Nieuws & Agenda

Vanaf 2024 inkomensgrens minimaregelingen naar 120%

De gemeente Losser heeft een aantal minimaregelingen. Met deze regelingen wil de gemeente er voor zorgen dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. B&W heeft besloten dat vanaf 2024 een grotere groep inwoners gebruik kan gaan maken van deze minimaregelingen. Inwoners worden opgeroepen om vooral te controleren of zij hier recht op hebben.

Er gaan twee dingen veranderen

  • Allereerst de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor (1) Bijzondere Bijstand en (2) de Meedoenregeling. De inkomensgrens voor deze twee regelingen was 110% van het sociaal minimum. Dit wordt 120% van het sociaal minimum. Verdient u in 2024 tot 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u recht op deze regelingen. Op de webpagina https://www.losser.nl/Hulp_bij_geldzaken/Rondkomen_met_uw_inkomen?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=regelingen staat een inkomenstabel van het jaar 2023. Hiermee kunt u vast een inschatting maken voor volgend jaar.
  • Ten tweede kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de collectieve zorgverzekering. Ook hiervoor is de inkomensgrens verruimd. Specifiek gaat het om de pakketten Garant Verzorgd 1 en 2. Kijk voor meer informatie in de maand december op www.gezondverzekerd.nl. Op 27 november organiseert de gemeente Losser samen met Menzis een informatieavond over de collectieve zorgverzekering.

Weet u of u recht heeft op de minimaregelingen?

Uit de resultaten van het Onderzoek Bestaanszekerheid blijkt dat niet iedereen die hier recht op heeft, gebruik maakt van deze regelingen. Kijk op de website www.losser.nl/regelingen of kom gratis en vrijblijvend langs bij het Toegangsteam wijz.

Meer informatie of komt u er niet uit?

  • Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/regelingen
  • Neem contact op met het toegangsteam wijz via 053 – 537 7400 of via wijz@losser.nl
  • Wilt u graag hulp bij het aanvragen van een regeling? Neem dan contact op met het Formulieren Informatiepunt. Zij helpen u graag. Zij zijn iedere dinsdag van 13.30 – 14.30 uur in ’t Lossers hoes, woensdag 10.00-11.00 in ’t Trefhuus in Overdinkel en in de Lutte op afspraak via 053-5369400.

De gemeente Losser heeft een aantal minimaregelingen. Met deze regelingen wil de gemeente er voor zorgen dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. B&W heeft besloten dat vanaf 2024 een grotere groep inwoners gebruik kan gaan maken van deze minimaregelingen. Inwoners worden opgeroepen om vooral te controleren of zij hier recht op hebben.

Er gaan twee dingen veranderen

  • Allereerst de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor (1) Bijzondere Bijstand en (2) de Meedoenregeling. De inkomensgrens voor deze twee regelingen was 110% van het sociaal minimum. Dit wordt 120% van het sociaal minimum. Verdient u in 2024 tot 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u recht op deze regelingen. Op de webpagina https://www.losser.nl/Hulp_bij_geldzaken/Rondkomen_met_uw_inkomen?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=regelingen staat een inkomenstabel van het jaar 2023. Hiermee kunt u vast een inschatting maken voor volgend jaar.
  • Ten tweede kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de collectieve zorgverzekering. Ook hiervoor is de inkomensgrens verruimd. Specifiek gaat het om de pakketten Garant Verzorgd 1 en 2. Kijk voor meer informatie in de maand december op www.gezondverzekerd.nl. Op 27 november organiseert de gemeente Losser samen met Menzis een informatieavond over de collectieve zorgverzekering.

Weet u of u recht heeft op de minimaregelingen?

Uit de resultaten van het Onderzoek Bestaanszekerheid blijkt dat niet iedereen die hier recht op heeft, gebruik maakt van deze regelingen. Kijk op de website www.losser.nl/regelingen of kom gratis en vrijblijvend langs bij het Toegangsteam wijz.

Meer informatie of komt u er niet uit?

  • Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/regelingen
  • Neem contact op met het toegangsteam wijz via 053 – 537 7400 of via wijz@losser.nl
  • Wilt u graag hulp bij het aanvragen van een regeling? Neem dan contact op met het Formulieren Informatiepunt. Zij helpen u graag. Zij zijn iedere dinsdag van 13.30 – 14.30 uur in ’t Lossers hoes, woensdag 10.00-11.00 in ’t Trefhuus in Overdinkel en in de Lutte op afspraak via 053-5369400.
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.