Nieuws

Boeven vangen in Losser

Doet u mee aan het spel “Vang de boef in de wijk”? Dit spel voor meer heterdaadkracht helpt voor een veiliger gemeente Losser.

In de gemeente Losser  staat het thema signaleren & melden centraal. Om dat in de praktijk te oefenen, organiseren Hallo Losser, politie en gemeente op woensdag avond 7 juni (tussen 19.00 – 20.30 uur) het spel: “Vang de boef in de wijk”.

Bewoners van de hele gemeente Losser (dus ook Beuningen, Overdinkel, Glane en De Lutte) worden uitgenodigd om deel te nemen aan het spel door gebruik te maken van de (bestaande) Whatsappgroepen, een ‘boef’ te vangen in hun wijk en hun beleving te delen via social media #BIDW.

Deelnemers die de boef vinden of de beste informatie doorgeven via de Whatsappgroepen, krijgen na afloop een prijs uitgereikt van de burgemeester of politiechef. Wie wil deelnemen, maar nog niet lid is van een Whatsappgroep, kan zich aanmelden via www.hallolosser.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden: www.hallolosser.nl/spelregels-whatsapp-buurtpreventie-losser.

Waarom “Vang de boef in de wijk”?

In gesprek met burgers komt regelmatig naar voren dat zij schroom hebben om (verdachte situaties) te melden, of soms niet herkennen als zodanig. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112! Meer heterdaadkracht helpt voor een veiliger Twente. Het spel “Vang de boef in de wijk” laat bewoners op een leuke manier bewust worden van verdachte situaties en geeft de gelegenheid om te oefenen met het signaleren en melden van verdachte situaties.

Ontstaan Whatsappgroepen gemeente Losser

De eerste Whatsappgroepen in Losser zijn in februari 2016 opgericht door bewoners uit de gemeente. Daarna zijn in de gehele gemeente  whatsappgroepen opgericht. Op dit moment nemen 1025 bewoners verspreid over de gemeente Losser deel aan de Whatsappgroepen.

Vaak ontstaan WhatsAppgroepen naar aanleiding van een hausse aan woninginbraken in de buurt. Slachtoffers en naaste buren voelen de ‘pijn’ en zijn dan intrinsiek gemotiveerd om hun veiligheid te vergroten. Als ze tot de conclusie komen dat extra sloten in hun woning plaatsen niet afdoende is, voelen ze de behoefte om samen met buren in actie te komen (burgerparticipatie).

Hoe werkt Buurtwhatsapp?

Iedereen kan zelf een Buurtwhatsapp starten en een groep aanmaken via Whatsapp.  Signaleren van verdachte situaties volgens de SAAR methode: S = Signaleer, A = Alarmeer 112, A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen), R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon om verdachte situaties te verstoren (zonder risico’s te nemen).

Boeven vangen in Losser

Hoe gaat het spel in z’n werk?

Op woensdag avond 7 juni tussen 19.00 – 20.30 uur wordt door de politie meerdere verdachte situaties in de wijk gecreëerd. Bewoners worden via de mail en Whatsappggroep uitgenodigd om op genoemde datum en tijd het spel mee te spelen. Met als doel verdachte situaties te herkennen en deze via de Whatsappgroepen te melden. Onder andere kentekens van verdachte voertuigen, signalement van verdachte personen en inbraakgevoelige situaties mogen gemeld worden.

Deelname aan het spel kan zowel thuis als op straat. Als een bewoner de boef gevonden en aangesproken heeft, ontvangt deze een voucher. Na afloop wordt door de burgemeester en/of politiechef prijzen uitgereikt aan de bewoners die tijdens het spel de beste informatie doorgeeft aan de Whatsappgroep en de bewoners met een voucher.

Nadat de boef is ontmaskerd, wordt een nieuwe boef in het spel gebracht, of is het spel ten einde. De start en het einde van het spel worden via de Whatsappgroepen gecommuniceerd door de coördinatoren van de Whatsappgroepen. De politie voert de regie en kan het spel te allen tijde stop zetten.

Wie mogen deelnemen?

Alle bewoners mogen deelnemen aan het spel, bij voorkeur als lid van een Whatsappgroep. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Personen jonger dan 14 jaar moeten in gezelschap van volwassenen deelnemen aan het spel.

Spelregels

 1. Bewoners worden per mail en Whatsappgroep geïnformeerd over het spel, de locatie en start- en eindtijd. Daarnaast wordt van diverse sociale media gebruik gemaakt met de hashtag #BIDW.
 2. De wijkagent is regisseur en leidt het spel. Hij of zij geeft tijdens het spel informatie door. De boef zelf is ook een politieagent.
 3. De boef kan enkel ontmaskerd worden op de openbare weg. Het is dus niet toegestaan te zoeken in bijvoorbeeld tuinen of bedrijfspercelen.
 4. Er worden meerdere prijzen uitgereikt in het spel: voor de deelnemer die de beste informatie deelt via de Whatsappgroep (signalement, kenteken etc.) en voor de deelnemers die de boef daadwerkelijk vinden en aanspreken.
 5. Indien u thuis bent en buiten een boef denkt gesignaleerd (S) te hebben, stuurt u via de Whatsapp: 112 gebeld (A), benoem de waarneming (signalement, kenteken, locatie) (A)en ga naar buiten naar de boef toe (R).
 6. Als u buiten denkt de boef gevonden te hebben dan spreekt u hem aan met: “Kent u de boef in de wijk?” Als u de boef als eerste heeft ontmaskerd, ontvangt u van hem een voucher. Deze is voor een prijs in te wisselen aan het einde van het spel. Nadat de boef door iemand is ontmaskerd, wordt een nieuwe boef in het spel gebracht of is het spel ten einde.
 7. De boef in het spel zal niet ontkennen, vluchten of fysiek naar u worden. Gebeurt dit wel, dan heeft u mogelijk te maken met een spelbederver of een echte inbreker. Geef deze informatie dan meteen door aan de regisseur.
 8. Indien mensen uw vraag: “Kent u de boef in de wijk?” niet begrijpen omdat zij niet weten dat u meedoet aan dit spel, leg het dan vriendelijk uit.
 9. De regisseur is leidend in dit spel, zijn of haar aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de regisseur volgt uitsluiting van deelname.
 10. De politie kan op ieder moment besluiten het spel vroegtijdig te stoppen.
 11. Minimum leeftijd voor deelnemers is 14 jaar. Personen jonger dan 14 jaar moeten in gezelschap zijn van een volwassene.
afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.