Nieuws & Agenda

Wereldgebedsdagviering op vrijdag 1 maart

Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Ook in Losser doen we hier aan mee. In de oecumenische wereldgebedsdagviering bidden en zingen vrouwen uit de beide kerken van Losser in verbondenheid met vrouwen wereldwijd. U bent van harte welkom op vrijdag 1 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Parochiecentrum van de Maria Geboortekerk te Losser. Voorganger is ds. Hennie Marsman. Meer informatie vindt u op www.wereldgebedsdag.nl

Het thema van de viering is dit jaar ‘Verdraag elkaar in liefde’. Elk jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een bepaald land. Dit jaar hebben vrouwen uit Palestina de viering voorbereid. is: Het thema van het programma WDP (World Day of Prayer) 2024 is gebaseerd op Efeziërs 4:1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Ook in Losser doen we hier aan mee. In de oecumenische wereldgebedsdagviering bidden en zingen vrouwen uit de beide kerken van Losser in verbondenheid met vrouwen wereldwijd. U bent van harte welkom op vrijdag 1 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Parochiecentrum van de Maria Geboortekerk te Losser. Voorganger is ds. Hennie Marsman. Meer informatie vindt u op www.wereldgebedsdag.nl

Het thema van de viering is dit jaar ‘Verdraag elkaar in liefde’. Elk jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een bepaald land. Dit jaar hebben vrouwen uit Palestina de viering voorbereid. is: Het thema van het programma WDP (World Day of Prayer) 2024 is gebaseerd op Efeziërs 4:1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser