Nieuws & Agenda

Begeleiding statushouders van Impuls naar Fundament

De maatschappelijke begeleiding voor statushouders is de afgelopen jaren door Impuls/Palet uitgevoerd voor de gemeente Losser. B&W heeft besloten per 1 januari 2024 te stoppen met samenwerking met Impuls/Palet en dit te beleggen bij de eigen welzijnsorganisatie Fundament. B&W denkt dat door het zelf organiseren van de activiteiten, de lijnen korter worden en ze beter sturen op de verbinding met andere (lokale) activiteiten.

Wet inburgering

Per 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. Dit betekent dat zij in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van inburgeringstrajecten, de begeleiding van inburgeraars en de bevordering van de zelfredzaamheid van statushouders. Een ander verplicht onderdeel uit de wet is het participatieverklaringstraject, waarin inburgeringsplichtigen kennis maken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Gemeenten zijn vrij om het programma van het verplichte traject van 12 uur samen te stellen. In Losser komen per jaar ongeveer 25 statushouders in aanmerking voor een inburgeringstraject.

Impuls

De huidige maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Oldenzaalse welzijnsorganisatie Impuls, die dit al jaren doet voor Oldenzaal, Dinkelland en Losser. In de loop van de jaren heeft deze organisatie veel kennis opgebouwd en de nodige vrijwilligers verzameld.

Overgang naar Fundament

 • B &W geeft aan dat in de tussentijdse gesprekken met Impuls herhaaldelijk is aangegeven dat Losser na de eerste twee jaar de begeleiding van statushouders in eigen hand wil hebben.
 • Op 7 december is een eerste overleg geweest met Fundament, Impuls en de gemeente over het beëindigen van de opdracht bij Impuls en de nieuwe opdracht voor Fundament. Op 8 maart is hierover een vervolgoverleg geweest tussen Fundament en Impuls.
 • Ook moet er nog een vervolgoverleg plaatsvinden om afspraken te maken over de inburgeraars die de maatschappelijke begeleiding niet voor 2024 kunnen afronden.
 • De participatieraad heeft advies gegeven op de beleidsregels en de uitvoeringsnota Wet inburgering. In dit advies zijn ze ook ingegaan op de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. Ze geven aan dat de maatschappelijke begeleiding geprofessionaliseerd moet worden. Dit advies neemt B&W mee in de opdracht richting Fundament.

Overwegingen bij het besluit van B&W

Hallo Losser zet wat vraagtekens bij het bovenstaand beschreven proces:

 • Het goed opvangen van deze mensen is door alle regelgeving vrij complex en het is onwaarschijnlijk dat Fundament de kennis en mankracht op 1 januari 2024 op voldoende niveau heeft.
 • De formulering in de raadsbrief “Hierna zijn er vanuit Fundament wat acties uitgezet om te kunnen voldoen aan de opdracht” geeft niet het vertrouwen dat de voorbereidingen in volle gang zijn.
 • Bij Impuls zijn 4 vrijwilligers uit Losser actief. Het is onduidelijk of zij meegaan naar Fundament.
 • Losser maakt deel uit van de NOT gemeenten en het is opvallend dat Losser zich terugtrekt uit een ervaren organisatie, waarin nu 3 van de 4 NOT gemeenten in deelnemen.

De maatschappelijke begeleiding voor statushouders is de afgelopen jaren door Impuls/Palet uitgevoerd voor de gemeente Losser. B&W heeft besloten per 1 januari 2024 te stoppen met samenwerking met Impuls/Palet en dit te beleggen bij de eigen welzijnsorganisatie Fundament. B&W denkt dat door het zelf organiseren van de activiteiten, de lijnen korter worden en ze beter sturen op de verbinding met andere (lokale) activiteiten.

Wet inburgering

Per 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. Dit betekent dat zij in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van inburgeringstrajecten, de begeleiding van inburgeraars en de bevordering van de zelfredzaamheid van statushouders. Een ander verplicht onderdeel uit de wet is het participatieverklaringstraject, waarin inburgeringsplichtigen kennis maken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Gemeenten zijn vrij om het programma van het verplichte traject van 12 uur samen te stellen. In Losser komen per jaar ongeveer 25 statushouders in aanmerking voor een inburgeringstraject.

Impuls

De huidige maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Oldenzaalse welzijnsorganisatie Impuls, die dit al jaren doet voor Oldenzaal, Dinkelland en Losser. In de loop van de jaren heeft deze organisatie veel kennis opgebouwd en de nodige vrijwilligers verzameld.

Overgang naar Fundament

 • B &W geeft aan dat in de tussentijdse gesprekken met Impuls herhaaldelijk is aangegeven dat Losser na de eerste twee jaar de begeleiding van statushouders in eigen hand wil hebben.
 • Op 7 december is een eerste overleg geweest met Fundament, Impuls en de gemeente over het beëindigen van de opdracht bij Impuls en de nieuwe opdracht voor Fundament. Op 8 maart is hierover een vervolgoverleg geweest tussen Fundament en Impuls.
 • Ook moet er nog een vervolgoverleg plaatsvinden om afspraken te maken over de inburgeraars die de maatschappelijke begeleiding niet voor 2024 kunnen afronden.
 • De participatieraad heeft advies gegeven op de beleidsregels en de uitvoeringsnota Wet inburgering. In dit advies zijn ze ook ingegaan op de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. Ze geven aan dat de maatschappelijke begeleiding geprofessionaliseerd moet worden. Dit advies neemt B&W mee in de opdracht richting Fundament.

Overwegingen bij het besluit van B&W

Hallo Losser zet wat vraagtekens bij het bovenstaand beschreven proces:

 • Het goed opvangen van deze mensen is door alle regelgeving vrij complex en het is onwaarschijnlijk dat Fundament de kennis en mankracht op 1 januari 2024 op voldoende niveau heeft.
 • De formulering in de raadsbrief “Hierna zijn er vanuit Fundament wat acties uitgezet om te kunnen voldoen aan de opdracht” geeft niet het vertrouwen dat de voorbereidingen in volle gang zijn.
 • Bij Impuls zijn 4 vrijwilligers uit Losser actief. Het is onduidelijk of zij meegaan naar Fundament.
 • Losser maakt deel uit van de NOT gemeenten en het is opvallend dat Losser zich terugtrekt uit een ervaren organisatie, waarin nu 3 van de 4 NOT gemeenten in deelnemen.
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.