Nieuws & Agenda

Herstel Dorpsbleek en de Erfgoed Deal

Vrijdag 23 september is in de Protestantse Kerk in Losser door de gemeente Losser een symposium gehouden over het project Beken & Bleken van Losser. In dit project wordt het erfgoed van het dorp Losser, van het aangrenzende landschap en van de mensen die er wonen en hebben gewoond, ingezet om aan de slag te gaan met actuele klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Tegelijkertijd herstelt de gemeente Losser de deels verloren gegane verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal. Losser heeft voor dit project een Erfgoed Deal gekregen.

Symposium

Voor experts, overheden en andere professionals werd vrijdag een symposium georganiseerd in de Protestantse kerk op het Raadhuisplein in Losser. De aanwezigen werden tijdens het ochtendgedeelte door dagvoorzitter Maurice Velthuis en sprekers Harm Smeenge, Pi de Bruijn en Ramon Postma meegenomen in het verhaal van de Losserse Erfgoed Deal en de manier waarop het erfgoed van dorp en landschap een rol kan spelen bij ruimtelijke inrichting en actuele klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Wethouder Jaimi van Essen en Watergraaf Stefan Kuks gingen daarna met de sprekers en de aanwezigen in gesprek over deze thema’s.

Project Beken en Bleken

Het hele project kost € 11,4 miljoen. Losser heeft van het landelijk platform Erfgoed Deal € 0,65 miljoen gekregen. Waterschap Vechtstromen draagt € 4,9 miljoen bij en de Gemeente Losser € 5.5 miljoen.

De deelproject "Herinrichting Dinkeldal-Zuid" is vrijwel gereed.

Foto : Huidige uitstroom gezuiverd water van Losser, Overdinkel en Glane

Herstel Dorpsbleek 

De renovatie van de Dorpsbleek wordt gecombineerd met het toepassen van aquathermie bij zwembad Brilmansdennen, Het gezuiverde water van de waterzuivering wordt nu direct naar de Dinkel afgevoerd. De warmte van dit water gaat nu gebruikt worden om het water in het zwembad te verwarmen. Door een warmtewisselaar wordt ongeveer 5 graden warmte aan het water onttrokken voor verwarming van het zwembadwater. Het water zelf wordt niet gebruikt in het zwembad. Dit water wordt eerst gezuiverd door een helofytenfilter om blauwalg te voorkomen. Hierna wordt het water "geloosd" op de Dorpsbleek. Zoals het er nu uitziet gaat dit om 40 m3 per uur (11 liter per seconde). Hierdoor zal de Dorpsbleek niet meer droogvallen. Het overtollige water gaat van de Dorpsbleek naar de wadi die langs "Wonen aan de Dinkel" loopt en komt vervolgens in de Dinkel. Aannemer NTP is inmiddels geselecteerd en het project wordt nu in detail uitgewerkt en zal in de eerste helft van 2023 gerealiseerd worden.

Dorpsbeek

Er loopt een beek door het dorp maar deze is bijna volledig ondergronds en komt pas aan de Ravenhorsterweg bij de waterzuivering bovengronds. De beek loopt via de Kerkstraat, Kloosterstraat, Scholtinkstraat naar de Ravenhorsterweg. In het kader van het Erfgoed en groen in het dorp zijn er ideeën om deze beek weer bovengronds te brengen. Daarbij moet je niet het idee hebben dat de beek het hele jaar vol water staat. Dit zal hoogstens in de winter het geval zijn.

 

Vrijdag 23 september is in de Protestantse Kerk in Losser door de gemeente Losser een symposium gehouden over het project Beken & Bleken van Losser. In dit project wordt het erfgoed van het dorp Losser, van het aangrenzende landschap en van de mensen die er wonen en hebben gewoond, ingezet om aan de slag te gaan met actuele klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Tegelijkertijd herstelt de gemeente Losser de deels verloren gegane verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal. Losser heeft voor dit project een Erfgoed Deal gekregen.

Symposium

Voor experts, overheden en andere professionals werd vrijdag een symposium georganiseerd in de Protestantse kerk op het Raadhuisplein in Losser. De aanwezigen werden tijdens het ochtendgedeelte door dagvoorzitter Maurice Velthuis en sprekers Harm Smeenge, Pi de Bruijn en Ramon Postma meegenomen in het verhaal van de Losserse Erfgoed Deal en de manier waarop het erfgoed van dorp en landschap een rol kan spelen bij ruimtelijke inrichting en actuele klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Wethouder Jaimi van Essen en Watergraaf Stefan Kuks gingen daarna met de sprekers en de aanwezigen in gesprek over deze thema’s.

Project Beken en Bleken

Het hele project kost € 11,4 miljoen. Losser heeft van het landelijk platform Erfgoed Deal € 0,65 miljoen gekregen. Waterschap Vechtstromen draagt € 4,9 miljoen bij en de Gemeente Losser € 5.5 miljoen.

De deelproject "Herinrichting Dinkeldal-Zuid" is vrijwel gereed.

Foto : Huidige uitstroom gezuiverd water van Losser, Overdinkel en Glane

Herstel Dorpsbleek 

De renovatie van de Dorpsbleek wordt gecombineerd met het toepassen van aquathermie bij zwembad Brilmansdennen, Het gezuiverde water van de waterzuivering wordt nu direct naar de Dinkel afgevoerd. De warmte van dit water gaat nu gebruikt worden om het water in het zwembad te verwarmen. Door een warmtewisselaar wordt ongeveer 5 graden warmte aan het water onttrokken voor verwarming van het zwembadwater. Het water zelf wordt niet gebruikt in het zwembad. Dit water wordt eerst gezuiverd door een helofytenfilter om blauwalg te voorkomen. Hierna wordt het water "geloosd" op de Dorpsbleek. Zoals het er nu uitziet gaat dit om 40 m3 per uur (11 liter per seconde). Hierdoor zal de Dorpsbleek niet meer droogvallen. Het overtollige water gaat van de Dorpsbleek naar de wadi die langs "Wonen aan de Dinkel" loopt en komt vervolgens in de Dinkel. Aannemer NTP is inmiddels geselecteerd en het project wordt nu in detail uitgewerkt en zal in de eerste helft van 2023 gerealiseerd worden.

Dorpsbeek

Er loopt een beek door het dorp maar deze is bijna volledig ondergronds en komt pas aan de Ravenhorsterweg bij de waterzuivering bovengronds. De beek loopt via de Kerkstraat, Kloosterstraat, Scholtinkstraat naar de Ravenhorsterweg. In het kader van het Erfgoed en groen in het dorp zijn er ideeën om deze beek weer bovengronds te brengen. Daarbij moet je niet het idee hebben dat de beek het hele jaar vol water staat. Dit zal hoogstens in de winter het geval zijn.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.