Nieuws

Lekker naar buiten! Losser voor Gezonde Scholen

Lekker naar buiten! Losser is een subsidieprogramma voor onderwijs en bevordert de ontwikkeling van gezonde scholen.

Met deze tegemoetkoming wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes te maken.

Onder het motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle kinderopvangcentra, scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van € 2.000 beschikbaar.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het programma Gezonde School met ondersteuning van de buurtsportcoaches van de gemeente Losser. De gemeente Losser wil graag de komende jaren de kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs stimuleren een gezonde school te worden. De subsidie is daarbij een mooi opstapje!

Kinderopvangcentra en scholen kunnen via www.mijngezondeschool.nl de subsidie aanvragen. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.