Nieuws & Agenda

Meldpunt Goed Verhuurderschap

Met ingang van 1 januari 2024 stelt de gemeente Losser het Meldpunt Goed Verhuurderschap in. Bij dit meldpunt kunnen huurders, arbeidsmigranten, woningzoekenden of omwonenden terecht met klachten over ongewenst verhuurgedrag of voor informatie. Het meldpunt is bereikbaar op het emailadres goedverhuurderschap@losser.nl
Een melding bij het meldpunt is gratis. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Daarvoor kan telefonisch contact worden opgenomen. Meer informatie over het meldpunt vindt u op https://losser.nl/Klacht_en_melding/Meldpunt_goed_verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Aanleiding voor deze nieuwe wet is dat er bij de verhuur van woningen regelmatig misstanden optreden en dat de mogelijkheid om tegen een verhuurder op te treden op dit moment ontbreekt. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen verhuurders (met uitzondering van woningcorporaties) op basis van de algemene regels voor goed verhuurderschap. Een handhavingsactie start meestal met een melding bij het gemeentelijke meldpunt. Het meldpunt is vanaf 1 januari 2024 bereikbaar. Op de website van de gemeente Losser staat meer informatie over het meldpunt en wanneer en hoe hier een melding gedaan kan worden. https://losser.nl/Klacht_en_melding/Meldpunt_goed_verhuurderschap

Met ingang van 1 januari 2024 stelt de gemeente Losser het Meldpunt Goed Verhuurderschap in. Bij dit meldpunt kunnen huurders, arbeidsmigranten, woningzoekenden of omwonenden terecht met klachten over ongewenst verhuurgedrag of voor informatie. Het meldpunt is bereikbaar op het emailadres goedverhuurderschap@losser.nl
Een melding bij het meldpunt is gratis. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Daarvoor kan telefonisch contact worden opgenomen. Meer informatie over het meldpunt vindt u op https://losser.nl/Klacht_en_melding/Meldpunt_goed_verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Aanleiding voor deze nieuwe wet is dat er bij de verhuur van woningen regelmatig misstanden optreden en dat de mogelijkheid om tegen een verhuurder op te treden op dit moment ontbreekt. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen verhuurders (met uitzondering van woningcorporaties) op basis van de algemene regels voor goed verhuurderschap. Een handhavingsactie start meestal met een melding bij het gemeentelijke meldpunt. Het meldpunt is vanaf 1 januari 2024 bereikbaar. Op de website van de gemeente Losser staat meer informatie over het meldpunt en wanneer en hoe hier een melding gedaan kan worden. https://losser.nl/Klacht_en_melding/Meldpunt_goed_verhuurderschap

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser