heer Filipsen jureerde een aantal jaren de toernooien van de Stichting Midwinterhoorn Blazen Twente, die ieder jaar in de advent plaatsvinden, voor junioren en senioren.

Sempre Cresendo
 Als 8-jarig jongetje is Henk Filipsen al lid geworden van Harmonieorkest Sempre Crescendo te Losser. Trompet speelde hij. In 1980 heeft hij de overstap gemaakt naar muziekvereniging Crescendo te Overdinkel. Hij heeft hier 4 jaar in het bestuur gezeten als penningmeester. En in 1995 is hij naar Concertvereniging Crescendo overgestapt. Vanaf dat moment maakt Henk onafgebroken deel uit van de       Technische Commissie van Sempre Crescendo, die er o.a. voor zorgde dat het repetitiegebouw werd aangepast zodat er goed gespeeld en opgetreden kon worden. Van 2006-2008 was de heer Filipsen voorzitter van Sempre Crescendo en onder zijn voorzitterschap kwam de grote productie Concerto Veneziano in het Openluchttheater (2006) en Lossers Night of Music (2007) tot stand.
Na een tussenpoos van 7 jaar werd hij in 2015 weer opnieuw als voorzitter gevraagd. Hij zet zich de laatste tijd vooral in op het terrein van het leggen van verbindingen met diverse zorginstellingen en het organiseren van concerten op verschillende locaties,  zodat ook de maatschappelijke rol van de muziekvereniging duidelijker in beeld komt. De heer Filipsen is binnen Sempre Crescendo ook de persoon die met andere verenigingen nauwere samenwerking zoekt. Niet alleen het inlenen van muzikanten van andere verenigingen, maar ook echt met elkaar samenwerken. Door zijn sociale en  vriendschappelijke houding is er letterlijk en figuurlijk harmonie binnen de vereniging. De heer Filipsen heeft namens Sempre Crescendo de People tot People prijs in ontvangst mogen nemen van de Euregioraad wegens grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse verenigingen.

Stichting De Steenfabriek
De heer Filipsen heeft zich als adviseur ingezet bij de ontwikkelingen rondom de Stichting Steenfabriek De Werklust in het proces van overname door de Stichting Boei. In de stichting wordt gewerkt met vrijwilligers waarbij de museumfunctie een belangrijke rol speelt. De overgang naar een andere eigenaar gaf frictie tussen de partijen. Op advies is de heer Filipsen benaderd om als adviseur en bemiddelaar te fungeren. Door zijn rustige aard en bedachtzaamheid, zijn deskundige en vaak zeer realistische adviezen, is de oplossing van de problemen die bij deze overgang horen, gemakkelijker tot stand gekomen.

Divers
De heer Filipsen is van 2014-2018 coördinator van de Nierstichting afdeling Overdinkel geweest en sinds oktober 2015 ook interim-voorzitter bij volleybalvereniging Volley ’68 uit Losser. Daarnaast doet men zelden tevergeefs een beroep op hem als het gaat om financiële adviezen, helpen met zorgindicaties, helpen met invullen van formulieren en het verlenen van mantelzorg aan diverse personen.

Politiek
Vanaf 2012 is de heer Filipsen actief commissielid bij de lokale partij Burgerforum en vanaf 2014 zit hij namens deze partij in de gemeenteraad. Hij is een echte volksvertegenwoordiger, heeft veel contacten met de bevolking is, is met name zeer betrokken bij de grote veranderingen op het gebied van de zorg.
In 2022 heeft de heer Filipsen een belangrijke bijdrage geleverd namens Burgerforum bij het tot stand komen van het coalitieakkoord “Groeien door Ambitie”.

In 2017 werd de heer Filipsen koninklijk onderscheiden voor zijn maatschappelijke inzet. Een beloning in de vorm van een gouden gemeentespeld is nu zeer op zijn plaats. Deze gemeentespeld geeft hem de waardering voor zijn inzet voor zijn raadswerk en zijn sociaal en maatschappelijke inzet.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces in ’t Lossers hoes ontving de heer Henk Filipsen op 12 juli 2022 een gouden gemeentespeld. De waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok overhandigde de speld en sprak waardering uit voor de jarenlange vrijwillige verdiensten van de heer Filipsen voor de Losserse gemeenschap.

De heer Henk Filipsen nam actief deel in bestuursfuncties bij Midwinterhoorngroep “Adventbloasers Losser”, concertvereniging Sempre Crescendo, volleybalvereniging Volley ’68 en de Nierstichting, afdeling Overdinkel. Hij bemiddelde ook als adviseur bij de overname van Stichting Steenfabriek De Werklust. Daarnaast was hij vanaf 2012 actief binnen de lokale partij Burgerforum.

De heer Filipsen zet zich al vele jaren in als vrijwilliger in de muziek en als adviseur, bemiddelaar en coördinator bij diverse organisaties.

