Nieuws & Agenda

College Losser stelt Lossers isolatieprogramma 2024 vast

Binnenkort kunnen inwoners van Losser gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning. Het college heeft het Lossers Isolatieprogramma 2024 vastgesteld. Daarin staan drie concrete maatregelen voor inwoners; het voortzetten van de al bestaande isolatiesubsidie, het ontwikkelen van een hulploket subsidies en financiering, en later in het jaar een doe-het-zelf-subsidie. De gemeenteraad moet voor de subsidie begin 2024 een subsidieverordening vaststellen.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Hiervoor heeft het Rijk vier miljard euro beschikbaar gesteld. Losser werkt samen met Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland aan een concrete invulling van het Nationaal Isolatieprogramma.

Continueren bestaande subsidie bestaande subsidieregeling voor isolatie

Een deel van de gelden wordt gebruikt om de al bestaande subsidie voort te zetten. Hiervoor is een subsidieverordening 2024-2026 nodig, die de gemeenteraad begin 2024 vaststelt. Wanneer de gemeenteraad akkoord is, kunnen inwoners in hun woning isolatiemaatregelen laten uitvoeren en hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal € 750,-.

Energieloket straks ook hulploket voor subsidies en financiering

Om inwoners beter te adviseren en hulp te kunnen bieden bij het aanvragen van subsidies en financiering wordt een regionaal adviseur gezocht.  Ervaringen van eerdere subsidieregelingen hebben duidelijk gemaakt dat het vinden van de juiste subsidie voor het verduurzamen van woningen en het aanvragen ervan vaak lastig is. Dit hulploket moet hen ondersteuning gaan bieden.

Doe-het-zelf-subsidie

Later dit jaar volgt een subsidieregeling voor inwoners die hun woning zelf willen verduurzamen. Deze regeling komt beschikbaar voor bepaalde woningtypen gebaseerd op WOZ-waarde en Energielabel. De vier Noordoost Twentse gemeenten werken gezamenlijk aan de invulling van deze derde maatregel voor de doe-het-zelvers. Naar verwachting komt deze regeling na de zomer beschikbaar.

Regionale voorbereiding en uitvoering in Noordoost Twente

Onder de noemer Energie van Noordoost Twente werken de vier gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser samen aan de energietransitie. De komende periode werken de vier gemeenten aan concrete invulling van deze aanpak. Zodra inwoners gebruik kunnen maken van de subsidie, het hulploket of de doe-het-zelf-subsidie, worden zij door de gemeenten geïnformeerd.

 

Binnenkort kunnen inwoners van Losser gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning. Het college heeft het Lossers Isolatieprogramma 2024 vastgesteld. Daarin staan drie concrete maatregelen voor inwoners; het voortzetten van de al bestaande isolatiesubsidie, het ontwikkelen van een hulploket subsidies en financiering, en later in het jaar een doe-het-zelf-subsidie. De gemeenteraad moet voor de subsidie begin 2024 een subsidieverordening vaststellen.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Hiervoor heeft het Rijk vier miljard euro beschikbaar gesteld. Losser werkt samen met Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland aan een concrete invulling van het Nationaal Isolatieprogramma.

Continueren bestaande subsidie bestaande subsidieregeling voor isolatie

Een deel van de gelden wordt gebruikt om de al bestaande subsidie voort te zetten. Hiervoor is een subsidieverordening 2024-2026 nodig, die de gemeenteraad begin 2024 vaststelt. Wanneer de gemeenteraad akkoord is, kunnen inwoners in hun woning isolatiemaatregelen laten uitvoeren en hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal € 750,-.

Energieloket straks ook hulploket voor subsidies en financiering

Om inwoners beter te adviseren en hulp te kunnen bieden bij het aanvragen van subsidies en financiering wordt een regionaal adviseur gezocht.  Ervaringen van eerdere subsidieregelingen hebben duidelijk gemaakt dat het vinden van de juiste subsidie voor het verduurzamen van woningen en het aanvragen ervan vaak lastig is. Dit hulploket moet hen ondersteuning gaan bieden.

Doe-het-zelf-subsidie

Later dit jaar volgt een subsidieregeling voor inwoners die hun woning zelf willen verduurzamen. Deze regeling komt beschikbaar voor bepaalde woningtypen gebaseerd op WOZ-waarde en Energielabel. De vier Noordoost Twentse gemeenten werken gezamenlijk aan de invulling van deze derde maatregel voor de doe-het-zelvers. Naar verwachting komt deze regeling na de zomer beschikbaar.

Regionale voorbereiding en uitvoering in Noordoost Twente

Onder de noemer Energie van Noordoost Twente werken de vier gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser samen aan de energietransitie. De komende periode werken de vier gemeenten aan concrete invulling van deze aanpak. Zodra inwoners gebruik kunnen maken van de subsidie, het hulploket of de doe-het-zelf-subsidie, worden zij door de gemeenten geïnformeerd.

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser