Nieuws & Agenda

Door SMP geen vleermuizenonderzoek

Voordat je overgaat tot het isoleren van spouwmuren en daken van je woning ben je in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht een onderzoek te doen naar vleermuis- en vogelsoorten. Het verstoren en doden van deze zogenoemde “gebouwbewonende” soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is op basis van de Wnb verboden. Dit is een kostbaar en tijdrovend onderzoek. De gemeente Losser gaat nu voor alle kernen een Soorten Management Plan (SMP) opstellen. Met een SMP kunnen inwoners en Domijn ontheven worden van een flora- en faunaonderzoek.

 

Wat is een SMP

In een SMP wordt op basis van onderzoek voor een groter gebied bekeken waar welke soorten voorkomen, hoe groot populaties zijn en waar nest- en verblijfsplaatsen zich bevinden. Op basis daarvan wordt een maatregelenpakket geformuleerd om het verdwijnen van nest- en verblijfplaatsen en het verstoren of doden van dieren te compenseren en het leefgebied te verbeteren.

Pre-SMP

Het opstellen van een SMP heeft echter een ontwikkeltijd van ca. 2 jaar en is dus niet op korte termijn inzetbaar. Sinds 2023 is het mogelijk aan de slag te gaan met de pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) methodiek. Op basis van een pre-SMP kan de gemeente van de provincie een tijdelijke Wnb-ontheffing verkrijgen, waarmee de isolatie van grondgebonden particuliere woningen in die gemeente per direct wordt gelegaliseerd. Voor Losser is een pre-SMP in aanvraag en toekenning zal in de loop van 2024 plaatsvinden.

Kosten SMP

De kosten bedragen € 260.000. De provincie geeft maximaal € 70.000 subsidie en de verwachting is dat ook Domijn bijdraagt.

 

Voordat je overgaat tot het isoleren van spouwmuren en daken van je woning ben je in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht een onderzoek te doen naar vleermuis- en vogelsoorten. Het verstoren en doden van deze zogenoemde “gebouwbewonende” soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen is op basis van de Wnb verboden. Dit is een kostbaar en tijdrovend onderzoek. De gemeente Losser gaat nu voor alle kernen een Soorten Management Plan (SMP) opstellen. Met een SMP kunnen inwoners en Domijn ontheven worden van een flora- en faunaonderzoek.

 

Wat is een SMP

In een SMP wordt op basis van onderzoek voor een groter gebied bekeken waar welke soorten voorkomen, hoe groot populaties zijn en waar nest- en verblijfsplaatsen zich bevinden. Op basis daarvan wordt een maatregelenpakket geformuleerd om het verdwijnen van nest- en verblijfplaatsen en het verstoren of doden van dieren te compenseren en het leefgebied te verbeteren.

Pre-SMP

Het opstellen van een SMP heeft echter een ontwikkeltijd van ca. 2 jaar en is dus niet op korte termijn inzetbaar. Sinds 2023 is het mogelijk aan de slag te gaan met de pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) methodiek. Op basis van een pre-SMP kan de gemeente van de provincie een tijdelijke Wnb-ontheffing verkrijgen, waarmee de isolatie van grondgebonden particuliere woningen in die gemeente per direct wordt gelegaliseerd. Voor Losser is een pre-SMP in aanvraag en toekenning zal in de loop van 2024 plaatsvinden.

Kosten SMP

De kosten bedragen € 260.000. De provincie geeft maximaal € 70.000 subsidie en de verwachting is dat ook Domijn bijdraagt.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.