Nieuws

Burgerforum klaagt bij minister over parkeertarieven Enschede

Fractievoorzitter Lies ter Haar heeft vandaag een brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens viceminister-president Hugo de Jonge waarin ze beklag doet over de hoge parkeertarieven voor bezoekers van het MST in Enschede.

"Juni 2016 zonden wij een open brief naar de raad van Bestuur van het MST en het college van de gemeente Enschede n.a.v. de hoge parkeertarieven waarmee bezoekers van het MST worden geconfronteerd" schrijft ter Haar aan de minister. En ook schrijft ze: "Momenteel zijn de tarieven € 5,60 voor 2 uur parkeren en € 14,00 als dagtarief. Er is een kortingsregeling, maar die is maar voor een zeer beperkte groep. Dat houdt in dat de meeste patiënten en bezoekers al snel een fors bedrag kwijt zijn aan parkeerkosten, vooral als men regelmatig naar het ziekenhuis moet."

Minister Hugo de Jonge

De fractievoorzitter van Burger Forum stelt dat in Enschede de hoogste parkeertarieven in de regio betaald moeten worden voor ziekenhuisbezoek: "Wij vragen daarom nadrukkelijk om actie van uw kant. Het MST in Enschede is een streekziekenhuis. De gemeente Enschede krijgt extra middelen voor haar streekfunctie. Maar ook het MST moet haar verantwoordelijkheid nemen. Omliggende ziekenhuizen hebben aanzienlijk lagere parkeertarieven. Het moet toch niet zo lastig zijn om terug te keren naar het eerder gehanteerde systeem van het afwaarderen van de parkeerkaarten tot een maximum bedrag van rond de 3 euro, in het belang van al diegenen die aangewezen zijn op dit ziekenhuis."

Als bijlage stuurt ze een kopie van een onderzoek uit de consumentengids waarin een overzicht wordt gegeven van de landelijke parkeertarieven voor ziekenhuisbezoek.

Kortingsregeling MST

Lars Wormgoor van het Medisch Spectrum Twente legt desgevraagd uit dat er een kortingsregeling is voor bezoekers die langer dan 5 uur in het ziekenhuis moeten verblijven of die in een periode van 14 dagen vaker dan 2 keer het ziekenhuis moeten bezoeken. "De Gemeente Enschede bepaalt de tarieven voor de Van Heek parkeergarage" legt Wormgoor uit. "Het MST heeft geen belang bij een hoog tarief zoals dat bij veel andere ziekenhuizen wel het geval is. De parkeerinkomsten in Enschede zijn voor de gemeente en niet voor het ziekenhuis. Wel hebben wij een regeling voor onze patienten en bezoekers die langer of vaker het in ons ziekenhuis moeten zijn". Volgens Lars Wormgoor is er slechts een kleine groep die langer dan 2 uur in het ziekenhuis moet zijn en voor die mensen is een regeling getroffen. Onderstaand schema is te vinden op de website van het MST (https://www.mst.nl/p/bezoekers/brengen-halen-en-parkeren/parkeerregelingen):

Op deze pagina staan niet de tarieven voor de regeling. Volgens Lars Wormgoor is dat een misverstand en hij zegt toe dat de tarieven alsnog vermeld gaan worden. Hallo Losser krijgt de volgende tarieven door:

  • MST Dagkaart €6,50
  • MST 5-strippenkaart €14,-

Bezoekers en patienten die kunnen aantonen dat ze hiervoor in aanmerking komen kunnen zich melden bij de Centrale Balie, route C02.

Openbaar vervoer

Ook is het openbaar vervoer een optie. Hallo Losser zocht uit dat de bus vanuit Losser naar het Koningsplein in Enschede er ca. 25 - 27 minuten over doet. Maar dit is ook niet echt goedkoop: €2,98 voor enkele reis bij gebruik van een OV-Chipkaart en maar liefst €6,- voor een enkele reis als men het kaartje bij de buschauffeur koopt.

Brief

Hieronder de brief die minister De Jonge morgen op de deurmat kan verwachten:

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.