Nieuws & Agenda

Nieuw Provinciaal Inpassingsplan voor natuurgebieden in Losser vastgesteld

De Provinciale Staten hebben op 12 juli een gewijzigd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden in Dinkelland, waaronder Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld.

Dit volgt na een eerdere uitspraak van de Raad van State die delen van het oorspronkelijke PIP uit 2019 had vernietigd.

Aanpassingen in waterhuishouding

De nieuwe maatregelen focussen zich vooral op de aanpassing van de waterhuishouding in deze gebieden. Drainage wordt op meerdere landbouwpercelen verwijderd en diverse sloten worden verondiept of gedempt. Deze aanpassingen hebben als doel om verdroging tegen te gaan en de grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Gevolgen en inzage

Het herziene PIP heeft gevolgen voor de bestemming en het gebruik van de gronden in deze natuurgebieden. Het plan is vanaf 19 september tot en met 31 oktober in te zien, zowel digitaal via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage als fysiek op het Provinciehuis in Zwolle en het Gemeentehuis in Losser.

Beroepsmogelijkheid

Tussen 20 september en 31 oktober kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit staat open voor eenieder die een zienswijze heeft ingediend, maar ook voor andere belanghebbenden. 

Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij Ronald Orie via r.orie@overijssel.nl of 038 499 76 69.

De Provinciale Staten hebben op 12 juli een gewijzigd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden in Dinkelland, waaronder Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld.

Dit volgt na een eerdere uitspraak van de Raad van State die delen van het oorspronkelijke PIP uit 2019 had vernietigd.

Aanpassingen in waterhuishouding

De nieuwe maatregelen focussen zich vooral op de aanpassing van de waterhuishouding in deze gebieden. Drainage wordt op meerdere landbouwpercelen verwijderd en diverse sloten worden verondiept of gedempt. Deze aanpassingen hebben als doel om verdroging tegen te gaan en de grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Gevolgen en inzage

Het herziene PIP heeft gevolgen voor de bestemming en het gebruik van de gronden in deze natuurgebieden. Het plan is vanaf 19 september tot en met 31 oktober in te zien, zowel digitaal via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage als fysiek op het Provinciehuis in Zwolle en het Gemeentehuis in Losser.

Beroepsmogelijkheid

Tussen 20 september en 31 oktober kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit staat open voor eenieder die een zienswijze heeft ingediend, maar ook voor andere belanghebbenden. 

Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij Ronald Orie via r.orie@overijssel.nl of 038 499 76 69.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.