Nieuws & Agenda

Nader onderzoek naar sporthalvarianten De Lutte

De uitkomsten van het onderzoek naar de nieuw te bouwen sporthal in De Lutte zijn bekend. Uit het onderzoek komen twee varianten; een sporthal met drie zaaldelen of een sporthal met vier zaaldelen. Om te beslissen welke variant het meest passend is, is vervolgonderzoek nodig.

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. In opdracht van de gemeente heeft bureau Synarchis onderzoek gedaan naar mogelijke sporthalvarianten en een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal zijn bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker zijn de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek is recent afgerond en de gemeenteraad en de gebruikers zijn woensdagavond geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. 

Verschillende varianten

Er zijn twee varianten in beeld gebracht; een variant met drie zaaldelen en een variant met vier zaaldelen. Deze varianten kunnen in principe overal in De Lutte worden gerealiseerd. Uit het vervolgonderzoek moet blijken welke locatie het meest passend is.

Wethouder Marian Oosterbroek: “Voor de realisatie van een nieuwe sporthal in De Lutte zijn twee scenario’s uitgewerkt. Aan beide varianten hangt natuurlijk ook een andere kostenplaatje. We gaan nu verder inzoomen op deze twee varianten om te kijken welke het best past bij De Lutte. We kijken dan ook naar mogelijke locaties. We hebben in de Voorjaarsnota budget gereserveerd voor dit onderzoek. Ook hebben we met het oog op de bouw van de sporthal al een reserve gevormd waarmee een deel van de investering is gedekt.”

De uitkomsten van het onderzoek naar de nieuw te bouwen sporthal in De Lutte zijn bekend. Uit het onderzoek komen twee varianten; een sporthal met drie zaaldelen of een sporthal met vier zaaldelen. Om te beslissen welke variant het meest passend is, is vervolgonderzoek nodig.

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. In opdracht van de gemeente heeft bureau Synarchis onderzoek gedaan naar mogelijke sporthalvarianten en een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal zijn bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker zijn de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek is recent afgerond en de gemeenteraad en de gebruikers zijn woensdagavond geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. 

Verschillende varianten

Er zijn twee varianten in beeld gebracht; een variant met drie zaaldelen en een variant met vier zaaldelen. Deze varianten kunnen in principe overal in De Lutte worden gerealiseerd. Uit het vervolgonderzoek moet blijken welke locatie het meest passend is.

Wethouder Marian Oosterbroek: “Voor de realisatie van een nieuwe sporthal in De Lutte zijn twee scenario’s uitgewerkt. Aan beide varianten hangt natuurlijk ook een andere kostenplaatje. We gaan nu verder inzoomen op deze twee varianten om te kijken welke het best past bij De Lutte. We kijken dan ook naar mogelijke locaties. We hebben in de Voorjaarsnota budget gereserveerd voor dit onderzoek. Ook hebben we met het oog op de bouw van de sporthal al een reserve gevormd waarmee een deel van de investering is gedekt.”

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser