Nieuws & Agenda

FitPunt Sportcentrum aan de Lutterstraat wordt gesloopt

B&W heeft ingestemd met het verzoek van Aannemersbedrijf Oude Wolbers om de bestaande, buiten gebruik zijnde, sportschool te vervangen door 4 nieuwbouwwoningen met een minimale gebruiksoppervlakte van 119 m2. Er is gekozen om levensloopbestendige woningen te bouwen volgens het Varexhuis concept. Alle benodigde voorzieningen bevinden zich op de begane grond, waardoor de woningen levensloopgeschikt zijn. Toch is er ook ruimte op de eerste verdieping voor extra slaapkamers of andere doeleinden. 

Voor dat de bouw kan beginnen moet er nog wel wat huiswerk gedaan worden door de aannemer. Er moet een gedetailleerd inrichtingsplan worden uitgewerkt, waarin onderstaande vragen worden beantwoord:

  • Hoe blijft het bestaande groen behouden in het plan
  • Waar worden groenstructuren toegevoegd
  • Op welke wijze wordt voorzien in de benodigde waterberging
  • Hoe wordt er voorzien in voldoende parkeerplaatsen
  • Hoe wordt de riolering aangesloten op de bestaande riolering

 

B&W heeft ingestemd met het verzoek van Aannemersbedrijf Oude Wolbers om de bestaande, buiten gebruik zijnde, sportschool te vervangen door 4 nieuwbouwwoningen met een minimale gebruiksoppervlakte van 119 m2. Er is gekozen om levensloopbestendige woningen te bouwen volgens het Varexhuis concept. Alle benodigde voorzieningen bevinden zich op de begane grond, waardoor de woningen levensloopgeschikt zijn. Toch is er ook ruimte op de eerste verdieping voor extra slaapkamers of andere doeleinden. 

Voor dat de bouw kan beginnen moet er nog wel wat huiswerk gedaan worden door de aannemer. Er moet een gedetailleerd inrichtingsplan worden uitgewerkt, waarin onderstaande vragen worden beantwoord:

  • Hoe blijft het bestaande groen behouden in het plan
  • Waar worden groenstructuren toegevoegd
  • Op welke wijze wordt voorzien in de benodigde waterberging
  • Hoe wordt er voorzien in voldoende parkeerplaatsen
  • Hoe wordt de riolering aangesloten op de bestaande riolering

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.