Nieuws & Agenda

Vervolgonderzoek gemeente naar samenwerking binnensportaccommodaties

De gemeente Losser wil samen met de andere gemeenten in in Noord Oost Twente de voordelen van één sportbedrijf verder onderzoeken.

Zo’n vervolgonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of deze vorm van samenwerking wenselijk en haalbaar is. Met name op het gebied van personeel, ICT, inkoop, marketing en communicatie zien de gemeenten kansen voor samenwerking. Welke mogelijke samenwerkingsvormen zijn er voor de binnensportaccommodaties (in het bijzonder de zwembaden) in de Noordoost Twentse gemeenten? De colleges van Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal deden hier een eerste onderzoek naar. Verschillende samenwerkingsvormen zijn onderzocht. Van vrijblijvende samenwerking tot het vormen van één sportbedrijf.

Binnensportaccommodaties zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Natuurlijk gaat het vooral om bewegen, maar daarnaast is het voor veel inwoners ook een manier om elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd zijn de binnensportaccommodaties ook vaak dure accommodaties om in stand te houden (denk aan de energielasten, kwalitatief goed personeel, de onderhoudskosten van de gebouwen, et cetera). Uit het onderzoek dat is gedaan blijkt dat de komende jaren diverse uitdagingen en ontwikkelingen op de accommodaties afkomen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe zwemwaterwet en de krapte op de arbeidsmarkt. Samenwerking op het gebied van personeel, ICT, inkoop, marketing en communicatie kan kansen bieden.

Complexe puzzel

De gemeenten staan over het algemeen positief ten opzichte van een samenwerking op het gebied van de binnensportaccommodaties. Wel geven zij daarbij aan dat meer onderzoek nodig is om tot een besluit te komen. Het is een complexe puzzel, omdat de huidige situatie per gemeente verschillend is. Zo heeft de ene gemeente de sportaccommodaties meer op afstand door de exploitatie te laten doen door een stichting of BV en is bij de andere gemeente de exploitatie van de sportaccommodatie een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

Drie deelonderzoeken met besluitmoment

In de vervolgstap wordt verkend welke voor- en nadelen er zijn als de gemeenten zouden overgaan tot een sportbedrijf. En wat de meerwaarde daarvan is voor Noordoost Twente als geheel. Het onderzoek wordt opgedeeld in drie deelonderzoeken. Na iedere deelopdracht wordt een besluitmoment ingebouwd, zodat gemeenten ook tussentijds de mogelijkheid hebben om niet aan te sluiten bij het vervolg, dan wel gezamenlijk te komen tot een alternatieve samenwerkingsvorm.

De gemeente Losser wil samen met de andere gemeenten in in Noord Oost Twente de voordelen van één sportbedrijf verder onderzoeken.

Zo’n vervolgonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of deze vorm van samenwerking wenselijk en haalbaar is. Met name op het gebied van personeel, ICT, inkoop, marketing en communicatie zien de gemeenten kansen voor samenwerking. Welke mogelijke samenwerkingsvormen zijn er voor de binnensportaccommodaties (in het bijzonder de zwembaden) in de Noordoost Twentse gemeenten? De colleges van Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal deden hier een eerste onderzoek naar. Verschillende samenwerkingsvormen zijn onderzocht. Van vrijblijvende samenwerking tot het vormen van één sportbedrijf.

Binnensportaccommodaties zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Natuurlijk gaat het vooral om bewegen, maar daarnaast is het voor veel inwoners ook een manier om elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd zijn de binnensportaccommodaties ook vaak dure accommodaties om in stand te houden (denk aan de energielasten, kwalitatief goed personeel, de onderhoudskosten van de gebouwen, et cetera). Uit het onderzoek dat is gedaan blijkt dat de komende jaren diverse uitdagingen en ontwikkelingen op de accommodaties afkomen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe zwemwaterwet en de krapte op de arbeidsmarkt. Samenwerking op het gebied van personeel, ICT, inkoop, marketing en communicatie kan kansen bieden.

Complexe puzzel

De gemeenten staan over het algemeen positief ten opzichte van een samenwerking op het gebied van de binnensportaccommodaties. Wel geven zij daarbij aan dat meer onderzoek nodig is om tot een besluit te komen. Het is een complexe puzzel, omdat de huidige situatie per gemeente verschillend is. Zo heeft de ene gemeente de sportaccommodaties meer op afstand door de exploitatie te laten doen door een stichting of BV en is bij de andere gemeente de exploitatie van de sportaccommodatie een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

Drie deelonderzoeken met besluitmoment

In de vervolgstap wordt verkend welke voor- en nadelen er zijn als de gemeenten zouden overgaan tot een sportbedrijf. En wat de meerwaarde daarvan is voor Noordoost Twente als geheel. Het onderzoek wordt opgedeeld in drie deelonderzoeken. Na iedere deelopdracht wordt een besluitmoment ingebouwd, zodat gemeenten ook tussentijds de mogelijkheid hebben om niet aan te sluiten bij het vervolg, dan wel gezamenlijk te komen tot een alternatieve samenwerkingsvorm.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser