Nieuws

Onderzoek naar plaatsen windmolens Nationaal Landschap.

Noordoost Twentse gemeenten vragen Provincie om ruimte voor onderzoek naar windmolens langs randen van Nationaal Landschap

Energietransitie

Noordoost Twente is een prachtig gebied, dat net als de rest van ons land staat voor de uitdaging van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te kunnen behalen is ook windenergie nodig. Op dit moment is het opwekken van windenergie in het Nationaal Landschap Noordoost Twente vanwege provinciale regelgeving niet toegestaan. De NOT-gemeenten vragen de nieuwe coalitie van de Provincie Overijssel nu dringend om ruimte voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie langs de randen van het Nationaal Landschap.

Duitse grondgebied

Het opwekken van windenergie is, zoals gezegd, noodzakelijk om de regionale en lokale duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Bovendien zijn windmolens nu al duidelijk zichtbaar aanwezig in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Ze staan immers direct langs de grens op Duits grondgebied. Windenergie is belangrijk voor de balans in het energienetwerk: op tijden dat de zon niet schijnt, waait het vaak wel. Daarnaast is voor het opwekken van windenergie minder ruimte nodig. Eén windmolen van 3 MW staat ongeveer gelijk aan 10 hectare zonneveld. Het inzetten van windmolens bespaart dus kostbare grond in het Nationaal Landschap.

Energietransitie

Tijdens diverse bijeenkomsten in Noordoost Twente over de energietransitie geven inwoners aan: “waarom zetten we niet een aantal windmolens langs de grens, daar staan toch de Duitse windmolens ook al? ”Wethouder Jaimi van Essen (gemeente Losser): “het is mede daarom dat we de provincie nu dringend verzoeken om actief met ons mee te denken om windenergie langs de randen van Noordoost Twente toe te staan. Ik zou bovendien graag zien, dat we de windmolens grensoverschrijdend verbinden”. Een grensoverschrijdend energielandschap, in samenwerking met de Duitse buurgemeente Bad Bentheim, behoort zeker tot de mogelijkheden. De heer Volker Pannen, burgemeester van Bad Bentheim, heeft zich eerder al positief over deze samenwerking uitgesproken. Hij ondersteunt het streven om energieopwekking en -transport samen op te pakken.

Ook op andere locaties in Noordoost Twente, zoals bijvoorbeeld een industriële zone langs de A1, liggen mogelijk kansen voor het opwekken van windenergie. Het actuele provinciale beleid smoort veel bestaande lokale initiatieven in de kiem.

Inwoners

Wethouder Harry Nijhuis (gemeente Losser): “Wij beseffen vanzelfsprekend dat windmolens ook weerstand oproepen. Dat varieert van vrees voor geluidsoverlast en gezondheidsklachten tot de ontsiering van het landschap. Die zorgen zijn legitiem. Daarom is het goed om breed onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Noordoost Twente.”

Kansen

Tot slot biedt de Energietransitie ook de nodige kansen om Noordoost Twente, samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties, verder te ontwikkelen. De opbrengsten van veel energieprojecten kunnen lokaal worden ingezet. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kernen en de natuur van het Nationaal Landschap Noordoost Twente verder versterkt. Zo werken we samen aan een sterk Noordoost Twente. De Energie van Noordoost Twente is hét platform voor energietransitie in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

afbeelding van Marion Poorthuis

Door: Marion Poorthuis