Nieuws

Overdinkel smokkeldorp

De gemeente Losser wil wat doen met de reputatie van het smokkelaarsdorp Overdinkel. Tot het verkeer van goederen in 1993 binnen de EU vrij werd, was het Twentse grensdorp regelmatig het toneel van wildwesttaferelen, waarbij smokkelaars en douanebeambten elkaar soms letterlijk naar het leven stonden. Er waren veel mensen in het kleine dorp, die leefden van de smokkelarij.

Zweem van romantiek.

De smokkelarij mag dan zijn omgeven met een zweem van romantiek, ook in de naoorlogse tijd ging het er bij tijd en wijle hard aan toe langs de groene grens in het kerkdorp. Zo maakte het dagblad De Waarheid in augustus 1947 melding van het doodschieten van een 53-jarige smokkelaar uit Overdinkel door commiezen. De smokkelaar Hannes Ekkelboom verloor zijn leven voor het smokkelen van 25 pond koffie.

Twee maanden eerder zijn douanebeambten bij Overdinkel beschoten door smokkelaars, die bezig waren motoren en paarden over de grens te brengen. Een Duitse douaneman werd in de borst geschoten.

De “zwarte kant” van de smokkelarij mag zeker niet worden vergeten, zo werd woensdagavond 29 juni gezegd in een bijeenkomst waarin 40 Overdinkelaars meedachten over de vraag hoe Overdinkel weer als “smokkelaarsdorp” op de kaart kan worden gezet. Overdinkel als voormalig “smokkelaarsnest” moet een toeristische trekker worden en daarbij passen vooral hilarische verhalen over de vindingrijkheid van smokkelaars, romantische anekdotes en mooie wandelingen over voormalige smokkelpaden.

Fiets- en wandelroutes.

Om te beginnen zouden die paden weer begaanbaar gemaakt moeten worden, zo werd geopperd. Want veel zijn er overwoekerd. Er zouden in het veld palen moeten komen, waar je met behulp van een app op de telefoon informatie kunt ophalen. Een ander plan: een per fiets af te leggen smokkelroute en het bedenken van een symbool voor Overdinkel als smokkelaarsdorp.

Maar bovenal: Overdinkel moet weer een smokkelmuseum krijgen, vonden veel aanwezigen. Het dorp had zo'n (particulier) museum, maar dat brandde in 2012 af. Jan en Sandra Benneker die de kampeerplaats Skop’nboer aan de Schaapskooiweg in Overdinkel beheren waren ook op de bijeenkomst. Jan deelde mede dat er nog een oude schaapskooi op het erve stond die nodig aan renovatie toe is. Hij is in overleg met Rijksmonumenten om de kooi te gaan of laten renoveren en in de oude staat terug te brengen.

Ter plaatse werd een commissie van 4 leden opgericht die de mogelijkheden over een weer op te zetten smokkelmuseum gaan bestuderen en daar advies over zullen brengen.

Fotobewerking Andries Kuperus.

Smokkeldorp Overdinkel

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.