Nieuws

Meer Lossernaren in aanmerking voor collectieve zorgverzekering

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft besloten om de inkomensgrens, om deel te kunnen nemen aan de collectieve  zorgverzekering Menzis voor mensen met een laag inkomen voor de pakketten Garant Verzorgd 1 (GV1) en Garant Verzorgd 2 (GV2) op te hogen van 100% naar 110% van het sociaal minimum.

Deze verhoging sluit volgens de gemeentebeter aan bij het gemeentelijk armoedebeleid. Met de collectieve zorgverzekering, die via Menzis aangeboden wordt, kan de gemeente ervoor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen zich goed kunnen verzekeren. Door het verhogen van de inkomensgrens komen meer inwoners van Losser in aanmerking om zich via deze collectieve zorgverzekering te verzekeren. De inkomensgrens voor Garant Verzorgd 3 (GV3) stond al op 130% van het sociaal minimum en dat blijft ook zo.

Wethouder Nijhuis, portefeuille werk en inkomen: “Financieel hebben we in Losser de afgelopen hard gewerkt om de zaken goed op orde te krijgen. Daardoor hebben we nu meer financiële ruimte gecreëerd. Deze ruimte willen we graag benutten om inwoners van Losser daarin te laten delen, dit past ook in ons armoedebeleid. Het verhogen van de inkomensgrens is daar een mooi voorbeeld van. Hierdoor kunnen meer mensen die het financieel zwaarder hebben gebruik maken van een goede ziektekostenverzekering.”

Achtergrondinformatie  

Deelnemers krijgen een premiekorting van Menzis en de gemeente betaalt ook een deel van de premie. De gemeente Losser heeft met Menzis drie verschillende pakketten afgesloten onder noemer Garant Verzorgd 1, 2 en 3. Pakketten GV1 en GV2 zijn geschikt voor mensen met gemiddelde ziektekosten en pakket GV3 is vooral interessant voor mensen die vanwege een chronische ziekte of handicap veel ziektekosten hebben.  

Bij de vaststelling van onze gemeentelijke armoedenota in oktober 2016 zijn de inkomensgrenzen voor de bijzondere bijstand en de Kortingsregeling met ingang van 2017 opgetrokken van 100% naar 110%. Reden hiervoor was aansluiting bij de voorwaarden van andere inkomensondersteunende regelingen als Stichting Leergeld en Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds, waarbij de inkomensgrens ook op 110% gesteld is. Hierdoor bestaat eenduidigheid in de regelgeving en zijn de verschillende inkomensondersteunende maatregelen meer op elkaar afgestemd. De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering, pakketten GV1 en GV2 is toen niet opgehoogd.

Aanmelden vanaf 15 november tot en met eind 2018

Aanmelding voor deze collectieve zorgverzekering via Menzis kan vanaf half november 2018 tot het eind van het jaar via de website www.gezondverzekerd.nl. Op deze site staat dan voor de gemeente Losser ook alle informatie over vergoedingen, premies en de van toepassing zijnde inkomensgrenzen. Bij vragen is dan de Overstapcoach van Menzis beschikbaar via 088-2224080. Aanmelden kan tot 1 januari 2019.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.