 Adventbloasers

 Vanaf 1977 is de heer Filipsen actief als vrijwilliger, instructeur, jurylid en begeleider van de adventbloasers. Al sinds 1977 is de heer Filipsen actief in de Midwinterhoorngroep van Losser: de
“Adventbloasers Losser”. Al ruim 20 jaar maakt hij hier deel uit van het bestuur in diverse functies. Vele avonden heeft hij besteed aan het begeleiden van de jeugdige bloasers, 3 à 4 avonden per week kwam hij naar de treffens. Zijn streven was de traditie in zijn meest “pure” vorm over te brengen op de nieuwe generatie. Hij is in de periode vanaf 2001 afwisselend penningmeester of “voorman”. Als voorman zit je namens een buurtschap in de Raad van Advies. Dit orgaan valt onder de Stichting en ziet erop toe, dat regelgeving m.b.t. het blazen gehandhaafd wordt. De heer Filipsen jureerde een aantal jaren de toernooien van de Stichting Midwinterhoorn Blazen Twente, die ieder jaar in de advent plaatsvinden, voor junioren en senioren.

Sempre Cresendo
 Als 8-jarig jongetje is Henk Filipsen al lid geworden van Harmonieorkest Sempre Crescendo te Losser. Trompet speelde hij. In 1980 heeft hij de overstap gemaakt naar muziekvereniging Crescendo te Overdinkel. Hij heeft hier 4 jaar in het bestuur gezeten als penningmeester. En in 1995 is hij naar Concertvereniging Crescendo overgestapt. Vanaf dat moment maakt Henk onafgebroken deel uit van de       Technische Commissie van Sempre Crescendo, die er o.a. voor zorgde dat het repetitiegebouw werd aangepast zodat er goed gespeeld en opgetreden kon worden. Van 2006-2008 was de heer Filipsen voorzitter van Sempre Crescendo en onder zijn voorzitterschap kwam de grote productie Concerto Veneziano in het Openluchttheater (2006) en Lossers Night of Music (2007) tot stand.
Na een tussenpoos van 7 jaar werd hij in 2015 weer opnieuw als voorzitter gevraagd. Hij zet zich de laatste tijd vooral in op het terrein van het leggen van verbindingen met diverse zorginstellingen en het organiseren van concerten op verschillende locaties,  zodat ook de maatschappelijke rol van de muziekvereniging duidelijker in beeld komt. De heer Filipsen is binnen Sempre Crescendo ook de persoon die met andere verenigingen nauwere samenwerking zoekt. Niet alleen het inlenen van muzikanten van andere verenigingen, maar ook echt met elkaar samenwerken. Door zijn sociale en  vriendschappelijke houding is er letterlijk en figuurlijk harmonie binnen de vereniging. De heer Filipsen heeft namens Sempre Crescendo de People tot People prijs in ontvangst mogen nemen van de Euregioraad wegens grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse verenigingen.

Stichting De Steenfabriek
De heer Filipsen heeft zich als adviseur ingezet bij de ontwikkelingen rondom de Stichting Steenfabriek De Werklust in het proces van overname door de Stichting Boei. In de stichting wordt gewerkt met vrijwilligers waarbij de museumfunctie een belangrijke rol speelt. De overgang naar een andere eigenaar gaf frictie tussen de partijen. Op advies is de heer Filipsen benaderd om als adviseur en bemiddelaar te fungeren. Door zijn rustige aard en bedachtzaamheid, zijn deskundige en vaak zeer realistische adviezen, is de oplossing van de problemen die bij deze overgang horen, gemakkelijker tot stand gekomen.

Divers
De heer Filipsen is van 2014-2018 coördinator van de Nierstichting afdeling Overdinkel geweest en sinds oktober 2015 ook interim-voorzitter bij volleybalvereniging Volley ’68 uit Losser. Daarnaast doet men zelden tevergeefs een beroep op hem als het gaat om financiële adviezen, helpen met zorgindicaties, helpen met invullen van formulieren en het verlenen van mantelzorg aan diverse personen.

Politiek
Vanaf 2012 is de heer Filipsen actief commissielid bij de lokale partij Burgerforum en vanaf 2014 zit hij namens deze partij in de gemeenteraad. Hij is een echte volksvertegenwoordiger, heeft veel contacten met de bevolking is, is met name zeer betrokken bij de grote veranderingen op het gebied van de zorg.
In 2022 heeft de heer Filipsen een belangrijke bijdrage geleverd namens Burgerforum bij het tot stand komen van het coalitieakkoord “Groeien door Ambitie”.

In 2017 werd de heer Filipsen koninklijk onderscheiden voor zijn maatschappelijke inzet. Een beloning in de vorm van een gouden gemeentespeld is nu zeer op zijn plaats. Deze gemeentespeld geeft hem de waardering voor zijn inzet voor zijn raadswerk en zijn sociaal en maatschappelijke inzet.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser