Nieuws

Duurzaam groen in Losser Maaiseizoen

In de toekomstvisie Duurzaam Losser 2040, staan een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd, waaronder een groen, gezond en leefbaar Losser voor jong en oud. Dat betekent dat keuzes in beleid en uitvoering in ieder geval aan dat uitgangspunt moet voldoen. In de komende periode ziet u artikelen die uitleggen wat dat in de praktijk voor groenbeheer betekent. Dit artikel gaat over maaien.

Het maaiseizoen

De gemeente Losser maakt bewust andere keuzes in het groenbeheer. Biodiversiteit, zoveel mogelijk vermijden van bestrijdingsmiddelen en ook het bestrijden van de eikenprocessierups staan hoog op het actielijstje. Het doel van deze andere wijze van beheer is onder meer het vergroten van de overlevingskansen van allerlei insecten, zoals bijen en vlinders. Daarnaast wordt op deze wijze meer kleur in de groenvakken gebracht.

Meer biodiversiteit 

Wethouder Van Essen: “De laatste tijd hoor je dat veel soorten insecten gevaar lopen en dat er veel minder bijen zijn. Als gemeente Losser hebben we besloten daar in het openbaar groen gerichte maatregelen tegen te nemen. Meer bloemen en meer biodiversiteit is dan een logische stap. Het betekent wel dat niet alle grasstroken in de kernen van de gemeente Losser er gladgeschoren bij zullen liggen. De stroken waar bloemen staan zullen langere tijd niet gemaaid worden zodat daar ruigere plekken met hoger gras, bloemen en andere planten ontstaan. Het grote voordeel is dat we meer variatie krijgen en dat is goed voor zowel mens als dier.”
 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid