Nieuws & Agenda

Losserse aarde geeft weer geheimen bloot

Het kwam de leden van de zeer actieve Stichting Staring en het Geologie Museum Losser ter ore dat er bij de bouwput, waar vroeger de Muziekschool stond, een zandsteenlaag bloot was gelegd. Bestuurslid Jan Poorthuis (72) ging in overleg met de mensen van Dura Vermeer. De vraag was of het mogelijk was en er de tijd voor werd gegeven om geologisch onderzoek in de bouwput te mogen doen. De projectontwikkelaar was zo coulant de toestemming te verlenen.

Afdaling in de bouwput

Met behulp van het aanwezige bouwgereedschap en laarzen aan zakte Jan op 11 december, met 4 andere collega amateurgeologen af naar de bodem. Onder Losser ligt een zandsteenlaag van 1200 meter lengte en 400 meter breed. Hier in de bouwput is ongeveer 1000 m2 blootgelegd. Op het zandsteen lag een grijze massa van zand, keileem en zandsteen. Daarin werden ammonieten (Ammonoidea) zijn een uitgestorven onderklasse van de inktvissen (Cephalopoda). Het waren zeedieren die wereldwijd in groten getale voorkwamen in het laat-Paleozoïcum en gedurende het gehele Mesozoïcum. Ze worden als fossiel teruggevonden. (Bron Wikipedia) Ook andere fossielen, schelpen en versteend hout van wel 2 meter lengte werden aangetroffen. Dit hout verkeerde in een zodanige toestand dat ze afbrokkelden. De vermoedelijke oorzaak is dat de leeftijd van de laag jonger is dan die van de Staringgroeve iets verderop. Deze wordt geschat op 128 miljoen jaren.

Zes emmers met stenen

Er zijn zes emmers met stenen verzameld en overgebracht naar het Geologisch Museum Losser. De stenen zullen onderzocht worden. Er zullen vast weer geweldige fossielen vrijkomen en een welkome aanvulling zijn voor het museum.

Onderkrijt

Het Krijt is een geologisch tijdperk dat duurde van ongeveer 145 tot 66 miljoen jaar geleden. Het was een periode met een relatief warm klimaat en een hoge zeespiegel. In het water leefden tegenwoordig uitgestorven groepen dieren. zee reptielen, ammonieten en rudisten. Op het land leefden diverse soorten dinosauriërs, tegelijkertijd verschenen veel van de moderne groepen zoogdieren en vogels. Het Krijt werd afgesloten met een van de grote massa-extincties uit de Aardse geschiedenis, waarbij onder meer de dinosauriërs uitstierven. (Bron Wikipedia)

Tijdens de uitbreiding van het Syrisch Orthodox Klooster Glane werden de amateurgeologen ook in de gelegenheid gesteld om onderzoek te doen. Ook hier werden vondsten gedaan. Deze laag wordt op een nog hogere leeftijd geschat als die van de Staringgroeve.

RTV Losser

Hennie Nijhof heeft filmbeelden van de opgravingen gemaakt en gemonteerd. Dit filmpje is hieronder te zien:

Het kwam de leden van de zeer actieve Stichting Staring en het Geologie Museum Losser ter ore dat er bij de bouwput, waar vroeger de Muziekschool stond, een zandsteenlaag bloot was gelegd. Bestuurslid Jan Poorthuis (72) ging in overleg met de mensen van Dura Vermeer. De vraag was of het mogelijk was en er de tijd voor werd gegeven om geologisch onderzoek in de bouwput te mogen doen. De projectontwikkelaar was zo coulant de toestemming te verlenen.

Afdaling in de bouwput

Met behulp van het aanwezige bouwgereedschap en laarzen aan zakte Jan op 11 december, met 4 andere collega amateurgeologen af naar de bodem. Onder Losser ligt een zandsteenlaag van 1200 meter lengte en 400 meter breed. Hier in de bouwput is ongeveer 1000 m2 blootgelegd. Op het zandsteen lag een grijze massa van zand, keileem en zandsteen. Daarin werden ammonieten (Ammonoidea) zijn een uitgestorven onderklasse van de inktvissen (Cephalopoda). Het waren zeedieren die wereldwijd in groten getale voorkwamen in het laat-Paleozoïcum en gedurende het gehele Mesozoïcum. Ze worden als fossiel teruggevonden. (Bron Wikipedia) Ook andere fossielen, schelpen en versteend hout van wel 2 meter lengte werden aangetroffen. Dit hout verkeerde in een zodanige toestand dat ze afbrokkelden. De vermoedelijke oorzaak is dat de leeftijd van de laag jonger is dan die van de Staringgroeve iets verderop. Deze wordt geschat op 128 miljoen jaren.

Zes emmers met stenen

Er zijn zes emmers met stenen verzameld en overgebracht naar het Geologisch Museum Losser. De stenen zullen onderzocht worden. Er zullen vast weer geweldige fossielen vrijkomen en een welkome aanvulling zijn voor het museum.

Onderkrijt

Het Krijt is een geologisch tijdperk dat duurde van ongeveer 145 tot 66 miljoen jaar geleden. Het was een periode met een relatief warm klimaat en een hoge zeespiegel. In het water leefden tegenwoordig uitgestorven groepen dieren. zee reptielen, ammonieten en rudisten. Op het land leefden diverse soorten dinosauriërs, tegelijkertijd verschenen veel van de moderne groepen zoogdieren en vogels. Het Krijt werd afgesloten met een van de grote massa-extincties uit de Aardse geschiedenis, waarbij onder meer de dinosauriërs uitstierven. (Bron Wikipedia)

Tijdens de uitbreiding van het Syrisch Orthodox Klooster Glane werden de amateurgeologen ook in de gelegenheid gesteld om onderzoek te doen. Ook hier werden vondsten gedaan. Deze laag wordt op een nog hogere leeftijd geschat als die van de Staringgroeve.

RTV Losser

Hennie Nijhof heeft filmbeelden van de opgravingen gemaakt en gemonteerd. Dit filmpje is hieronder te zien:

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.